Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vaikų kalbinių įgūdžių lavinimas įgyvendinant ilgalaikį projektą „Kalbos takeliu”

Vaikų kalbinių įgūdžių lavinimas įgyvendinant ilgalaikį projektą „Kalbos takeliu”

2023-10-17
Vaikų kalbinių įgūdžių lavinimas įgyvendinant ilgalaikį projektą „Kalbos takeliu”
 Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” ikimokyklinio ugdymo grupėje ,,Kodėlčiukai“ įgyvendintas ilgalaikis kalbinių įgūdžių lavinimo projektas „Kalbos takeliu”. Projekto tikslas - bendradarbiaujant švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir grupės pedagogams, skatinti vaikų kalbinį aktyvumą kasdienėje veikloje, įtvirtinti taisyklingo kalbėjimo gebėjimus, mokyti pažinti raides žaidžiant kalbinius žaidimus, praturtinti vaikų žodyną, puoselėti norą domėtis, pažinti, pasakoti, atliepti vaikų individualiuosius poreikius.
      Projektas įgyvendinamas buvo visus mokslo metus nuo 2022 m. rugsėjo iki 2023 m. birželio mėnesio, pagal įstaigos logopedės Modestos Stončiuvienės parengtą kalbinių įgūdžių lavinimo programą. Vieną kartą per savaitę logopedė bendradarbiaudama su grupės mokytojomis Simona Petrauske ir Lilija Jankauskiene organizavo ir vedė logopedines pratybas „Kodėlčiukų” grupės ugdytiniams. Projekto metu sistemingai buvo mankštinamas artikuliacinis aparatas, lavinama vaikų smulkioji motorika, akies-rankos koordinacija, foneminė klausa, formuojami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, mokoma pažinti garsų ženklus – raides, skatinamas vaikų kūrybiškumas.
      Kiekvieno susitikimo su mažaisiais „Kodėlčiukais“ metu vyko grupinės logopedinės pratybos ir grupės pedagogių organizuojamos kūrybinės dirbtuvėlės. Veiklos nuolat buvo siejamos su esamu metų laiku: ruduo, žiema, pavasaris, vasara. Logopedės parengti įvairūs kalbiniai žaidimai pratybų metu įtraukė visus vaikus, suteikė jiems teigiamas emocijas, skatino norą kalbėti, pasakoti, domėtis raidelėmis. Kūrybinėse dirbtuvėlėse pasitelkdami įvairias netradicines piešimo technikas, panaudodami gamtinę medžiagą, antrines žaliavas, STEAM metodo elementus kūrė išmoktas raides. 
      Įgyvendinant šį projektą svarbų vaidmenį atliko ir ugdytinių tėvai. Naudodamiesi logopedės ir grupių mokytojų paruoštomis rekomendacijomis kalbos ugdymui namuose, tęsė bei įtvirtino projekto veiklas. Daugelis tėvelių aktyviai siuntė nuotraukas, dalindamiesi veiklos namuose rezultatais.
         Įgyvendinus komandiniu darbu ir bendradarbiavimu grįstą, ilgalaikį kalbinių įgūdžių lavinimo projektą „Kalbos takeliu” džiugino pasiekti rezultatai. Sukurta metodinė priemonė - plakatas „Kodėlčiukų abėcėlė”. Pastebėta, kad tikslesni ugdytinių kalbos padargų judesiai, akies-rankos koordinacija, turtingesnė vaikų daiktavardinė, būdvardinė ir veiksmažodinė leksika. Ugdytiniai geba atpažinti abėcėlės raides, jas pavadinti, užrašyti. Tapo glaudesnis švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas. Aktyvesnis tėvų įsitraukimas į vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą. O svarbiausia, kad vaikai patyrė teigiamas emocijas bei pažinimo džiaugsmą.
 
 
Modesta Stončiuvienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” vyr. logopedė