Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas? Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankio projektas

Kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas? Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimo įrankio projektas

Vaiko pasiekimų vertinimas – neatskiriama kokybiško ugdymo programos įgyvendinimo dalis. Jis suvokiamas kaip nuolat vykstantis procesas, apimantis duomenų rinkimą, jų analizę ir informacijos apie vaiką, vaikų grupę ir jų ugdymo procesą interpretavimą, padedantį priimti pagrįstus sprendimus ugdymo praktikai tobulinti, tenkinti vaiko ugdymosi poreikius maksimaliai atskleidžiant jo galias. Kaip Lietuvoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams sekasi vertinti vaiko pasiekimus ir pažangą?
Komentarų nėra