Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
Reikalavimai publikacijoms
1. Publikacijos pateikimas
 • Registruoti vartotojai publikaciją gali įkelti patys (plačiau: Kaip naudotis portalu ikimokyklinis.lt?) arba atsiųsti adresu: info[@]ikimokyklinis.lt.
 • Laukiame ikimokyklinio ugdymo specialistų, tėvų atsiliepimų aktualiais vaikų ugdymo, raidos, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimais, gerų žinių apie tai, kas naujo, svarbaus ir prasmingo įvyko Jūsų veikloje ar Jūsų ugdymo įstaigos bendruomenėje pastaruoju metu.
 • Jūsų siunčiama žinia turi būti įdomi ne tik Jums, tad galvokite apie auditoriją. Straipsnis turi atskleisti naudą, įgytas žinias, o ne pasidalinti įspūdžiais. Venkite bendrų, nieko nepasakančių frazių. Geras straipsnis – trumpas straipsnis.
 • Kadangi gauname daug panašaus turinio informacijos, tad pasiliekame sau teisę publikuoti tik įdomiausius tekstus.
 • Neskelbiame ataskaitų, reklaminių tekstų, padėkų. Taip pat prašome nesiųsti jau viešintos kituose leidiniuose ar interneto svetainėse informacijos.
 • Įvardydami laiško temą ir prisegtus dokumentus, nuotraukas, būtinai nurodykite įstaigos pavadinimą.
 • Siun­čia­mame laiške išsakykite savo pageidavimą, taip pat laišką pasirašykite vardu pavarde, nurodykite kokiai įstaigai atstovaujate. 
 • Siunčiami tekstai turi turėti konkretų au­to­rių – vieną asmenį. Straipsnio autorius atsako už pateikto teksto ir iliustracinės medžiagos turinį, autorinį originalumą.
 • Įstaigai atstovaujantis asmuo turi būti prisiregistravęs portale www.ikimokyklinis.lt ir matomas įstaigos puslapio specialistų skiltyje. 
 • Pra­šo­me ne­ra­šy­ti straips­nių tre­čiuo­ju as­me­niu. Jei dalijatės sa­vo pa­tir­ti­mi, tai taip ir ra­šy­ki­te: „Aš su­gal­vo­jau...“
 • Skelbiama informacija turi būti aktuali, o kalba atitikti elementarius raštingumo reikalavimus. Būtina laikytis lietuvių kalbos skyrybos ženklų rašymo taisyklių.
 • Naudokite lietuviškas kabutes „“. Atidaromosios kabutės „ (renkama klaviatūroje Alt + 0132), uždaromosios kabutės “ (renkama klaviatūroje Alt + 0147) (lietuviškame tekste).
 • Prašome ne­painio­ti il­go­jo brūkš­nio ir brūkš­ne­lio pa­si­rin­ki­mo at­ve­jų (il­gą­jį brūkš­nį ga­li­ma su­rink­ti kla­via­tū­ra Atl + 0150).
 • Straipsnyje minimos pavardės ir vardai turi būti parašyti be klaidų. Tekste minimų žmonių vardus bent kar­tą ra­šo­me pil­nus.
 • Vardų inicialai tarpusavyje ir nuo pavardės (pvz., A. R. Taylor), datos ir kiti skaičiai nuo santrumpų (pvz., 2001 m.) atskiriami tarpu. 
 • Nerašykite DIDŽIOSIOMIS raidėmis.
Daugiau kalbos patarimų rasite čia: 
2. Straipsnio struktūra:
 • straipsnio antraštė;
 • autoriaus (-ių) vardas, PAVARDĖ (-ės), institucija, kuriai jis atstovauja;
 • trumpa anotacija (apie 200 spaudos ženklų apimties);
 • pagrindinis tekstas suskirstomas į prasmines pastraipų grupes, kurios turi būti atskirtos pastraipų grupių pavadinimais;
 • jei naudojotės kitais šaltiniais, būtinai pridėkite literatūros sąrašą;
 • kontaktinė informacija apie autorių.
3. Nuotraukos
 • Dėmesį patraukia įdomios nuotraukos. 
 • Nuotraukos atsiunčiamos atskirai, jpg formatu, geros kokybės. 
 • Netinka nuotraukos, jeigu josƒ įkeltos į teks­tą, ƒ taip pat pateiktos kaip ko­lia­žas.
 • Ne­siųs­kite nuotraukų nuorodų, dau­giau kaip 5 nuo­trau­kų, taip pat kelių nuotraukų, iliust­ruo­jan­čių vie­ną te­mą – atrinkite tai, kas, Jū­sų ma­ny­mu, yra svar­biau­sia, geriausiai atspindi temą (pvz., grupinės nuotraukos yra mažai informatyvios).
 • Prieš darydami ir siųsdami publikuoti ugdytinių nuotraukas, įsitikinkite, kad turite rašytinį vieno iš tėvų sutikimą.  
4. Bibliografija
 • Jei tekste naudojate kitų autorių mintis, kitus šaltinius, būtina tai nurodyti.
 • Literatūros sąraše turi būti tik tekste cituojami, minimi ar kitaip vartojami šaltiniai, o visos tekste esančios nuorodos atsispindėti literatūros sąraše.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje