Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Vaiko kalbą skatinantys metodai logopedo darbe
 

Vaiko kalbą skatinantys metodai logopedo darbe

2016-09-01
Vaiko kalbą skatinantys metodai logopedo darbe
Jolanta NARUŠEVIČIENĖ, logopedė
Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“
Ikimokyklinio amžiaus vaiko žodynas plečiasi, kai logopedas parodo, inicijuoja, sudaro palankias sąlygas jam spontaniškai veikti. Dirbama su vaikais vadovaujuosi keliais metodais ir manau, kad svarbiausia –  skatinti vaiko fantaziją ir individualumą.
Vaiko savarankiškumą ir aktyvumą skatinantis metodas
 
Logopedinės ritmikos metu vaikai lavina smulkiąją ir bendrąją motoriką, panaudojant vaizdines priemones „Kilimėliai-gėlytės“. Vienu metu pagal mano tariamą skiemenuotę (pavyzdžiui, „oka-oka vaikai šoka, šu-šu-šu – daug lašų“), vaikai pirštukais ritmiškai baksnoja kilimėlį arba žingsniuoja takučiu. Vaikai ir patys padeda kurti įvairias skiemenuotes: aš pradedu skiemenuotę, o jie, stebėdami mano judesius, ją pabaigia.
 
Vaiko saviraišką ir kūrybingumą skatinantys metodai
 
Tai naujų mįslių kūrimas, origami technikos panaudojimas, sakinio užbaigimo pratybos. Pavyzdžiui, su vaikais sugalvojome daug mįslių apie ežiuką, įdėjome į padarytą voką su skirtingos faktūros medžiagomis. Vaikai pirštukais imituoja tipenantį ežį ir užduoda mįslę draugui. Jei tiksliai mįslės neatsimena, ją kuria, papildo.
 
Origami techniką naudojame lankstant įvairius gyvūnus, juos naudojame garsų diferencijavimui. Išlankstėme vaizdinę priemonę „Mano darželis“, kurios pagalba mokomės prielinksnius.
 
Sakinio užbaigimo pratyboms naudoju kubą, kurį pasidariau iš kartono. Aš pradedu sakinį veiksniu, tariniu, o vaikas užbaigia antrininkėmis sakinio dalimis.
 
Prielinksniams ir būdvardžių laipsniams mokytis naudojame kilimėlį ir įvairias iš vilnos iškirptas gyvūnų figūras, aplinkos daiktų detales. Vaikai patys kerpa saulę, debesis, lietaus lašus ir k.t., o po to klausiame, pavyzdžiui, kieno trumpesnė uodega, kieno ilgesnės ausys, o kuris gyvūnas yra didžiausias ar pikčiausias?
Bendravimą ir bendradarbiavimą skatinantys metodai
 
Vaikai įsivaizduoja, kad keliauja traukiniu, iš traukinio vagonų traukia korteles: viename vagone daiktai, atsakantys į klausimus kas?, koks?, kitame – kur? ką veikia?
 
Kitas žaidimas: vienas vaikas traukia kortelę iš vieno vagono ir taria, pavyzdžiui, voras, o kitas vaikas turi ieškoti kortelės kitame vagone, kuri tiktų prie pirmos ir abu vaikai sudaro sudurtinį žodį. Pavyzdžiui: voras + tinklas = voratinklis; malūnas + sparnas = malūnsparnis.
 
Su vaikais daug bendraujame susėdę aplink „Garsų pievelę“ su įvairiais vabaliukais  ar gyvūnais. Susėdę ratu jie mokosi dalintis, pasitarti, parodyti vienas kitam paveikslėlius, mėgdžioti garsus.
Pažinimą skatinantys metodai
 
Vaikai tyrinėja gyvūnų išvaizdą, apibūdina, vartoja būdvardžių laipsnius. Žaidžiame žaidimą „Išgelbėk gyvūną“. Ant stalo išdėlioju gyvūnų paveikslėlius, kurie priklijuoti ant imitacinių ledo lyčių iš popieriaus. Ugdytinis atverčia kortelę, pasako gyvūno pavadinimą ir gelbėja gyvūną, pasakydamas kokį garsą girdi tame žodyje: S ar Š. Išgelbėjęs gyvūną, vaikas deda kortelę į atitinkamą laivą su tinkančiu garsu.
 
Pojūčiams stiprinti naudoju įvairias faktūrų medžiagas.
 
Su vaikais tyrinėjame aplinkoje esančius daiktų pavadinimus ir ieškome dviejų daiktų, kurių pavadinimai turi tą pačią reikšmę: stalo koja – žmogaus koja, žiedo akis – žmogaus akis.
 
Į vaizdinę priemonę „Pažinimo šulinys“ įdedu korteles, kurias vaikas traukia ir šulinio išorėje ieško priešingos reikšmės žodžio: balionas lengvas – akmuo sunkus. „Pažinimo šulinys“ padarytas iš degtukų dėžučių ir plastikinio butelio. Jį panaudojame ir raidėms pažinti. Vaikas traukia raidę, pasako jos garsą ir šulinio išorėje ieško atitinkamo paveikslėlio, kuris prasideda tuo garsu.
 
Taip pat pažinimui ugdyti naudoju „Garsų takelius“. Tokį kilimėlį pasidaryti galima iš įvairios gamtinės medžiagos. Vaikas pirštukais keliaudamas takeliu lavina smulkiąją motoriką, taria garsą arba pasakoja, ką sutiko eidamas taku.
Bendradarbiavimas su tėvais
 
Tėveliai kiekvienoje grupėje gali rasti naudingos informacijos mano paruoštose rekomendacijose, taip pat yra informuojami ir pasitelkiant informacines komunikacines technologijas. Rekomendacijų segtuvuose yra lankstinukai apie kalbos ypatumus kiekviename amžiaus tarpsnyje, apie garsų tarimo ypatumus, smulkiosios motorikos lavinimą, apie mikčiojimo atpažinimą, apie galimus raumenų įtampos pakitimus, mokymąsi orientuotis laike ir erdvėje, apie autizmo sindromą turinčius vaikus ir kitos naudingos informacijos.