Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“: yra ko pasimokyti ne tik tautiečiams, bet ir užsieniečiams

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“: yra ko pasimokyti ne tik tautiečiams, bet ir užsieniečiams

2020-01-24
Susijusios temos: Specialieji poreikiai
Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“: yra ko pasimokyti ne tik tautiečiams, bet ir užsieniečiams
Lina Jakubauskienė
Įstaigos vadovė sako, kad lopšelyje-darželyje puikiai jaučiasi visi vaikai, tarp jų – ir turintieji specialiųjų ugdymosi poreikių.
Vos pravėrus Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ duris padvelkia jaukumu ir šiluma. Patalpos išpuoštos vaikų darbeliais, akį traukia gausybė tiek modernių, naujoviškų, tiek ir pačių specialistų sukurtų ugdymosi priemonių. Matyti, kad čia su mažyliais dirbama nuoširdžiai ir nevaldiškai.
 
Daugėja specialiųjų poreikių turinčių vaikų
 
„Šilas“ – didžiausias lopšelis-darželis Trakų rajone, jame teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra dvylika grupių, kurias lanko 236 vaikai. Vienuolika iš jų turi vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pasak direktorės Irenos Nižauskienės, pernai ugdymo įstaigoje tokių buvo vos du.
Vis dėlto direktorė pabrėžia, kad ir tai – tik ledkalnio viršūnė. Yra nemažai vaikų, kuriems specialieji ugdymosi poreikiai dar nenustatyti, nors akivaizdu, kad reikalinga specialistų pagalba. Remiantis Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis bei pageidaujant tėvams, vaikai, turintys raidos sutrikimų, integruojami į bendrosios paskirties grupes.
 
Drauge su įstaigos direktore ir pavaduotoja Rasa Marcinkiene skubame į grupes susipažinti su čia dirbančiais specialistais, pabendrauti su lopšelį-darželį lankančiais mažyliais.
R. Marcinkienė atkreipia dėmesį, kad vaikų ugdymas prasideda vos tik įėjus į įstaigą. Kiekvieną laiptinę puošia obels šakos, žyminčios keturis metų laikus, taip pat raidės, skaičiai, spalvotos geometrinės figūros, pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžiai.
 
Specialistų darbai – įvairūs
 
Tam, kad lopšelyje-darželyje gerai jaustųsi kiekvienas vaikas, pastangas deda specialistų komanda. Logopedė Lilija Chmeliauskienė ugdo kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčius vaikus. Šiais metais logopedinius užsiėmimus lanko vienuolika vaikų, turinčių sulėtėjusią kalbos raidą. Vienas jų – su specifine kalbos raida, dėl klausos sutrikimo turintis kochlearinį implantą, dar vienas ugdytinis turi sklandaus kalbėjimo sutrikimą, likusieji – su fonetiniais, fonologiniais kalbos ir kalbėjimo sutrikimais.
 
Jaukiame kabinete – gausu didaktinių žaidimų, daug įvairių metodinių vaizdinių priemonių, kurios padeda lavinti vaikų kalbą. Čia ugdomi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. „Darbas su visais vaikais – labai individualus. Yra sudėtingų kalbos, kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų, tenka skatinti vėluojančią kalbą, formuoti gramatinę kalbos sandarą, turtinti žodyną, lavinti foneminę klausą, mokyti garsų tarimo. Dirbu su vaikais tiek individualiai, tiek pogrupiais“, – pasakoja logopedė.
Specialistė pabrėžia, kad vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, nuolat daugėja. Logopedo pagalbos reikėtų bent 50-čiai lopšelio-darželio ugdytinių, vis dėlto pagalba teikiama vos 30 – tiek numatyta įstatymuose vienam logopedo etatui.
 
I. Nižauskienė pabrėžia, kad ugdymo įstaigai reikėtų dar 0,75 logopedo etato, taip pat – specialiojo pedagogo, trijų mokytojo padėjėjų. Šiais metais Trakų rajono savivaldybė skyrė vieną mokytojo padėjėjo etatą. Priešmokyklinę grupę lankančios ir pirmo tipo diabetu sergančios mergaitės auklėtojai talkina specialistė, kuri nuolat stebi, sveria maistą, matuoja gliukozės kiekį kraujyje, dozuoja ir suleidžia vaistus.
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt
Šaltiniai: