Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Misijomis grįstoms mokslo ir inovacijų programoms – beveik 78 mln. eurų

Misijomis grįstoms mokslo ir inovacijų programoms – beveik 78 mln. eurų

2023-01-06
Misijomis grįstoms mokslo ir inovacijų programoms – beveik 78 mln. eurų
 Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija telkia stipriausius mokslo ir verslo sektorius aktualiausioms visuomenės problemoms spręsti. Startuoja naujas visuomenei svarbių problemų sprendimo finansavimo įrankis: paskelbtas kvietimas Inovacijų agentūrai teikti paraišką misijomis grįstoms mokslo ir inovacijų programoms įgyvendinti. 77,7 mln. eurų finansavimas bus paskirstytas trijų sričių misijoms: saugiai ir įtraukiai e. visuomenei, sumaniai ir klimatui neutraliai Lietuvai bei inovacijoms sveikatai gerinti.
„Pirmą kartą Lietuvoje imamės įgyvendinti didžiulį misijų programomis paremtą projektą, kuriuo  sieksime kryptingai investuoti į mokslą ir inovacijas, sutelkti mūsų mokslininkus ir verslininkus kurti aukšto lygio produktus, paslaugas ir technologijas. Tikimės, kad tai paspartins inovatyvių paslaugų bei produktų vystymąsi ir padės jiems iš laboratorijų gerokai greičiau pasiekti galutinį vartotoją“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.
„Naujasis finansavimo įrankis orientuotas į vienus svarbiausių Lietuvos mokslo siekių: sutelkti lėšas prioritetinėse srityse, sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems tyrėjams įsitraukti į bendrai su verslu vykdomus MTEP projektus bei skatinti mokslo tarptautiškumą – į Lietuvą pritraukti daugiau užsienio talentų bei investicijų, pasitelkti užsienio ekspertus konsorciumų atrankoje. Tikimės, kad įgyvendinant misijų programas gims tvarios ir didelę pridėtinę vertę kuriančios mokslo verslo partnerystės, o naujai įkurti kompetencijų centrai sudės pamatus spręsti didžiausias problemas sveikatos, kibernetinio saugumo bei klimatui neutralaus poveikio srityse“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. 
Pagal misijų programas bus skatinami bendri mokslo ir verslo projektai, plėtojamos ar komercinamos startuolių ir verslo idėjos, atliekami moksliniai tyrimai, tobulinami įgūdžiai, užpildomos esamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai skirtų paslaugų ir infrastruktūros spragos.  
Misijas įgyvendins 3 konkurso būdu atrinkti konsorciumai, sudaryti iš mokslo ir studijų institucijų bei verslo subjektų. Į konsorciumus galės jungtis ir kiti partneriai: mokslo ir technologijų parkai, universitetų ligoninės, klasteriai, verslo asociacijos, nevyriausybinės organizacijos. Kiekvienas konsorciumas turės įgyvendinti bent 7 MTEP projektus ar veiklas, kurių rezultatas – prototipas, produktas arba atžalinė įmonė.
Įgyvendinant šį projektą pagal misijų temas bus įsteigti 3 kompetencijų centrai, kuriuose ir gims mokslo žiniomis grįsti produktai ir paslaugos. Misijų metu sukurti sprendimai rinką turėtų pasiekti per trejus metus.
Pagal misijos temą „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ konsorciumai konkuruos, teikdami idėjas, kaip sustiprinti Lietuvos energetikos sektorių ir padidinti atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimą ar sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Taip pat sieks prisidėti, kad iki 2030 m. inžinerinės pramonės sektoriaus pridėtinė vertė siektų 7,69 proc. nuo BVP. Šie, kaip ir siekiami kitų misijų temų, rezultatai numatyti Nacionaliniame pažangos plane, patvirtinti Mokslo, technologijų ir inovacijų taryboje.
Pagal misijos temą „Saugi ir įtrauki e. visuomenė“ mokslo ir verslo partneriai telksis į konsorciumus dalyvauti konkurse – teikti idėjas, kaip iki 2030 m. padidinti informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus sukuriamą pridėtinę vertę iki 5,1 proc. nuo BVP. Taip pat sieks prisidėti, kad Lietuva pagal kibernetinio saugumo indeksą pakiltų į ES valstybių penketuką, padidinti elektroniniu būdu teikiamų viešųjų paslaugų skaičių, išmokyti piliečius atpažinti vykdomas informacines atakas ir klaidinančią informaciją. 
Pagal misijos temą „Inovacijos sveikatai“ konsorciumai teiks projektus ir idėjas konkursui, kaip pailginti sveiko gyvenimo trukmę ar gydymo priemonėmis sumažinti mirtingumą. Taip pat bus siekiama prisidėti prie ambicingo Nacionalinio pažangos plano siekio – iki 2030 m. padidinti gyvybės mokslų sektoriaus kuriamą vertę iki 5 proc. nuo BVP.
Projektą įgyvendins Inovacijų agentūra, kuri yra atsakinga už geriausių ir perspektyviausių konsorciumų konkursinę atranką ir viso misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų projekto įgyvendinimo kuravimą ir administravimą.
Visos kvietimo sąlygos skelbiamos čia.
 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija