Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
2024 m. auga atlyginimai mokytojams, daugėja lėšų vadovėliams, skaitmeninėms mokymo priemonėms

2024 m. auga atlyginimai mokytojams, daugėja lėšų vadovėliams, skaitmeninėms mokymo priemonėms

2024-01-08
2024 m. auga atlyginimai mokytojams, daugėja lėšų vadovėliams, skaitmeninėms mokymo priemonėms
 Nuo sausio 1 d. didėja atlyginimai mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams, mokyklų bibliotekininkams. Auga valstybės skiriamos lėšos vadovėliams, skaitmeninėms priemonėms įsigyti.
Darbo užmokestis mokytojams ir kitiems darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose dirbantiems pedagoginiams darbuotojams 2024 m. bus didinamas dviem etapais. Įstatymuose įtvirtinti pakeitimai įtraukti į atnaujintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, kuriam pritarė Vyriausybė.  
„Šiandien švietimo dokumentuose galutinai įtvirtinome tai, kas anksčiau buvo sutarta dėl pedagogų atlyginimų didinimo ir darbo sąlygų gerinimo. Papildomos lėšas savivaldybės pasieks jau metų pradžioje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.
Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis didės apie 21 proc.
Nuo sausio 1 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, kitų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos koeficientai auga 10 proc. Nuo rugsėjo 1 d. – dar 10 proc. Palyginti su koeficientais, nustatytais iki 2023 m. gruodžio 31 d., bendrai padidėja vidutiniškai 21 proc. Įsipareigojimai, kaip konkrečiai didinti mokytojų darbo užmokestį, buvo sutarti šiemet rudenį atnaujintoje Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutartyje.
"Mūsų tikslas ir įsipareigojimas yra iki šių metų pabaigos pasiekti, kad mokytojų atlyginimas sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Kaip numatyta biudžeto įstatyme, faktiškai skiriamos lėšos darbo užmokesčiui didinti nuo 2024 m. rugsėjo bus tikslinamos birželio mėnesį, turint 2023 m. šalies vidutinio darbo užmokesčio faktą ir šių metų aktualiausias prognozes", – sako G. Jakštas.
Bendrojo ugdymo mokytojų, dirbančių pagal atnaujintas programas, darbo užmokesčiui ir toliau skiriama dar 3 proc. ugdymo lėšų, kaip ir pernai.
Mokyklų bibliotekininkams atlyginimas nuo sausio 1 d. didėja 10 proc.
Mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vadovų, pavaduotojų ir kitų vadovaujančių darbuotojų atlyginimas nuo sausio didėja 18,4 proc. Nuo rugsėjo 1 d. – dar 10 proc.
Geresnės sąlygos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai netiesioginiam darbui su mokiniais, tai yra, pasiruošti ugdymo veiklai, turės viena valanda ilgesnį apmokamą laiką. Perskirsčius darbo valandas, pasirengimui jiems skiriamos 6 valandos, bendra darbo trukmė lieka ta pati – 36 valandos per savaitę.
Nuo rugsėjo nebefinansuojamos per didelės klasės
Atnaujintame Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše taip pat atsiranda svarbus pakeitimas, sutartas kolektyvinėje šakos sutartyje: jeigu nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuojamos klasės, kuriose mokinių skaičius viršija nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių, savivaldybei skiriamos mokymo lėšos mažinamos.
Įtvirtinama nuostata, kad nuo naujų mokslo metų bendrojo ugdymo klasėje besimokantis mokinys, turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem mokiniams.
Daugiau pinigų švietimo pagalbai, vadovėliams, mokinių pasiekimams vertinti
Nuo 2024 m. sausio 1 d. numatyta lėšų mokyklose įsteigti 200 naujų švietimo pagalbos specialistų pareigybių. Iš viso 2024 m. švietimo pagalbai valstybės biudžete numatyta daugiau nei 163 mln. eurų.
Skiriama daugiau pinigų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti: nuo sausio lėšos didinamos 44 proc.
Dvigubinamos lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai: mokiniui bus skaičiuojama 20 eurų (iki šiol buvo 10 eurų). Vadovėliams ir mokymo priemonėms, įskaitant ir skaitmenines, numatyta skirti beveik 29 mln. Eur. Tai dvigubai daugiau negu pernai.
Lėšos informatikos ir gyvenimo įgūdžių pamokoms
Tam, kad informatikos mokyklose būtų mokoma nuosekliai, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. valstybės biudžete numatyta lėšų vienai informatikos pamokai per savaitę 8 klasėje finansuoti. Iki šiol viena informatikos pamoka buvo skirta dvejiems metams (7 ir 8 klasei), o dabar kiekvienoje klasėje bus po vieną.
Skirtas finansavimas gyvenimo įgūdžių pamokoms organizuoti 6, 8, 9 (I gimnazijos), 10 (II gimnazijos) klasių mokiniams.
Švietimo biudžetas auga daugiau kaip puse milijardo eurų, didžioji dalis skiriama darbo užmokesčiui didinti
Švietimo biudžetas šiemet auga daugiau kaip puse milijardo – 501 mln. Eur, arba 14 procentų, palyginus su 2023-aisiais. Daugiausia papildomai skirtų lėšų (352,6 mln. eurų) tenka pedagogų, dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų, kitų švietimo darbuotojų atlyginimams didinti ir darbo sąlygoms gerinti. Kaip numatyta lapkritį Seimo priimtose Mokslo ir studijų įstatymo pataisose, nuo 2024 metų sausio 1 dienos mokslo darbuotojų pareiginės algos koeficientai didinami 10 proc., nuo tų pačių metų rugsėjo 1 dienos – dar 18,7 procento.