Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Tarptautinis projektas padės susipažinti su pasaulio kalbų įvairove
 

Tarptautinis projektas padės susipažinti su pasaulio kalbų įvairove

2016-12-08
Tarptautinis projektas padės susipažinti su pasaulio kalbų įvairove
Rasa JANKAUSKIENĖ
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Šis tarptautinis projektas ne tik padės susipažinti su pasaulio kalbų įvairove, kitų šalių papročiais ir tradicijomis, paskatins įvairių šalių įstaigų bendruomenių suartėjimą, bet ir padės nugalėti nepasitikėjimą kitų tikėjimų ar kultūrų žmonėmis.
Nuo šių metų rugsėjo Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“ dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ strateginės partnerystės projekte „Vaikų misija: Europa be sienų“, kurio iniciatorius – Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“. Mūsų užsienio partneriai yra vaikų ugdymo įstaigos iš Portugalijos, Graikijos, Italijos, Airijos, Prancūzijos, Reuniono salos ir Turkijos. Tai antras tarptautinis projektas, įgyvendinamas mūsų įstaigoje.
 
Pirmieji žingsniai buvo atvirlaiškių partneriams siuntimas. Jau tada pajutome, kad tarptautinių projektų įgyvendinimas labai vienija įstaigos bendruomenę, nes į šią veiklą įsijungė ne tik vaikai, juos ugdantys pedagogai, auklėtojų padėjėjos, bet ir ugdytinių tėveliai. Atvirutes savo užsienio draugams nutarėme gaminti patys. O su kuria šalimi grupėms teks artimiau bendrauti, padėjo išspręsti „stebuklingas maišelis“ – kokią šalį grupės atstovai ištraukė, su ta šalimi ir bendravo. Patiems mažiausiems – dvimetukams – teko Lietuva, trimečiams – Turkija, keturmečiams – Italija ir Portugalija, penkiamečiams – Airija ir Reuniono sala, priešmokyklinukams – Prancūzija ir Graikija.
 
Tėveliai labai noriai ir aktyviai padėjo grupėms sukaupti įvairius suvenyrus, daiktus, atvirutes ir nuotraukas. Įvairių įdomybių apie šias šalis , jų istoriją ir kultūrą, lankytinas vietas ieškojo pedagogai ir tėvai. Priešmokyklinėse grupėse net lietuvišką abėcėlę lygino su graikišku ir prancūzišku raidynais. Išsiuntus atvirukus netrukus pradėjome gauti draugų atvirlaiškius. Tai džiugino visą įstaigos bendruomenę.
 
Labai svarbu, kad ugdytojų padedamos šeimos suprastų, kad, gyvenant monoetninėje bendruomenėje, užsienio kalbų mokėjimas yra didelė vertybė. Šis tarptautinis projektas ne tik padės susipažinti su pasaulio kalbų įvairove, kitų šalių papročiais ir tradicijomis, paskatins įvairių šalių įstaigų bendruomenių suartėjimą, bet ir padės nugalėti nepasitikėjimą kitų tikėjimų ar kultūrų žmonėmis.
 
Visą lapkritį mūsų įstaigoje vaikai, tėvai ir pedagogai sveikinosi, atsisveikino, dėkojo, gero apetito linkėjo, netgi skaičiavo iki penkių šalių partnerių kalbomis. Gruodžio 2 dieną įvykęs šventinis rytmetis „Europos kalbos“ visiems parodė, koks darnus mūsų įstaigos kolektyvas, kaip aktyviai tėvai įsijungia į įstaigos veiklą, kokie vieningi įstaigos pedagogai. Šventiška aplinka, įvairių šalių atributika bei suvenyrais papuošta salė, linksmi visi rytmečio dalyviai padėjo sukurti  puikų emocinį šventės klimatą. Vaikai šoko graikišką šokį sirtakį, dainavo prancūziškas ir airiškas dainas, klausėsi itališkos operos ištraukos bei portugališkos dainos. O netikėtai lietuvaičių Vytauto ir Barboros atvesta pasiklydusi kalbų fėja visiems vaikams pasiūlė įdomių žaidimų, kurie skatino įtvirtinti šalių partnerių kalbų pradmenis. Priešmokyklinukai tuoj pastebėjo, kad prancūziškai kalbams ne tik Prancūzijoje, bet ir Reuniono saloje, kad kai kurie skaičiai panašiai skamba itališkai, prancūziškai ir portugališkai.
 
Darželio direktorė Ilona Ališauskienė pasakė: „Nori suburti įtaigos bendruomenę – įsijunk į tarptautinių projektų įgyvendinimą“. Vaikai, pedagogai ir tėvai gali patvirtinti – rezultatai jaučiami jau nuo pirmųjų tarptautinio projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ įgyvendinimo žingsnių.