Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ kiemas atgijo naujomis edukacinėmis erdvėmis

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ kiemas atgijo naujomis edukacinėmis erdvėmis

2020-06-25
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ kiemas atgijo naujomis edukacinėmis erdvėmis
Auksė Buožienė
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Visuomet džiaugiamės tėvų bei darbuotojų idėjomis, pasiūlymais, patarimais kaip naudingiau turtinti lopšelio-darželio aplinką įvairiomis priemonėmis, įrengiant naujų edukacinių erdvių. Glaudus bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas – galinga varomoji jėga, vedanti link įdomaus ir kokybiško mūsų vaikų ugdymo(si). 
Geros mokyklos koncepcijoje (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308) teigiama, kad sparčiai kintant aplinkai, kinta veiksmingų mokymo(si) būdų samprata, ugdymo organizavimas; ugdymo(si) aplinka tampa dinamiška ir atvira: nuo tradicinių klasių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“, ugdymas gali vykti mokyklos kieme ir kitose vidaus bei išorės mokyklos erdvėse; mokykla nesibaimina aplinkų ir baldų išskirtinumo, neįprastumo, kuriamos „klasės lauke“, ugdymui pritaikomos mokyklos teritorijos, išnaudojama mokymąsi stimuliuojanti aplinka (formos, spalvos, medžiagos, augalai, garsai, kvapai, patogi (ne)tvarka ir kt.). Ugdymo(si) tęstinumas netradicinėse, ugdymo(si) sėkmę skatinančiose patirti aplinkose buvo, yra ir bus vienas esminių Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenės siekių.
 
Lauko edukacinės erdvės suteikia galimybių prasmingai ir įdomiai leisti laiką gamtoje. Kryptingai ir patraukliai pritaikant ugdymo(si) tikslus, gryname ore organizuojama veikla, padeda gerinti ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų rezultatus, fizinę sveikatą ir psichikos gerovę. Lauko edukacinės erdvės traukia eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti, pažinti ir atrasti, suvokti ir pamilti gamtą, pajausti glaudų ryšį tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos. Svarbu, kad lauko aplinka būtų funkcionali, dinamiška ir atvira, pritaikyta šiuolaikiniams, įvairių poreikių ir gebėjimų, informacinių technologijų amžiaus veikiamiems, vaikams. Paisydami šių kriterijų, įrengėme naujų lauko edukacinių erdvių, atnaujinome ugdomosios veiklos idėjas.
Siekdami, kad ugdytiniai gebėtų tinkamai išnaudoti informacines technologijas, erdves praturtinome greito atsakymo (QR) kodais, nuorodomis į augalų ir gyvūnų atpažinimo programėles „iNaturalist“ ir „PlantNet“. Aktyvių tėvų ir darbuotojų iniciatyva įrengėme naujas veiklos zonas: „Pažink medį“, „Meteorologinė stotelė“, „Naudingosios Lietuvos iškasenos“, „Grūdinių kultūrų traukinys“, „Pažink šlapynių augalus“, „Manipuliacijų lenta“.
 
Šiuo metu ugdytiniai atranda veiklos daugiau nei dvidešimtyje lauko erdvių. Jau prie įstaigos vartų galima susipažinti su pavasarį, vasarą ir rudenį žydinčiomis gėlėmis, paragauti reto vaiskrūmio uogų, įsivertinti jausmus sodo augalų (pomologiniame) emociukų sode, sužinoti lauko temperatūrą, vėjo kryptį ir iškritusių kritulių kiekį; išsiaiškinti, kokiems gyvūnams keliami inkilai; atpažinti medžius pagal kamieną; apžiūrėti vabalų viešbutį; sužinoti, kokių naudingųjų iškasenų yra Lietuvoje; paragauti ir išsiaiškinti vaistinių ir prieskoninių augalų savybes; pažaisti krepšinį, futbolą, tinklinį, pasivažinėti dviratukais ir triratukais; įsirengti ir įveikti kliūčių ruožą; stebėti atradimų namelio gyventojus; piešti, tapyti, lipdyti ir t. t.
 
Visuomet džiaugiamės tėvų bei darbuotojų idėjomis, pasiūlymais, patarimais kaip naudingiau turtinti lopšelio-darželio aplinką įvairiomis priemonėmis, įrengiant naujų edukacinių erdvių. Glaudus bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas – galinga varomoji jėga, vedanti link įdomaus ir kokybiško mūsų vaikų ugdymo(si).
 
Kas dvejus metus Lietuvos neformaliojo švietimo centras surengia geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūrą-konkursą. Tikslas – aktyvinti kryptingą, darnų ir estetišką mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką naudojimąsi jomis, organizuojant mokinių ugdymo procesą, o į praktinę veiklą įtraukiant visą mokyklos bendruomenę.
 
Jau trečią kartą Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ dalyvauja šiame konkurse, suvokdamas, kad edukacinių erdvių kūrimas, saugojimas ir panaudojimas ugdymui(si) viso lopšelio-darželio bendruomenės pastangomis – viena iš Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo prielaidų.