Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Tarpdisciplininio ugdymo galia šiuolaikiniame švietime: projekto „Dainuoju, judu – boružėlę turiu“ atgarsiai

Tarpdisciplininio ugdymo galia šiuolaikiniame švietime: projekto „Dainuoju, judu – boružėlę turiu“ atgarsiai

2023-12-22
 Šiame straipsnyje apžvelgsime respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tarpdisciplininį, daugelį ugdymo sričių apimantį projektą „Dainuoju, judu – boružėlę turiu“. Tarpdisciplininis ugdymas – ugdymo forma, kurioje integruojamas įvairių disciplinų turinys, o elementais siekiama sudaryti platesnį ir įdomesnį mokymosi kontekstą. Tokiu būdu, ugdytiniams suteikiama galimybė matyti platesnį vaizdą, suvokti skirtingų disciplinų tarpusavio ryšius ir taikyti žinias praktiškai. Tai ypač aktualu šiuolaikiniame, greitai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame mokymasis nėra vien tik informacijos kaupimas, bet ir gebėjimas ją taikyti, sujungti bei kūrybiškai panaudoti įvairiose situacijose.
 
Švietimo entuziastai visoje Lietuvoje švenčia unikalaus projekto „Dainuoju, judu – boružėlę turiu“  sėkmę, kuris puikiai atspindi tarpdisciplininio ugdymo principus. Šis projektas buvo sukurtas norint paminėti Kauno lopšelio-darželio  „Boružėlė“ dvidešimtmetį. Jo metu 58 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai, kartu su švietimo pagalbos specialistais įgyvendino naują, kūrybišką ir integruotą mokymosi metodiką. Projekto iniciatorės, logopedė Deimantė Dagytė bei muzikos mokytojos Evelina Žlabickienė ir Indrė Lapėnaitė,  padėjo suteikti šiai iniciatyvai gyvybingumo ir profesionalumo.
 
Šio projekto esmę sudarė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tarpe ir turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įvairiapusių gebėjimų ugdymas –  visapusiškai buvo ugdomi  tiek kalbiniai, tiek muzikiniai vaikų gebėjimai.  Pagrindinė metodinė priemonė – „boružėlė“, kurią gaminant buvo ugdomi vaikų smulkiosios motorikos bei meninės raiškos gebėjimai.
 
Projekto uždaviniai buvo įvairialypiai:
Mokymosi per judesį praktikos taikymas per trumpus muzikinius-kalbinius pasirodymus.
Smulkiosios motorikos bei meninės raiškos ugdymas.
Muzikinių gebėjimų – kvėpavimo, intonavimo, ritmavimo ir dainavimo – plėtojimas.
Kalbinių gebėjimų, tokių kaip kalbinis kvėpavimas, garsų tarimas ir foneminis suvokimas, lavinimas.
STEAM integruoto mokymo ir mokymosi metodikos sklaida ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose.
Skatinamas švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo mokytojų ir ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo mokytojų tarpusavio bendravimas bei bendradarbiavimas.
Projektas „Dainuoju, judu – boružėlę turiu“ išskirtinai atspindi tarpdisciplininio mokymosi esmę, kai skirtingi mokymosi dalykai ir metodai yra integruojami į vieną vientisą procesą. Šio projekto metu naujovės, kūrybiškumas ir bendradarbiavimas ne tik praturtino mokymosi procesą, bet ir sukūrė aplinką, kurioje vaikai gali derinti įgūdžius iš įvairių sričių, atskleisti savo talentus ir potencialą. Tarpdiscipliniškumas suteikia galimybę mokytis įvairiais būdais, suteikia platesnį kontekstą ir padeda suprasti, kaip žinios iš skirtingų disciplinų gali būti taikomos realiose situacijose. Tokiu būdu, mokymosi turinys tampa ne tik įdomesnis, bet ir įvairesnis, leidžiantis ugdytiniams išvystyti visapusiškesnį suvokimą apie mus supantį pasaulį.
Dėkojame visiems dalyvavusiems projekte. Lai mūsų siekiai tampa kasdienybe.
 
Straipsnio autorė:
Logopedė Deimantė Dagytė