Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Erasmus+ projekto „Kokybiškas grįžtamasis ryšys ikimokyklinio ugdymo įstaigose – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą“ patirtys Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“

Erasmus+ projekto „Kokybiškas grįžtamasis ryšys ikimokyklinio ugdymo įstaigose – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą“ patirtys Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“

2023-11-30
Erasmus+ projekto „Kokybiškas grįžtamasis ryšys ikimokyklinio ugdymo įstaigose – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą“ patirtys Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“
 Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenė 2020 – 2023 m. m. dalyvavo Erasmus+ KA229 projekte „Kokybiškas grįžtamasis ryšys ikimokyklinio ugdymo įstaigose – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą“ (Nr. 2020-1-LT01-KA229-077868) (angl. „High quality feedback – the key to successful cooperation between teachers and parents in preschools“). Tris metus vykdytos projekto veiklos buvo orientuotos į dalyvių žinių apie grįžtamąjį ryšį, jo svarbą ir taikymo galimybes turtinimą bei praktines veiklas, kurių metu dalyviai tobulino grįžtamojo ryšio teikimo įgūdžius. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ buvo šį projektą koordinuojanti įstaiga. Projekto partneriai – ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Graikijos, Latvijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vyko tiek vietinės, tiek ir tarptautinės veiklos grįžtamojo ryšio tema.
Visas projekto šalis partneres siejo bendras tikslas - skatinti veiksmingesnį pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant ikimokyklinio ugdymo kokybės. Projekto metu taip pat buvo siekiama:
·       ištirti, kaip pedagogai teikia grįžtamąjį ryšį tėvams apie vaiko raidą ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
·       apibrėžti kokybiško grįžtamojo ryšio elementus ir pasidalyti gerąja patirtimi, kaip šiuos elementus įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
·       parengti, išbandyti ir pasidalinti metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo mokytojams, kaip teikti kokybišką grįžtamąjį ryšį tėvams.
2021 m. birželio 1-3 dienomis įvyko pirmasis nuotolinis Erasmus+ projekto susitikimas, kurį organizavo projekto koordinatoriai, Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. Aštuoniolika ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų iš Lietuvos, Latvijos, Graikijos, Rumunijos ir Bulgarijos diskutavo apie grįžtamojo ryšio svarbą siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais ir jo taikymo ypatumus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Susitikimo metu dalyviai pristatė kaip jų šalyse vykdomas ikimokyklinis ugdymas ir pasidalino savo institucijų gerąją patirtimi įtraukiant tėvus į ugdymo procesą. Dalyviai taip pat turėjo galimybę pagilinti savo žinias apie grįžtamojo ryšio procesą ir jo kokybę lemiančius veiksnius, o praktinių užduočių su kolegomis metu patobulinti savo įgūdžius tiek teikiant grįžtamąjį ryšį, tiek jį priimant. Apibendrinus susitikimo metu pristatytas patirtis ir diskusijas buvo  parengtos pirminės rekomendacijos pedagogams komunikacijai su tėvais. Sutarta praktiškai išbandyti pirminių rekomendacijų taikymo efektyvumą vietinių veiklų metu visose penkiose projekto partnerių šalyse.
2021 m. rugsėjo 7-9 dienomis vyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Visos projekto partnerių komandos dalyvavo tarptautiniuose virtualiuose mokymuose. Mokymus „Informacinių technologijų panaudojimas, teikiant grįžtamąjį ryšį ugdytinių tėvams“ organizavo Latvijos partneriai, darželis „Mežmaliņa“. Susibūrę Lietuvos, Latvijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Graikijos komandos inicijavo diskusijas, paremtas savo šalių praktikomis. Kiekvienos šalies atstovai turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimis, naujovėmis bei informacinių technologijų priemonėmis, kurias taiko teikiant grįžtamąjį ryšį ugdytinių tėvams. Virtualaus susitikimo metu buvo sudaryta galimybė praktiškai išbandyti įvairias programėles bei jų pritaikomumą ugdymo įstaigose. Mokymu metu parengtas infografikas, kuris atskleidžia programų pritaikomumą teikiant grįžtamąjį ryšį ugdytinių tėvams.
 
2022 m. balandžio 11-13 dienomis vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo ir koordinavo projekto partneriai iš Rumunijos. Projekte dalyvaujančių šalių mokytojai, pirmą mokymų dieną analizavo konkrečias situacijas, kurių metu būtų teikiamas grįžtamasis ryšys. Pagrindinės temos buvo: „Kaip pakeisti nepagarbų vaiko elgesį su suaugusiais (mokytojais, tėvais).“, „Kaip išmokyti vaiką spręsti konfliktines situacijas be agresijos.“, „Kaip padėti vaikui suvaldyti emocijas, kai patiria nesėkmę arba užduotį atlieka ne tobulai“. Diskusijų pabaigoje mokymų dalyviai apibendrino rezultatus bei pateikė rekomendacijas. Antrą mokymų dieną partnerių komandos pristatė galimus kasdienio gyvenimo situacijų sprendimus ir kaip jose teikti grįžtamąjį ryšį siekiant, kad gauta informacija tėvams taptų galimybe geriau pažinti savo vaiką. Šių mokymų metu projekto dalyviai gilino žinias apie grįžtamojo ryšio kokybę, komunikaciją su tėvais, sužinojo praktinių būdų, kaip priimti bei teikti grįžtamąjį ryšį tėvams.
2022 m. rugpjūčio 23-27 dienomis visos projekto partnerės turėjo galimybę dalyvauti projekto partnerių susitikime Graikijoje. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie taikomus metodus siekiant kokybiško grįžtamojo ryšio su tėvų bendruomene. Mokymų metu projekto dalyviams buvo pristatyti vietinių veiklų metu atliktų atvejo analizių rezultatai. Projekto partnerių komandos turėjo galimybę gilinti žinias apie grįžtamojo ryšio kokybę, mokymų metu susipažinti su praktiniais būdais komunikuojant su tėvais bei įgyti naujų patirčių siekiant kokybiško grįžtamojo ryšio.
2023 m. balandžio 24-28 dienomis vyko projekto komandų susitikimas, kurį koordinavo partneriai iš Bulgarijos. Jo metu mokytojai nagrinėjo bei pristatė probleminių temų sprendimus, rengė rekomendacijas. Diskusijų metu buvo nagrinėjamos individualios situacijos ir patirtys, kurios vėliau buvo apibendrintos ir pateiktos metodiniame leidinyje. Antrą viešnagės dieną kolegos iš Bulgarijos suorganizavo konferenciją „Grįžtamojo ryšio galia ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Konferencijoje sudalyvavo virš 50 pedagogų iš įvairių Vidin miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Dalyvavimo projekte patirtimi ir rezultatais dalinosi visų projekte dalyvaujančių šalių atstovai. Trečią susitikimo dieną vykusių diskusijų metu buvo patvirtinta metodinių rekomendacijų struktūra bei sutarta, jog tai bus leidinys padėsiantis tiek mokytojams, tiek tėvams rasti bendrus sprendimus užtikrinančius grįžtamojo ryšio teikimo kokybę. Projekto partneriai vienbalsiai sutarė, jog sklandi komunikacija su tėvais suteikia mokytojams motyvacijos, pasitikėjimo bei prisideda prie vaiko ugdymo kokybės.
2023 m. birželio 12-14 dienomis projekto baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo šalių-partnerių iš Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos ir Lietuvos komandos vyko Lietuvoje, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“. Jo metu buvo organizuojamos dirbtuvės, kur vyko projektą ir jo rezultatus apibendrinančios diskusijos. Susitikimo siekis buvo apibendrinti visas projekto metu sukauptas patirtis, žinias apie grįžtamojo ryšio kokybę, komunikaciją su tėvais, išbandytus praktinius būdus, atliktas apklausas su tėvais bei pedagogais, ir parengti pedagogams metodinį leidinį kaip galimą jų praktinės veiklos įrankį siekiant kokybiško bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšio teikimo ugdytinių tėvams. Visa ši informacija ir patirtys yra pateikiamos projekto komandos parengtoje metodinėje priemonėje „Kokybiško grįžtamojo ryšio teikimas tėvams (globėjams): metodinės rekomendacijos“. Tikimasi, jog šios metodinės rekomendacijos taps gairėmis pedagogams ieškantiems atsakymų kaip teikti kuo kokybiškesnį grįžtamąjį ryšį ikimokyklinukų tėvams.
Susipažinti su projekto metu parengtomis metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo mokytojams galima  bit.ly/3Ft45XS.
 
„Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.“
 
Asta Kundreckaitė
Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ psichologė