Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas? Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankio projektas

Kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas? Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankio projektas

2024-06-11
Susijusios temos: Vaiko raida
2024 m. birželio 11 d. NŠA projekte „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ dirbanti ekspertų grupė parengė ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankio projektą. Tam, kad rengiamas įrankis būtų prasmingas, naudingas ir talkintų praktikams fiksuojant vaiko pažangą, nuotoliniu būdu buvo organizuotas viešas pristatymas. Ekspertų grupės vadovė VDU Švietimo akademijos prof. dr. Ona Monkevičienė pristatė naujo įrankio koncepciją, apibrėžė vaiko pasiekimų požymius visose penkiose ugdymosi turinio srityse. Diskusijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, elektroninių dienynų administratoriai. Konsultuojantis su skaitmeninių vertinimo įrankių tiekėjais įvardyta keletas būdų, galinčių padėti spartinti šių įrankių diegimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose.