Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Mus jungia „eTwinning“ projektai

Mus jungia „eTwinning“ projektai

2020-06-15
Susijusios temos: Projektai Vaiko ugdymas
Mus jungia „eTwinning“ projektai
Rasa Simonavičienė,
Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Projekto metu mūsų mažieji sužinojo, kokia originali, nuostabi, šiuolaikiška, kūrybiška, nereali ir nepakartojama gali būti keturių metų laikų pažinimo kelionė. 
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose, sėkmingai įsilieja į besimokančią Europos bendruomenę, skleidžia gerąją patirtį, noriai dalindamasis idėjomis su rajono ir respublikos pedagogais.
Įgyvendindami tarptautinius bei nacionalinius projektus, aktyviai bendradarbiaujame su partneriais, palyginame savo ir kitų ikimokyklinių įstaigų bendruomenių gyvenimą, tobuliname užsienio kalbų žinias, informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) naudojimo įgūdžius.
Džiaugiamės šiais mokslo metais sėkmingai įgyvendintais projektais: „Ruduo mano mokykloje“, „Mėlyno meškiuko saugaus interneto kampanija“, „Kelionė į darnų pasaulį“, „Kelionė metų laikų karusėle“. Kiekvienas įgyvendintas projektas unikalus savo turiniu, tad rinkomės įvairių veiklos formų ir stengėmės įdomiai, netradiciškai ir patraukliai atskleisti projekto turinį veiklomis. Svarbiausia, kad dalijamės gerąja patirtimi, įgyjame bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, stipriname tarpusavio ryšius, sudarome sąlygas į organizuojamas veiklas aktyviai įsitraukti įstaigos bendruomenei, ugdytinių tėveliams.
 
Projekto idėja
 
Jau ne vienerius metus kartu su Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Paužiene kuriame bendrus projektus, suburiame šaunią, inovatyvią, kūrybingą, idėjų kupiną komandą. Šių mokslo metų projektas „Kelionė metų laikų karusėle“ skirtas 4–7 metų vaikams.
Dalyvavo Turkijos pedagogai ir pedagogės iš 23 Lietuvos švietimo įstaigų: Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Alytaus, Rokiškio, Telšių, Vilkaviškio, Šiaulių. Projektinių veiklų metu siekiame sukurti kuo įdomesnę ir kūrybiškesnę kelionę metų laikais – dalinomės idėjomis, stebėjome, tyrinėjome, eksperimentavome.
Atvirumas naujoms idėjoms
 
Projektą integravę į priešmokyklinio ugdymo programą (dalyvavo „Drugelių“ grupės vaikai ir mokytoja Daiva Kasperiūnienė) bei įstaigos sudarytą ikimokyklinio ugdymo programą „Visa, kas geriausia – vaikui“, stengėmės veiklas apgalvoti ir įgyvendinti kūrybiškai, kad atitiktų vaikų poreikius ir galimybes.
Kūrybingai įgyvendinome organizuojamas veiklas, vaikai galėjo aktyviai veikti, atsiskleisti, įgyti esminių gebėjimų. Organizavome menines, pažintines veiklas, įdomiai, naudingai ir inovatyviai rengėme nuotolinius internetinius susitikimus, dalijomės naujomis idėjomis, taikėme naujus metodus, paįvairinome ugdymo(si) procesą, pateikėme praktinių užduočių, kurios skatino vaikus domėtis, atrasti, suvokti gamtos virsmą – metų laikų kaitą. Apie projektą ir vykdomas veiklas skaitykite čia.
Bendradarbiavimas
 
Projekto partneriai kiekvienai organizuojamai veiklai pridėdavo išradingumo, kūrybiškumo, siekė nuosekliai ir įdomiai perteikti medžiagą, pasidalinti pedagogine patirtimi. Gebėdamos dirbti komandoje, organizuodamos bendras veiklas, palaikėme viena kitą, todėl mums pavyko įgyvendinti bendrus projekto tikslus. Puikios projekto partnerių IKT žinios padėjo pristatyti net 16 pačių sukurtų logotipų. Paskelbtuose logotipo rinkimuose dalyvavo vaikai, pedagogai. Daugiausiai balsų surinko Turkijos kolegų darbas – tapęs projekto logotipu. Projekto įgyvendinimo metu bendravome tekstinėmis žinutėmis („Messenger“ programėlė, „eTwinning karuselėje“), „Facebook“ socialinio tinklo aplinkoje, elektroniniu paštu, „TwinSpace“ mokytojų naujienlaiškyje, forumuose.
 
Įgyvendinome daugybę projekte numatytų veiklų: „Colorillo“ programa piešėme metų laikus, kūrėme „Kahoot“ žaidimus-viktorinas, pasitelkdamos ugdytinių tėvelius surengėme smagių veiklų. Drauge su projektų partneriais „tiesėme“ tiesioginius tiltus, jų metu demonstravome savo piešinius, įvairia technika sukurtus darbelius, dainavome dainas, atsakėme vieni kitiems į rūpimus klausimus.
Norėdamos užtikrinti artėjančių susitikimų kokybę, prieš nuotolinius seminarus virtualioje erdvėje, paskelbdavome „Minčių lietų“ ir tardavomės, numatydamos veiklų planą bei išbandydamos ryšį.
Nuotolinio susitikimo „Sudie, rudenėli“ metu gilinome žinias, patirdami džiugių akimirkų virtualioje „Kahoot“ viktorinoje. Kalėdiniame nuotoliniame seminare „Pasveikinkim vieni kitus“ išbandėme „Collorilo“ programą piešdami bendrą piešinį „Žiema“ (vienu metu virtualioje erdvėje piešėme bendrą piešinį).
Įstaigose prasidėjus nuotoliniam mokymuisi į projektinę veiklą aktyviai įtraukti ir tėveliai – nuotolinio ugdymo metu kartu atlikome veiklas „Rūpesčiu ir meile užauginti“, „Pavasario šventė – Velykos“, „Tiriamosios kūrybinės veiklos“.
 
Technologijų taikymas
 
IKT taikymas suteikė galimybę palyginti, analizuoti ir keistis idėjomis. Siekiame, kad „TwinSpace“ erdvėje dedama medžiaga būtų įdomi ir patraukli projekte dalyvaujantiems partneriams. Išbandėme „Animoto“, „Kizoo“, „Storyjumper“, „Mentimeter“, „Book Creator“ programas, kūrėme koliažus.
Naujausios technologijos ugdymo procesą pavertė žaismingu ir įdomiu: dėliojome partnerių sukurtas dėliones, žaidėme „Kahoot“ žaidimus-viktorinas, „Colorillo“ programą sėkmingai išbandėme piešdami metų laikus. Tiesioginiai vaizdo tiltai tapo puikia galimybe susipažinti, plėsti akiratį – ugdytiniai suprato, kad gali būti įdomūs kitiems, prasmingai pabendrauti.
Atsakydami į klausimus apie įgyvendintą projektą, vaikai išsakė savo nuomonę, o puikiai valdydami kompiuterį, parodė kaip geba naudotis ir pritaikyti informacines technologijas.
 
Projekto akimirkos bendroje partnerių elektroninėje knygoje
 
Pasididžiavimo vertas bendras projekto partnerių kūrinys čia.
Buvo malonu dalyvauti tokiame nuostabiame projekte – tai ypatinga patirtis vaikams ir pedagogams. Kūrybiškai surengtos veiklos suteikė galimybę vaikams labiau pasitikėti savimi, padėjo atskleisti kūrybines galias, užtikrino ugdytinių tobulėjimo galimybes, gerino socializacijos įgūdžius, skatino norą ir motyvaciją būti aktyviais, iniciatyviais ir komunikabiliais. Projekto metu mūsų mažieji sužinojo, kokia originali, nuostabi, šiuolaikiška, kūrybiška, nereali ir nepakartojama gali būti keturių metų laikų pažinimo kelionė.
 
Tėvų ir vaikų mintys apie projektą
 
Mato mama Giedrė: „Dėkojame už visus metus vykdytas projektines veiklas su vaikais. Ypač patiko „Kahoot“ žaidimai. Juos žaisdami vaikai sužino naujų dalykų, o svarbiausia, kad „Kahoot“ galėjome žaisti namuose visa šeima. Tai buvo linksmas ir prasmingai praleistas laikas kartu. Ačiū!“
 
Augusto mama Greta: „Džiaugiuosi, kad mano autizmu sergantis sūnus pradėjo lankyti Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ „Bitučių“ grupę, kurioje vykdomi projektai. Sūnus, projektų dėka, pradėjo daugiau domėtis aplinkos daiktais, klausinėja, pradėjo daugiau pasitikėti savimi, atsirado noras pačiam išbandyti, domėtis bendraamžiais.  Pastebėjau, kad išlavėjo ir kalba, gerokai prasiplėtė žodynas, tapo drąsesnis“.
 
Jomanto mama Lina: „Lankydamas Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ „Bitučių“ grupę ir dalyvaudamas grupės rengiamuose projektuose bei eksperimentuose, Jomantas pradėjo lengviau bendrauti, plėtėsi žodynas. Pradėjo daug labiau pasitikėti savimi. Išmoko sutelkti dėmesį. Tapo savarankiškesnis. Ypatingai pagerėjo kirpimo, piešimo, spalvinimo įgūdžiai. Ačiū auklėtojoms už galimybes ir ištvermę!“
 
Kamilės mama Jurgita: „Mano nuomone, tokie projektai kaip „eTwinning“, labai teigiamai veikia vaiko motyvaciją mokytis, lavėti bei tobulėti. Vaikučiai mokosi patraukliomis, neįprastomis formomis, naujų žinių įgyja imdamiesi praktinių veiklų. Pedagogams tai yra didelė pagalba pasisemti kitų kolegų patirčių“.
 
Beno mama Regina: „Tarptautinių projektų integravimas į ugdomąją veiklą padeda vaikams suprasti, kad skirtinguose miestuose ar net šalyse gyvenantys vaikai yra tokie, kaip ir jie: linksmi, žingeidūs, noriai žaidžiantys, dainuojantys, piešiantys. Ir visai nesvarbu, kad susitikimų virtualioje erdvėje metu jie kalba kita kalba. J Vaikų gebėjimai naudotis IKT priemonėmis, pažintis su „Kahoot“, ir kitomis projektinėje veikloje naudojamomis programomis, ypač naudingi vykdant ugdymą nuotoliniu būdu“.
 
Vaikų mintys apie projektą