Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektas „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“

Projektas „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“

2020-12-09
Susijusios temos: Projektai Šeima Vaiko sveikata
Projektas „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“
Rita Gansauskienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ logopedė, projekto koordinatorė
Diana Vasiliauskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui, projekto administratorė
Naujomis priemonėmis stengsimės pritraukti vaikus aktyviau sportuoti, motyvuosime juos noriai ir linksmai judėti įvairiose erdvėse, padėsime pajausti bendrystę ir buvimo kartu džiaugsmą, susitelkus visiems bendruomenės nariams sportinėse pramogose bei kitose veiklose.
Projektą „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“ (Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0254), bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ vykdome nuo 2020 m. gegužės mėn. Projektą, kurio tikslas – įsigyti interaktyvias ir modernias fizinio aktyvumo priemones, skatinančias įvairių gebėjimų vaikų motyvaciją aktyviai, ritmiškai, nuotaikingai judėti bei įsitraukti į reguliarias tikslingas veiklas, planuojame įgyvendinti iki 2022 m. gegužės mėn.
 
Šiuo projektu užtikrinsime ir jau ankstesniais metais įgyvendinto projekto („Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“) fizinio aktyvumo veiklų tęstinumą ir skatinsime neįgaliųjų sporto plėtrą, nes tiksline projekto naudos gavėjų grupe pasirinkome esamus ir būsimus įstaigos įprastinės ir sutrikusios raidos ugdytinius. Pagal įstaigos veiklos planus ir bendradarbiavimo sutartis į sporto veiklas planavome kviesti mūsų ugdytinių tėvelius, ugdytojus, sveikatos ir sporto profesionalus, socialinius partnerius, kitus kviestinius atstovus ir mikrorajono gyventojus, tačiau visuotinė pandemija šiuos planus laikinai pakoregavo.
 
Projekto lėšomis įsigysime šiuolaikiškus lauko muzikos instrumentus ir mobilią interaktyvią projekciją, kurių bendra vertė yra 23 850 Eur. Naujomis priemonėmis stengsimės pritraukti vaikus aktyviau sportuoti, motyvuosime juos noriai ir linksmai judėti įvairiose erdvėse, padėsime pajausti bendrystę ir buvimo kartu džiaugsmą, susitelkus visiems bendruomenės nariams sportinėse pramogose bei kitose veiklose. Sportuodami sieksime sumažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, praturtinti visų vaikų patirtį, skatinsime ne tik vaikų, bet ir jų tėvų socializaciją, bendravimą, toleranciją vienas kitam, emocinį santykį su aplinka.
 
Projekto suplanuotų veiklų pobūdžiu norime sukurti judrios, iniciatyvios ir linksmai sportuojančios, nuolat atsinaujinančios ir orientuotos į laikmetį ugdymo įstaigos įvaizdį. Kad visų pastangos nenueitų veltui, veiklas kruopščiai planuoja, inicijuoja ir koordinuoja veikli bei energinga darbinė grupė, o projekto priežiūrą bei kontrolę vykdo mūsų įstaigos direktorė Loreta Bagočienė, turinti didelę projektų rengimo, valdymo ir įgyvendinimo patirtį.
Pagal projekto veiklų tvarkaraštį (gegužės–spalio mėn.) įvykdėme integracines veiklas „Atsitūpk, atsistok, dar kartelį pakartok!“, grupines pratybas „Žaidžiam, grojam ir linksmai sportuojam!“ specialiojo ir bendrojo ugdymo grupių vaikams. Darželio lauko erdvėje sportavo ir ugdytojai, ir savanorės mamos, ir visuomenės sveikatos biuro specialistai. Žaidybinėse pratybose stiprinome vaikų fizines galias, mokėmės visi ritmingai judėti su muzika, realizuoti save per sportą, tad patyrėme daug teigiamų emocijų. Atsižvelgdami į tuometinę pandemijos situaciją ir laikydamiesi visų su Covid-19 susijusių rekomendacijų, sudarėme sąlygas reguliariai sportuoti gryname ore. Nors ir su apribojimais, tačiau aktyviai sportavome, skatinome visų bendruomenės narių natūralų poreikį tikslingai judėti ir formavome nuostatą, kad „Sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti sau pačiam“ (Bodo Werner).
 
Labai laukiame karantino pabaigos ir galimybės grįžti prie įprastos sporto projekto veiklos vykdymo, kai vėl visi susitelkę ir nestokodami optimizmo dalyvausime tęstinėje sporto projekto veikloje „Sportas – sveikata, tad sportuokim visada!“, pramogoje „Aš judu, tu judi – būsime abu sveiki!“ bei kituose 2021 metams suplanuotuose projekto renginiuose.
 
Tikimės, kad įgyvendinę projektą „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“, tapsime labiau motyvuoti, fizinį aktyvumą suvoksime kaip vieną pagrindinių prevencinių priemonių, padedančių stiprinti sveikatą, mažinti sergamumą ir viršsvorį, o lopšelis-darželis „Sakalėlis“ Klaipėdos mieste ir mikrorajone taps dar patrauklesne ugdymo įstaiga, nuo pat ankstyvojo amžiaus skatinančia aktyvų judumą ir sveiką gyvenseną įvairių galių ir negalių vaikams bei kitiems bendruomenės nariams.