Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Temos
Spalio 1 d. prasidės jubiliejinis dešimtasis Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis, kuris į kino teatrus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Varėnoje iki spalio 18 d. kvies skirtingo amžiaus jaunuosius Lietuvos žiūrovus.
Skaityti plačiau
Ieškodami ypatingos aplinkos savo vaikams, kurioje jie galėtų atsiskleisti, dažnai neįvertiname, jog vienas turtingiausių šaltinių vaikams ugdyti yra arčiausiai mūsų. Gamta – natūrali aplinka, skatinanti vaiko smalsumą, čia galima kurti, fantazuoti bei atskleisti save.
Skaityti plačiau
Minint Tautinio kostiumo metus parodoje „Tautinis kostiumas. Interpretacijos“ Lietuvos švietimo istorijos muziejus (Vytauto pr. 52, Kaunas) kartu su partneriais pristato skirtingų istorinių laikmečių išeiginius moterų drabužius.
Skaityti plačiau
Š. m. lapkričio 20–23 dienomis Belgijoje, Antverpene, vyko „Erasmus+“ programos tarptautinis kontaktinis seminaras „Partnerships for (prie-) primary schools“, skirtas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų glaudesniam bendradarbiavimui. Seminare dalyvavo daugiau nei 50 atstovų iš įvairių Europos valstybių. 
Skaityti plačiau
Vasaros metu vaikai daug laiko leidžia lauke. Čia jie gali pajusti, išgirsti, patirti daug malonių akimirkų – jausdami šilto lietaus lašus, vaikščiodami basomis po pievą ar smėlį, tiesiog žaisdami...
Kad ši vasara Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikams būtų įsimintinesnė „Varliukų“ grupės mokytojos, Aušra Jankauskaitė ir Neringa Paulauskienė, įgyvendino jau pusmetį brandintą mintį – likti su vaikais darželyje nakčiai. Tokiu būdu gimė projektas „Naktis darželyje“, kurio įspūdžiais ir noriu pasidalinti.
 
Skaityti plačiau
Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“, kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose. 
Skaityti plačiau
Įsigaliojo LR švietimo ir mokslo ministro  2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-971 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3497).
Skaityti plačiau
Kūdikio gimimas – svarbus įvykis šeimai. Tai naujos svajonės, buvimo kartu pilnatvė, taip pat ir giminės pratęsimas, viltys apie paramą senatvėje. ,,Kitokio“ kūdikio gimimas kai kurias tėvelių svajones pakoreguoja. Pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos duomenimis, apie 13 proc. naujagimių gimsta turėdami specialiųjų poreikių.
Skaityti plačiau
Projektas „AITVARAS. Ankstyvoji intervencija vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių (nuo 0 iki 21 metų) ugdymas Lietuvoje“ kviečia į praktines konferencijas didžiausiuose Lietuvos miestuose. 
Skaityti plačiau
Švie­ti­mo sis­te­mos mo­de­lia­vi­mo kryp­tis stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­brėž­ta – įvai­rių ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai ug­do­si ir mo­ko­si drau­ge. Tik tam tik­rais at­ve­jais jų ug­dy­mas ga­li bū­ti organizuo­ja­mas spe­cia­lios pa­skir­ties kla­sė­se ar gru­pė­se. 
Skaityti plačiau
Plėtojant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams (globėjams) ir siekiant ją teikti kuo palankesnėmis sąlygomis Panevėžio dviejuose darželiuose pradėjo veikti kompleksinės pagalbos kabinetai.
Skaityti plačiau
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2015-12-11 organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Pedagogų tarpusavio partnerystė, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“.
Skaityti plačiau
Šiaulių lopšeliai-darželiai „Eglutė“ ir „Žiogelis“ kviečia pedagogus dalyvauti respublikinėje idėjų mugėje „Žaidžiu ir kalbu 2019“, skirtoje 3–6 metų vaikų sakytinės kalbos ugdymui ir kalbos gramatinio taisyklingumo formavimui.
Skaityti plačiau
Plėtojant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams (globėjams) ir siekiant ją teikti kuo palankesnėmis sąlygomis Panevėžio dviejuose darželiuose pradėjo veikti kompleksinės pagalbos kabinetai.
Skaityti plačiau
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2015-12-11 organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Pedagogų tarpusavio partnerystė, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“.
Skaityti plačiau
Gabiųjų ugdymo centras, įsteigtas skleisti žinias apie gabiųjų atpažinimą ir ugdymą, pristatė naują savo interneto svetainę. Joje naudingos informacijos ras ir studentai, ir dėstytojai, ir mokytojai, taip pat tėvai ir mokiniai.
Skaityti plačiau
Taip, klystame visi! Bėda ta, kad ne visi suklydę sugebame tai pripažinti patys sau, ką jau kalbėti apie aplinkinius. Sąmoninga klaidos refleksija reikalinga, kad būtų galima sau atleisti ir iš kiekvienos situacijos pasimokyti. Juk patirtis – pati geriausia mokytoja!
 
Skaityti plačiau
2014 m. lapkričio 24–28 d. pedagogai kviečiami prisijungti prie ugdymo specialistų iš viso pasaulio, kurie domisi Reggio Emilia metodu.
Skaityti plačiau
Kur prabėga pačios geriausios vasaros? Kas rytais pradžiugina pačiais gardžiausiais blynais? Skaniausia kakava? Kas leidžia suvalgyti daugiau uogų nei pririnkti? Žinoma – seneliai.
Ypatingą ryšį ir jo svarbą tarp skirtingų kartų, anūkų ir senelių santykius atskleidžia naujas Nyderlandų režisierės Misha Kamp filmas „Romi salonas“ (Kapsalon Romi, 2019).
 
Skaityti plačiau
Neringos Vaitkutės knygų bagaže jau dvi fantastinių knygų trilogijos, o Marijos Smirnovaitės iliustruota knyga „Karžygiuko istorija“ išrinkta 2013 metų knyga vaikams. Kalbiname šias dvi kūrėjas.
Skaityti plačiau
Kovo 30 d., šeštadienį, 13 val. Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24, Vilnius) vyks kūrybinės komiksų dirbtuvės šeimoms ir edukacinio leidinio „Ne muziejaus batai“ pristatymas.
Skaityti plačiau
Šiemet neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio lėšomis naudojasi daugiau mokinių, negu pernai. Sausio mėn. NVŠ krepšeliu pasinaudojo daugiau kaip 35 tūkst. mokinių (2019 m. sausį naudojosi 34 tūkst. vaikų). Vasarį NVŠ krepšeliu pasinaudojo 92,4 tūkst. mokinių (2019 m. vasario mėn. – 91,8 tūkst.). Švietimo, mokslo ir sporto ministerija NVŠ finansavimui 2020 m. užtikrino 12 mln. eurų. Aktyviau naudojamasi ir kultūros pasu. 
Skaityti plačiau
Kaip kuo gražiau ir prasmingiau praleisti vienas gražiausių metų švenčių su vaikais? Kalbiname šiaulietę etnologę, renginių vadybos dėstytoją ir mokymų-kūrybinių dirbtuvių „Žiemos šventės: idėjos ir veiklos“ organizatorę Rūtą Stankuvienę.
Skaityti plačiau
2017 m. gruodžio 1 d. VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“ filialas „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“ kviečia į seminarą „Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame ir ikimokykliniame ugdyme“.
Skaityti plačiau
Nuotykių knygą vaikams „Didžiosios tvoros paslaptis“ neseniai pristačiusi debiutuojanti rašytoja Indrė Pavilonytė pasakoja, kad nusprendus kurti istorijas vaikams, labai svarbu žinoti du dalykus: ką nori pasakyti ir kodėl tai turėtų būti įdomu bei svarbu vaikams. 
Skaityti plačiau
Ikimokyklinis amžius – palankiausias įvairių vaiko gebėjimų ugdymui ir plėtojimui. Kalbinius gebėjimus šiame amžiuje galima sėkmingai ugdyti pasirenkant tinkamus metodus. 
Skaityti plačiau
VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ 2016 m. gruodžio 14 d. 13 val. kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistus į seminarą „Skaitymo skatinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo etape?“.
Skaityti plačiau
Projekto „Augu skaitydamas“ tikslas – siekti, kad knyga vaikams taptų geru laisvalaikio draugu ir partneriu, nes skaitantis vaikas – tai išmintingas suaugęs. Kartu su projekto pradžia startuoja ir www.auguskaitydamas.lt interneto svetainė.
Skaityti plačiau
Leiskime vaikams augti laisvomis asmenybėmis ir nevaržykime jų drausmindami už išpiltus dažus, išpaišytas sienas ar duris, kriaukles, nebeišsiskalbiančius drabužėlius. Juk tai pasaulio pažinimo pradžia, tad padėkime vaikams pažinti aplinką, padrąsinkime ir drauge valykime spalvotas dėmes namuose.
Skaityti plačiau
Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas 2013 m. rugsėjo 27-28 d. organizuoja antrąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“.
Skaityti plačiau
VšĮ „Mažieji šnekučiai“ kviečia 3–7 metų vaikučius nuo rudens mokytis anglų kalbos. Vaikystė tokia trumpa, tad kartais gali kilti klausimas, ar verta vaikų galveles apkrauti mokslais. Pasak specialistų, ankstyvoji vaikystė – geriausias laikas vaikui pradėti mokytis užsienio kalbos.
Skaityti plačiau
Su kokiais artikuliacijos sutrikimais dažniausiai susiduria mažieji ir kaip jiems padėti mokantis taisyklingo garsų tarimo, – patarimais dalijasi Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė, Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė dr. Daiva Kairienė.
Skaityti plačiau
Kviečiame į mokslinę praktinę konferenciją „Vaikystė ir ugdymas“, kuri prasidės Šiaulių universitete 2014 m. vasario 7 d. ir tęsis virtualioje aplinkoje iki 2014 m. vasario 14 d.
Skaityti plačiau
Vaikų ligoninės Vaiko raidos centre buvo sukurta alternatyviosios komunikacijos programa – specialus gydymo ir reabilitacijos metodas, kurį gali taikyti įvairūs specialistai ir tėvai ar globėjai, bendraudami su negalinčiais kalbėti vaikais. 
Skaityti plačiau
Kad žiniasklaida daro vienokį ar kitokį poveikį ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, neabejojama. Psichologės Renatos Garckijos  teigimu, siekiant, kad žiniasklaidos daroma įtaka būtų mažesnė, reikia kartu su vaiku aptarti, kas buvo pamatyta.
Skaityti plačiau
Birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje vyks konferencija „Vaikų mityba ir sveikata: šiandien ir rytoj“. Konferencijos tikslas – pristatyti respublikines vaikų maitinimo aktualijas šiandien ir naują požiūrį į bendrus visų atsakingų institucijų darbus ateityje.
Skaityti plačiau
Daugiau nei pusmetį veikianti „Tėvų linija“ – vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais.
Skaityti plačiau
Ištrauka iš Alice Miller knygos „Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška“ (Des Drama Des Begabten Kindes, 1979), kurią lietuviškai 2011 metais išleido leidykla „Vaga“.
Skaityti plačiau
VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“ filialas „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“ 2017 m. gruodžio 14 d. ikimokyklinukų ugdytojus kviečia dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Kaip ikimokyklinio amžiaus vaikus išmokyti mąstyti ir spręsti problemas“. 
Skaityti plačiau
Gegužės 31 d., Vaikų gynimo dienos išvakarėse, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras rengia vaikams, tėveliams, pedagogams skirtą šventę „Mano vasara saugi“, o ugdymo specialistams rengiama konferencija „Saugumo garantija. Kas ją gali suteikti?“.
Skaityti plačiau
Dėl koronaviruso grėsmės atšaukus Lietuvos moksleivių dainų šventę „Tau“, šiam renginiui skirti 2,5 mln. eurų buvo išdalinti neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti. Atsižvelgiant į mieste besimokančių vaikų skaičių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kauno miestui skyrė beveik 11 proc. šios sumos. Tokia finansinė injekcija padės papildyti nuo birželio 23 d. prasidedančių vasaros stovyklų sąrašą bei sukurti dar daugiau vietų turiningam vaikų užimtumui per atostogas pagal programą „Iniciatyvos Kaunui“. 
Skaityti plačiau