Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

„ LIETUVA – MANO ŠIRDELĖJE “

2023-04-16
„ LIETUVA – MANO ŠIRDELĖJE “

Klaipėdos lopšelyje - darželyje „ Ąžuoliukas “nuo 2023m. sausio 11d. iki kovo 17d. buvo organizuojamas Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinio bendradarbiavimo projektas „LIETUVA – MANO ŠIRDELĖJE”. Projekto iniciatoriai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos "Ąžuoliukas" „Boružiukų “grupės ugdytiniai ir mokytojos Vida Garbenčienė bei Vilija Stonė. Į projektą prisijungė Liuksemburgo lituanistinės mokyklėlės “Avilys” ugdytiniai ir mokytojos- Giedrė Šidlauskė, Kristina Balinskienė bei Daiva Jarošienė.Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, pasaulio pažinimo, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui bei skatinti ir puoselėti gražius tarpusavio santykius su bendraamžiais ir suaugusiais. Projektas skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Projekto tikslas buvo ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą, pasitelkiant meninę

raišką. Skatinti domėjimąsi Lietuva, puoselėti meilę šiam kraštui bei tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, tyrinėti, atrasti. Lavinant vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, plėtoti bendradarbiavimą su kitų šalių ugdymo įstaigomis.

Projekto pradžioje vyko virtualus partnerių susitikimas zoom platformoje, kurio metu mes susipažinome, aptarėme projekto eigą, tikslus, uždavinius bei dalyvavimo galimybes. Sukūrėme uždarą Facebook grupę ir joje dalinomės veiklų akimirkomis apie lietuvybės puoselėjimą. Mokytojos iš Liuksemburgo sukurtoje grupėje trumpai pristatė “Avilio” mokyklėlę, darželį, supažindino su savo ugdytiniais. Projekto metu pasidalinome akimirkomis, kaip puoselėjame lietuvybę: dainavome daineles apie Lietuvą, šokome tautinius lietuviškus šokius bei kūrybinių darbelių dirtuvės metu kūrėme pasveikinimo atvirukus su Kovo 11ąja.Pasidžiaugėme, kaip projekto draugai švenčia Kaziuko mugę bei pamini tradicines Lietuvos šventes.Iš visų projekto akimirkų buvo sukurtas filmukas, kuriuo buvo pasidalinta virtualaus susitikimo metu ir pasidžiaugta kūrybinio bendradarbiavimo projektu.Projekto dalyviai vienas kitą sveikinome siųsdami atvirukus kiekvienam vaikui, mokytojoms ir jų ugdytiniams buvo išsiųsti Lietuvos patrioto diplomai bei projekto organizatorių padėkos raštai.Projekto akimirkos buvo skelbiamos Klaipėdos lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje https://www.darzelisazuoliukas.lt/

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinio bendradarbiavimo projektas "Lietuva - mano širdelėje" atskleidė vaikų poreikį domėtis bei pažinti Lietuvą, jos žmones. Pasitelkiant meninę raišką, džiuginome vieni kitus Kovo 11-osios proga. Bendradarbiavimas su Liuksemburgo lituanistine mokyklėle leido pažinti, kaip puoselėjama lietuvybė svetur, ugdomas patriotiškumo jausmas.