Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Temos
Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės inicijavo ir vykdė projektą „Mano senolių Kaunas“, skirtą Laikinosios sostinės atminimo metams paminėti. Pedagogių siekiamybė, kad projektinė veikla ugdytiniams turėtų ilgą išliekamąją vertę. 
Skaityti plačiau
Mums, Mažeikių r. Sedos darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, rūpi išsaugoti ir puoselėti žemaitiškąjį identitetą, todėl 2018–2019 m. m. parengėme ir įgyvendinome projektą „Seda vaikų akimis“.
Skaityti plačiau
Kovo 30 d., šeštadienį, 13 val. Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24, Vilnius) vyks kūrybinės komiksų dirbtuvės šeimoms ir edukacinio leidinio „Ne muziejaus batai“ pristatymas.
Skaityti plačiau
Nuo 2012 m. pradžios vykdomas nacionalinis ESF „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projektas“. Viena iš projekto numatomų veiklų – teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. Siekiant kokybiškesnio Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos atnaujinimo, buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio programų dermę. Tyrimo rezultatai birželio 13 d. buvo pristatyti švietimo bendruomenei Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje.
Skaityti plačiau
Birželio 13 d. 10 val. organizuojamas tyrimo, kuriuo buvo įvertinta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermė, pristatymas, kuris vyks Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje.
Skaityti plačiau
Nuo rugsėjo 1 d. visa vaikams ir jų tėvams reikalinga švietimo, socialinė pagalba bus teikiama koordinuotai, bendradarbiaujant švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigoms. Tuo rūpinsis tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.
Skaityti plačiau
Kas turi prisiimti atsakomybę, jeigu vaikas yra sužalojamas šeimoje ar ugdymo įstaigoje, kaip galima tokiems atvejams užbėgti už akių ir kaip sprendžiamos su jais susijusios problemos?
Skaityti plačiau
Vasario 21 d. ir 28 d. mokytojus, psichologus, specialiuosius, socialinius pedagogus, mokinių tėvus  kviečiame į seminarą „Praktinio darbo ypatumai, teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi įvairių sutrikimų“.
Skaityti plačiau
Gegužės 12 d.  Kauno miesto savivaldybės salėje rengiamas atviras ugdymo aktualijų forumas „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą diagnostika, paslaugos, pagalba, integracija į ugdymo įstaigas ir visuomenę. Realijos ir galimybės“.
Skaityti plačiau
Dirbu tiflopedagoge su bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiais silpnaregiais ir aklais mokiniais. Pamokas vedu ten, kur mokosi mano mokiniai. Tai leidžia man pažinti ne tik mano mokinius, bet ir jų ugdymosi aplinką.
Skaityti plačiau
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2015-12-11 organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Pedagogų tarpusavio partnerystė, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“.
Skaityti plačiau
Kviečiame stebėti Seime vykstančią tarptautinę konferenciją „Apsaugok mano vaikystę“, organizuojamą VšĮ Paramos vaikams centro, baigiantis projektui „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvos savivaldybėse“.
Skaityti plačiau
2014 m. kovo–gruodžio mėn. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje buvo įgyvendinamas sveikatinimo projektas „Pirštukai – sveikuoliukai“, finansuotas Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Skaityti plačiau
Maloniai kviečiame kartu apžvelgti šių metų Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkurso rezultatus 2015 m. gruodžio 16 d. 15 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje. 
Skaityti plačiau
2014 m. rugpjūčio 12-14 dienomis organizuojamas tarptautinis seminaras kartu su tarptautine asociacija IASWECE, vienijančia visų pasaulio šalių Valdorfo asociacijas. Šių metų seminaro tema – „Kada vaikas pasiruošęs mokyklai?“
Skaityti plačiau
Autorius teigia: „Perskaitęs Sauliaus Jurkevičiaus straipsnį pamaniau, kad įvardijamas iššūkis – kaip neugdyti „inkščiančios, dejuojančios ir verkšlenančios kartos“. Svarbiausia mums – įžvelgti vaikuose glūdinčias galias. Ką tai reiškia?“
Skaityti plačiau
Vasario 7 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre Vilniuje rengiama konferencija  „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės optimizavimas“, kurioje bus nagrinėjamos ankstyvosios socializacijos, meninės raiškos, fizinio aktyvumo, muzikinio vaikų lavinimo temos. 
Skaityti plačiau
Daug vilniečių, gavusių vietas sostinės valstybiniuose darželiuose iki šiol dar nepatvirtino, kad tikrai juos lankys ir nesudarė sutarčių su ugdymo įstaigomis. Sostinės savivaldybė primena, kad jau reikia suskubti, nes to nepadarius iki rugpjūčio 1 d. vaikas neteks vietos darželyje.
Skaityti plačiau
Gamtos darželio „Po smilgom“ kūrėjai nuo metų pradžios ėmėsi aiškiau įvardinti, kodėl vaikai neserga: tai aplinka, grynas oras, fizinis aktyvumas, emocijos ir maistas.
Skaityti plačiau
„Formuokime visi kartu sveikatai palankius vaikų mitybos įpročius ir auginkime sveiką bei energingą jaunąją kartą“, – kviesdama į seminarą sako maisto technologė, sveikatai palankios mitybos ir gyvenimo būdo propaguotoja Raminta Bogušienė.
Skaityti plačiau
Artėjant Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia šalies gyventojus Vasario 16-ąją švęsti išradingai. 
Skaityti plačiau
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rima Jasinskaja ir Liudmila Karklelienė kviečia kartu su vaikais pakeliauti gėrio ir grožio keliais.
Skaityti plačiau
VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“ filialas „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“ 2016 m. spalio 13 d. kviečia ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus į seminarą „Z kartos vaikai, hiperaktyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?“.
Skaityti plačiau
Balandžio 23-iąją minime Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Ši diena švenčiama nuo 1995m., kai UNESCO nusprendė atkreipti didesnį dėmesį į skaitymo skatinimą, leidybą ir, žinoma, autorių teisių apsaugą.
Skaityti plačiau
Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ priešmokyklinėje tautinių mažumų grupėje ugdymas vykdomas gimtąja kalba ir lietuvių kalba. Rusakalbių grupėje kartu su vaikais nutarėme, kad skaitysime lietuviškas knygeles. Vaikai pasirinko Kakės Makės nuotykius.
Skaityti plačiau
Renginio metu bus gilinamasi į tai, kaip skaitomi tekstai veikia vaikų žodinę kūrybą, ką sako tyrimai apie Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo ypatumus, kokią reikšmę ikimokyklinukų ugdymui ir jų rišlios kalbos lavinimui turi vaikiškos knygelės.
Skaityti plačiau
VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centras koordinavo tarptautinį projektą FREPY – Friendly Resources for Playful Therapy, kurio pagrindinis siekis - sukurti priemonę, kuri padėtų tobulinti vaikų kalbos kompetencijas.
Skaityti plačiau
Pirmieji penkeri metai žmogaus gyvenime psichologų ir pedagogų dažnai vertinami kaip žmogaus raidos pusiaukelė, nors po to žmogus gyvena dar keliolika penkmečių. Šiuo laikotarpiu susiformuoja ir vaiko kalba. Išlavinta kalba yra raktas į sėkmingą socializaciją: mokymąsi, įsiliejimą į bendraamžių kolektyvą, kultūrinių ir etinių vertybių perėmimą, mėgstamos veiklos pasirinkimą, profesinę karjerą. Suaugusiesiems labai svarbu žinoti vaiko kalbos raidos ypatumus ir būdus, kaip jie patys gali padėti vaiko kalbos plėtotei.
Skaityti plačiau
Siekdamas sustiprinti projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase“ pozicijas Goethe’s institutas labai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija. Lapkričio 29 d. į konferenciją Vilniuje institutas kartu su ministerija kviečia apie 70 projekte „Vokiečių kalba su Hans Hase“ dalyvaujančių vaikų darželių ir pradinių mokyklų direktorių.
Skaityti plačiau
Prisimenate, kaip mama jus vertė lankyti tautinių šokių būrelį, nors mieliau būtumėte pasirinkę plaukimą? O gal dar ir šiandien su siaubu praeinate pro kiekvieną pianiną, nes jis primena ne pačias maloniausias ir įdomiausias vaikystės pamokas? Vaikus papildomai ugdyti būtina jau nuo mažų dienų. Tačiau ar mes, tėveliai, viską darome teisingai ir kartais neperlenkiame lazdos?  
Skaityti plačiau
Pasakodamas apie savo anūką, autorius nagrinėja, kaip vaikai atskleidžia priežasties ir pasekmės ryšius ir kaip suaugusieji galėtų jiems padėti ar netrukdyti atrasti.
Skaityti plačiau
Lietuvos edukologijos universitete 2014 m. balandžio 10–11 d. konferencijoje dalyvauti kviečiami ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų muzikos mokytojai, neformaliojo švietimo įstaigų muzikos specialistai ir kiti.
Skaityti plačiau
Vasara – pats tinkamiausias metas plokščiapėdystės profilaktikai. Pasivaikščiokime su vaikučiais smėliu pajūryje, pabėgiokime žole ar radę akmenuotą takelį pasidarykime savo pėdoms lengvą „akmenukų masažą“.
Skaityti plačiau
„Liepaitė“ – didžiausias darželis Raseinių rajone, jame yra 18 grupių, jį lanko apie 270 vaikų. „Šis darželis pataiko į dešimtuką – ikimokyklinukams svarbiausia laipioti ir karstytis“, – sako kineziterapeutė Asta Railienė.
Skaityti plačiau
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija RIUKKPA gruodžio 15 d. organizuoja teorinę-praktinę konferenciją „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“ Kaune.
 
 
Skaityti plačiau
Mokyklų tobulinimo centras kviečia ikimokyklinių įstaigų pedagogus dalyvauti lektorės iš Prancūzijos Liliane Le Pesant (Versalio Cergy-Pontoise universiteto ekspertės) trijų dienų mokymuose „Kaip mokyti vaiką savarankiškumo jam ruošiantis pradinei mokyklai”, vyksiančiuose gegužės 16-18 dienomis Vilniuje.
Skaityti plačiau
Vaiko amžiaus tarpsnių krizės yra natūralūs ir neišvengiami jo raidos etapai. Todėl vaiko raidos stadijas priimkime kaip natūralų reiškinį ir padėkime vaikui įgyti reikalingas naujas savybes.
Skaityti plačiau
2018 m. spalio 23 d. 13 val. kviečiame į paskaitą tema: „Emocinio vaikų intelekto lavinimas taikant inovacijas“, kurią ves doc. dr. Sigita Burvytė. Paskaita vyks Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pabiručiai“ (Brolių g. 18, Vilnius).
Skaityti plačiau
Gegužės 31 d., Vaikų gynimo dienos išvakarėse, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras rengia vaikams, tėveliams, pedagogams skirtą šventę „Mano vasara saugi“, o ugdymo specialistams rengiama konferencija „Saugumo garantija. Kas ją gali suteikti?“.
Skaityti plačiau
Vasarą vaikai dažniausiai atostogauja ilgiau, nei tėvai. Todėl daugelis ieškome jiems veiklos, kuri būtų ne tik smagi ir įdomi, bet ir naudinga.
Skaityti plačiau