Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Šiuolaikiniame vaikų darželyje – laimingi, kūrybingi ir atviri vaikai
 

Šiuolaikiniame vaikų darželyje – laimingi, kūrybingi ir atviri vaikai

2015-05-19
Susijusios temos: Pedagogika
Šiuolaikiniame vaikų darželyje – laimingi, kūrybingi ir atviri vaikai
Snieguolė MAŽEIKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
Balandžio mėnesį Taline vyko tarptautinė konferencija „Šiuolaikinis vaikų darželis – laimingas, kūrybingas ir atviras vaikas“, kurioje susirinko ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos, Rusijos.
Balandžio mėnesį Estijos sostinėje Taline vyko tarptautinė konferencija „Šiuolaikinis vaikų darželis – laimingas, kūrybingas ir atviras vaikas“. Konferencijoje susirinko apie 120 bendraminčių ikimokyklinio ugdymo pedagogų iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos, Rusijos. Talino Rotušės aikštėje esančiuose mokytojų namuose, kur vyko konferencija, susirinkusius dalyvius pasveikino Estijos parlamento atstovė Olga Ivanova. Belaukiant renginio pradžios tarp konferencijos dalyvių užsimezgė pažintys, buvo pasidalyta konferencijos lūkesčiais.
 
Meelis Kond, Estijos švietimo departamento vadovas, supažindino su Europos ikimokyklinio ugdymo prioritetais. Vaikų darželio „Arbu“ direktorė Alvina Maasik kalbėjo apie iššūkius šiandieninėse ikimokyklinėse įstaigose (angl. „Kindergarten today – challenges of time“). Lektoriai savo pranešimuose dalijosi patirtimi, kaip ugdyti šiuolaikinius vaikus, kokiais būdus ir metodus taikyti. Buvo aptariama, kaip vaikus geriau paruošti mokyklai, kokia turėtų būti dermė tarp ikimokyklinių įstaigų ir mokyklos, kaip pedagogai turėtų saugoti vaikus nuo streso ir patyčių. 
 
Martin Medar pristatė prevencinį projektą „Vaikų darželis ir mokykla be patyčių“ (angl. „Kindergarten and School without Violence“), kuriame pristatė personažą – violetinį meškiuką, simbolizuojantį ikimokyklinio amžiaus vaiką, perteikė jo emocinius išgyvenimus. 
 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitės“ neformalaus ugdymo pedagogė ekspertė S. Neniškytė-Belkinienė skaitė pranešimą apie vaikų fizinio pasiruošimo naudą sveikatai ir vaikų kūrybingumą (angl. „The training of creativity in the physical development of children of preschool. Health preserving technologies in kindergarten and in school. Healthy child – healthy society”).
 
eTwinning ambasadoriai iš Lietuvos pristatė Erasmus+ programą eTwinning, jos galimybes ir naudą ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus (angl. „eTwinning in Lithuania: implementation and integration into educational process“). Pranešėjai pateikė pavyzdžių, kaip vykdomus projektus integruoti į ikimokyklinio ugdymo procesą, patarė, kaip pedagogus sudominti šia veikla, kuri pirmiausia yra naudinga vaikams, kadangi projekto veiklų metu ugdomos visos vaikų kompetencijos, vaikai pradeda labiau pasitikėti savimi, susipažįsta su kitų šalių vaikais, atranda panašumus ir skirtumus, susidomi užsienio kalbomis, kas yra ypač skatinama Europoje. Buvo pristatytas eTwinning projektas „Paukščių metai“, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. 
 
Antra konferencijos diena vyko vaikų darželyje „Arbu“. Buvo organizuotos penkios edukacinės erdvės vaikams ir penkios – pedagogams. Lietuvos atstovės vedė net du užsiėmimus vaikams. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitės“ neformalaus ugdymo pedagogė ekspertė S. Neniškytė-Belkinienė vaikams pristatė gyvūnų gimnastiką, judriuosius ir ramius žaidimus (angl. „Child Creativity Development on the basis of physical activity of children of preschool and junior school age“). Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui S. Mažeikienė, auklėtojos metodininkės V. Petraitienė, I. Krikštanienė, meninio ugdymo pedagogė metodininkė D. Liorančienė vaikus sudomino šviečiančiomis lentomis, padedančiomis ugdyti vaikų kūrybingumą („Non-traditional methods of child with special needs creativity development“). Vaikai kūrė meninius darbus, panaudodami antrines žaliavas, gamtines priemones, siužetinius paveikslėlius, spalvotą smėlį.
Mokymuose pedagogams (angl. „Particapation in jodint integrational projects based on eTwinning platform“) eTwinning ambasadorės Tauragės apskrityje: S. Mažeikienė ir N. Vykertienė pristatė eTwinning programos darbastalio naudojimą pedagogų registracijai, partnerių paieškai ir naujų projektų idėjoms. Pedagogai iš Estijos, Latvijos domėjosi eTwinning programos internetine svetaine, galimybe dalyvauti mokymuose, profesinio tobulėjimo seminaruose, diskutavo apie eTwinning internetinės erdvės saugumą ir patogumą. 
 
Kūrybinių žaidimų vaikams autorė Bella Finkelštein iš Sankt-Peterburgo (Rusija) pristatė savo sukurtus žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikams. Juose daug dėmesio skiriama vaikų matematinio loginio mąstymo lavinimui. Keletą žaidimų parsivežėme ir į savo įstaigą. Vaikus sudomino šios priemonės ir jie mielai jas naudoja savo žaidybinėje veikloje.
 
Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje Taline ne tik praturtino mūsų žinių bagažą, atgaivino žinomus dalykus, bet ir suteikė galimybę pasidalyti savo patirtimi su kitų šalių pedagogais. Daug diskutavome, mokėmės vieni iš kitų, kūrėme ateities planus ir vizijas. Norisi padėkoti Jurbarko švietimo centro darbuotojams, kurie prisidėjo prie šios konferencijos organizavimo. Diskusijose išsprūdo frazė  „Kokią didžiulę patirtį Lietuvos pedagogai galėtų perteikti kitų Europos šalių pedagogams!“ Belieka tai įgyvendinti.