Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Temos
Spalio 15 d. „Menų spaustuvėje“ įvyks pirmasis „Campus Vilnius“ seminaras, į kurį susirinks beveik 300 mokytojų iš visos Lietuvos.  Mokytojai jame galės sužinoti naujausias šiuolaikinio pasaulio tendencijas už mokyklos ribų. 
Skaityti plačiau
Kas gali būti linksmiau už pažintinę išvyką! Vilniaus r. Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  tėveliai vaikams padovanojo kelionę į Vilniaus universiteto Zoologijos muziejų. 
Skaityti plačiau
Švietimo sistema yra darbo rinkos kertinis pagrindas, nuo kurios priklauso tolimesnis valstybės ekonomikos augimas. Siekdama paskatinti dialogą su labai svarbiais švietimo sistemos veikėjais – mokytojais, Lietuvos pramonininkų konfederacija rengia konferenciją „Ateities mokykla. Pokyčiai šiandien“.
Skaityti plačiau
2018 m. spalio 8 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko tyrimo „Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“ rezultatų pristatymas švietimo bendruomenei. 
Skaityti plačiau
Vykdydamas projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ Švietimo aprūpinimo centras nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki 2013 m. kovo 15 d. vykdė mokymus apie ankstyvąją intervenciją vaikystėje specialistų komandoms.
Skaityti plačiau
Rugsėjo 25 d. Šalčininkuose vyks viešoji konsultacija-diskusija apie naujus, įdomesnius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Kviečiame dalyvauti ikimokyklinių įstaigų vadovus, specialistus, vaikų darželių ar grupių steigėjus, savivaldybių darbuotojus, kitus besidominčius asmenis.
Skaityti plačiau
Švie­ti­mo sis­te­mos mo­de­lia­vi­mo kryp­tis stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­brėž­ta – įvai­rių ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai ug­do­si ir mo­ko­si drau­ge. Tik tam tik­rais at­ve­jais jų ug­dy­mas ga­li bū­ti organizuo­ja­mas spe­cia­lios pa­skir­ties kla­sė­se ar gru­pė­se. 
Skaityti plačiau
Apie tai, kaip kompleksinė pagalba organizuojama Ukmergės rajone, pasakoja Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Bakučionienė ir šio skyriaus Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vida Meliūkštienė. 
Skaityti plačiau
Rugsėjo 25 d. Šalčininkuose vyks viešoji konsultacija-diskusija apie naujus, įdomesnius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Kviečiame dalyvauti ikimokyklinių įstaigų vadovus, specialistus, vaikų darželių ar grupių steigėjus, savivaldybių darbuotojus, kitus besidominčius asmenis.
Skaityti plačiau
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kartu su partneriais rugsėjo 24 d. organizuoja renginį, kuriame bus pristatomos šiuolaikinės mokymo ir mokymosi technologijos dirbant su specialiuosius ugdymosi  poreikius turinčiais vaikais.
Skaityti plačiau
Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė dalijasi mintimis apie tai, su kokiais sunkumais susiduria šeimos, auginančios neįgalius, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
Skaityti plačiau
Projektas „AITVARAS. Ankstyvoji intervencija vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių (nuo 0 iki 21 metų) ugdymas Lietuvoje“ kviečia į praktines konferencijas didžiausiuose Lietuvos miestuose. 
Skaityti plačiau
Šiais metais trims SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos vaikams laikas į pirmą klasę. Šių metų rugsėjo 1-ąją vienas jų pradės savo pirmuosius mokymosi metus modernioje privačioje pagrindinėje mokykloje „Pažinimo medis“.
Skaityti plačiau
Su kokiais artikuliacijos sutrikimais dažniausiai susiduria mažieji ir kaip jiems padėti mokantis taisyklingo garsų tarimo, – patarimais dalijasi Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė, Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė dr. Daiva Kairienė.
Skaityti plačiau
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2015-12-11 organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Pedagogų tarpusavio partnerystė, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“.
Skaityti plačiau
2013 m. gegužės 17 d.  Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“.
Skaityti plačiau
Po Velykų vaikai į darželį susirinko su geromis emocijomis ir nešini margučiais. Jų laukė šventinis rytmetys „Rid rid rid margi margučiai“. Šventės metu vaikus aplankė Velykė su pilna pintinėle margučių...
Skaityti plačiau
2014 m. balandžio 4 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) rengia „Metodų mugę“ – praktinius seminarus pedagogams, kuriuose išbandomi aktyvieji mokymo ir ugdymo būdai, pritaikyti skirtingiems vaikų amžiaus tarpsniams.
Skaityti plačiau
Šiuos personažus žinome iš knygų, komiksų, animacinių filmukų. Vieni juos mylime, kiti nemėgstame, o yra ir prisiekusių gerbėjų. Viena jų – menininkė Sigutė Ach. Su ja leidžiamės į kelionę po Mumių pasaulį.
Skaityti plačiau
Liepos 6-oji, Valstybės diena – puiki proga supažindinti vaikus su istorija. „Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo mokytoja Rasa Jurgelevičienė dalijasi penkiomis veiklomis, kurios padės sudominti vaikus Lietuvos istorija.
Skaityti plačiau
VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“ filialas „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“ 2017 m. vasario 21 d. kviečia pedagogus į seminarą „Sunkūs“ tėvai – kaip pelnyti bendradarbiavimą“.
Skaityti plačiau
Lietuvos liaudies buities muziejaus Edukacijų ir renginių skyriaus vedėja Danutės Blaževičienės pasakoja apie šventinių tradcijų ištakas bei augantį susidomėjimą jomis.
Skaityti plačiau
Jau ketvirtą pavasarį Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) vyksta tradicinis teatro festivalis „Pasakų šalyje“, kuris tęsiasi savaitę. 
Skaityti plačiau
Balandžio 5 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks 1–oji „Metodų mugė“, kurioje pedagogai ras metodų gausą bendrųjų ir socialinių kompetencijų ugdymui bei praktiškai išbandys, kaip skirtingais vaikų amžiaus tarpsniais ugdyti kritinį mąstymą, atsakingumą, tolerantiškumą, lavinti kūrybiškumą, lyderystę, mokėjimą mokytis ir kitus gebėjimus.
Skaityti plačiau
Kad vaikai dar prieš lankydami mokyklą ir pradinėse klasėse greta gimtosios kalbos galėtų įdomiai mokytis ir lietuvių kalbos, Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva parengtos ir išleistos metodinės priemonės mokytojams.
 
Skaityti plačiau
Apie Gendručio Morkūno unikalią asmenybę, požiūrį į vaikus, kritikų palankiai vertinamas jo knygas rašyta nemažai. Tačiau vis dar atrodo, kad liko kažkas nepasakyta, neapžvelgta, nepagirta. Ne taip dažnai pasitaiko, kad mokslininkas gebėtų taip įtaigiai rašyti ir vaikams, ir suaugusiems.
Skaityti plačiau
VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ 2016 m. gruodžio 14 d. 13 val. kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistus į seminarą „Skaitymo skatinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo etape?“.
Skaityti plačiau
2012 m. gruodžio 1 d., šeštadienį, Vilniaus rotušėje šurmuliavusioje Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje garsiai skambėjo įvairių šalių kalėdinės istorijos. Savo gimtosiomis kalbomis jas skaitė užsienio šalių ambasadoriai.
Skaityti plačiau
Gebėjimas suprasti kalbą – labai svarbus žmogaus gyvenime. Bendraudami ir suprasdami, ką mums sako kiti žmonės, dažnai net nepagalvojame, kiek įvairių ir sudėtingų procesų vyksta mūsų smegenyse, atsakingose už šią veiklą. 
Skaityti plačiau
Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas 2013 m. rugsėjo 27-28 d. organizuoja antrąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“.
Skaityti plačiau
Paramos vaikams centre organizuojami pozityvios tėvystės mokymai tėvams, auginantiems 1–3 metų vaikus. Tai tęstinis, psichologės vedamas dvylikos susitikimų ciklas.
Mokymuose daug dėmesio bus skiriama natūraliai vaiko raidai aptarti, kūdikio temperamentui pažinti, prieraišumui ir ryšiui su vaiku kurti, tėvų emociniam raštingumui ir sąmoningumui didinti. Bus analizuojamos kasdienės sudėtingos situacijos, padedama stiprėti tėvams, kaip vaiką auginančiai komandai ir porai. Tėvai mokysis smagiai leisti laiką su savo mažyliu, tyrinėti ir žaisti, taip pat atliks prasmingus ryšiui stiprinti skirtus namų darbus.
Skaityti plačiau
Straipsnyje analizuojamos teorinės ir praktinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbų išmokimo galimybės ir trukdžiai jiems augant dvikalbėse, neretais ir daugiakalbėse šeimose, atskleidžiamos pozityvios ir negatyvios tėvų nuostatos dvikalbystės klausimais.
 
Skaityti plačiau
Pristatome atnaujintą, susidomėjimo sulaukusią Alberto Janssens programą apie kokybišką ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Mokymų vadovas Albertas Janssens –  ilgametis Liuveno (Belgija) Katalikiškosios kolegijos dėstytojas, mokytojas, knygų apie mokymą(si) ir ugdymą(si) autorius.
Skaityti plačiau
Įsibėgėjo uogų ir šviežių daržovių sezonas. Kaip jį išnaudoti, kad vaikai gautų daugiausia naudos? Biomedicinos mokslų daktaras doc. Vaidotas Urbonas teigia, kad vitaminų ateičiai nesukaupsi, tačiau būtina išnaudoti momentą, kai sveikai ir natūraliai maitintis yra lengviausia ir pigiausia.
Skaityti plačiau
Straipsnyje aptariama kompiuterio technologijų nauda vaiko ugdymui(si) bei išryškinamas negatyvus jų poveikis.
Skaityti plačiau
2013 m. kovo 29 d. Anykščių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“  vyks respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projekto „Diagnozė: Sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“ seminaras „Lytiškumo ugdymas darželyje“.
Skaityti plačiau
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto, siekiančio spręsti egzistuojančias darbo ir šeimos pareigų derinimo problemas Lietuvoje, metu vykdoma veikla: plataus masto mokymų dirbantiems ar norintiems įsidarbinti tėvams teikimas ir patobulintos vaikų priežiūros paslaugų sistemos kūrimas. Projektą su partneriais įgyvendina UAB „Ego Vos“.
Skaityti plačiau
Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ pedagogai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išbandė vaikų mąstymo gebėjimus ugdančią priemonę – mąstymo žemėlapius.
Skaityti plačiau
Kviečiame į mokslinę praktinę konferenciją „Vaikystė ir ugdymas“, kuri prasidės Šiaulių universitete 2014 m. vasario 7 d. ir tęsis virtualioje aplinkoje iki 2014 m. vasario 14 d.
Skaityti plačiau
Kūrybiškumą, socialinius įgūdžius svarbu ugdyti nuo mažų dienų. Tam puikiai tinka pasakos ir žaidimai. Rugpjūtį atostogauti baigiančius ir į darželį besirengiančius 4–6 metų vaikus Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia į dienos stovyklą „Pasakų pasaulyje“.
Skaityti plačiau
Vasarą vaikai dažniausiai atostogauja ilgiau, nei tėvai. Todėl daugelis ieškome jiems veiklos, kuri būtų ne tik smagi ir įdomi, bet ir naudinga.
Skaityti plačiau