Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai Vaikai tarė: „Aš myliu Lietuvą!“
 

Vaikai tarė: „Aš myliu Lietuvą!“

2015-02-13
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Vaikai tarė: „Aš myliu Lietuvą!“
Aida MAKUTĖNIENĖ, auklėtoja metodininkė
Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Krivūlė“ skambėjo eilėraščiai, dainos, šokiai Lietuvai. Gausus vaikų būrys iš aštuonių sostinės darželių ir vienos mokyklos susirinko pasveikinti Lietuvą valstybės atkūrimo proga ir pasakyti: „Aš myliu Lietuvą!“. 
Mūsų darželio ugdytiniai žino, kad Lietuvoje gyvena ir mokosi vaikai iš įvairių šalių, skirtingų tautų, todėl koncerto idėja – pakviesti įvairių tautų darželių ir mokyklų ugdytinius, kad visi drauge pasidžiaugtų šia iškilminga švente. 
 
Koncertas prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Vėliau skambėjo K. Vasiliausko, M. Vainilaičio, A. Matučio, J. Nekrošiaus, J. Minelgos ir kitų poetų eilėraščiai apie Lietuvą, gimtinę, trispalvę. Visi koncerto dalyviai ir žiūrovai sutartinai traukė „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, o Barboros močiutei net akys ašaromis sudrėko beklausant anūkės deklamavimo – taip, senoliai iš tiesų žino mūsų laisvės kainą...
 
Šventė tęsėsi lietuvių liaudies šokių bei ratelių ritmu: skambėjo „Malūnėlis“, „Pučia vėjas“, „Ant kalno karklai siūbavo“. Koncerte dalyvavę rusų, lenkų, žydų darželių vaikai atliko ne tik lietuvių, bet ir savo tautų kūrinius, o tarptautinės „Meridiano“ mokyklos mokiniai – lietuviai ir turkai – deklamavo ir dainavo lietuvių kūrinius. Koncerto kulminacija tapo bendrai atliekama O. Pučinskienės daina „Tu šalele mylima“. Po koncerto pedagogai dalijosi įspūdžiais, o vaikai apžiūrėjo lopšelio-darželio „Krivūlė“ vaikų ir tėvų sukurtas knygas „Aš myliu Lietuvą“.
 
Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, eilės, sukosi poros, veiduose neblėso šypsenos – tokia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje „Krivūlė“. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį.