Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Programa „E. globus“ – nauja bendravimo su tėvais forma
 

Programa „E. globus“ – nauja bendravimo su tėvais forma

2016-04-13
Susijusios temos: Šeima Vaiko ugdymas
Programa „E. globus“ – nauja bendravimo su tėvais forma
Daiva ŠUKIENĖ
Skuodo vaikų lopšelis-darželis
Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje, ikimokyklinio ugdymo grupėje „Bitutės“ sukūrėme programą „E. globus“ – virtuali bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais aplinka darželio grupėje“, skirtą bendravimo ir bendradarbiavimo tarp pedagogų, vaikų ir tėvų stiprinimui, taikant informacines komunikacines technologijas (IKT).
Kas lėmė programos „E. globus“ atsiradimą?
 
Informacinių technologijų amžiuje pedagogui tenka nuolat taikytis prie pokyčių, ieškoti naujų darbo formų su ugdytinių tėvais. Tai nėra paprasta, juk Lietuvos pedagogų vidutinis amžius artėja prie 50-ies (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas), o bendrauti tenka ne tik su naujos kartos vaikais, bet ir su naujos kartos tėvais, kurie yra mobilūs, labiau atviri naujovėms, nuolat besinaudojantys socialiniais tinklais.
 
Tikrovė yra tokia, kad vis daugiau tėvų, turinčių mažamečių vaikų, išvyksta dirbti į užsienio šalis ar kitus Lietuvos miestus. Savo grupėje atlikome tyrimą, kuris parodė, kad bent vienam tėvų išvykus svetur, vaiko ir tėvų tiesioginis emocinis ir fizinis ryšys nutrūksta vidutiniškai dviems mėnesiams. Ugdytinių stebėjimai grupėje atskleidė, kad sutrikę vaikų ir tėvų ryšiai trikdo vaikų emocinę, psichinę sveikatą. Po išsiskyrimo su tėvais vaikai tampa labiau jautrūs, nervingi, išryškėja dažna emocijų kaita, atsiranda irzlumas, pyktis, vaikai tampa konfliktiški, jaučia ilgesį.
 
Tačiau toks reiškinys, kaip emigracija, yra ir bus, norime to ar ne. Todėl ir kilo idėja sukurti programą „E. globus“, kurios esmė – naudojant IKT padėti toli nuo vaikų esantiems tėvams bendrauti su savo vaikais, juos ugdančiais pedagogais, taip stiprinant vaikų emocinę, psichinę sveikatą. Kodėl „E. globus“? E – elektroninis, globus –  gaublys, kuriame vaikai gali pamatyti, kur išvykę dažno jų tėvai.
 
Buvo ir skeptikų
 
Kilus idėjai kurti šią programą, susidūrėme ir su iššūkiais. Dalis tėvų abejojo dėl tokios programos poreikio, be to neturėjome reikalingų priemonių programai įgyvendinti. Tačiau, tėvų susirinkimo metu pristačius programą „E. globus“, mums pavyko įtikinti tėvus šios programos nauda vaikams ir patiems tėvams. Nutarėme programą įgyvendinti. Tėvai padėjo įsigyti reikalingas priemones: nešiojamą ir planšetinį kompiuterius, išmanųjį telefoną. Programą numatėme vykdyti 2016–2017 m. m.
 
Kaip veikia programa „E. globus“?
 
Programai įgyvendinti naudojame pokalbių programą „Skype“. Kiekvieną dieną tėvai jiems patogiu, tačiau ne vaikų poilsio metu (visi tėvai turi vaikų dienotvarkę) gali užmegzti tiesioginį vaizdo ir garso ryšį su savo vaiku grupėje, bendrauti su auklėtojomis ar, iš anksto sutarę laiką, su pagalbos vaikui specialistais. Tiesioginio ryšio metu vyksta individualus vaiko pokalbis su tėčiu ar mama. Vaikas dalijasi savo įspūdžiais, pasiekimais darželyje, deklamuoja eilėraščius, rodo savo darbelius, pasakoja apie savo džiaugsmus ir rūpesčius. Kartą savaitėje tėvams siunčiame vaiko „Dienos nuotrauką“, „Vaizdo linkėjimus“.
 
Tėvų skambučių sulaukiame kartą ar du per savaitę. Taip pat iš anksto informuojame tėvus apie galimybę nuotoliniu būdu tiesiogiai stebėti ir dalyvauti tėvų susirinkimuose, susitikimuose su specialistais, klausytis įvairių paskaitų ir kt.
 
Teigiamas poveikis
 
Pradėję įgyvendinti programą netrukus pastebėjome teigiamą poveikį vaikams: padidėjo vaikų noras eiti į darželį, pagerėjo vaikų tarpusavio santykiai, atsirado didesnė motyvacija veiklai. Vaikai išgyvena mažesnę išsiskyrimo su tėvais įtampą, patiria daugiau džiaugsmo, labiau pasitiki savimi, jaučiasi saugesni.
 
Tėvai pradėjo labiau domėtis vaikų veikla darželyje, jų pasiekimais ir pažanga, patys inicijuoja virtualius susitikimus su savo vaikais, auklėtojomis, pagalbos vaikui specialistais. Tėvai teigia, kad galimybė matyti savo vaiką jo ugdymo įstaigoje, bendrauti su juo, padeda palaikyti emocinį ryšį, o bendravimas su vaiką ugdančiai pedagogais padeda rasti atsakymus į rūpimus klausimus ir dalyvauti grupės gyvenime.
 
Pasak pedagogų ši programa įgalina juos nuolat teikti informaciją tėvams apie vaiką ir greitai rasti sprendimus su vaiko ugdymu susijusiais klausimais.
 
Matome, kad programa „E. globus“ yra inovatyvi, atitinka naujosios kartos tėvų lūkesčius, efektyvi ir naudinga vaikams, jų tėvams, pedagogams. Manome, kad inovatyvūs bendradarbiavimo su naujosios kartos tėvais metodai, būdai ir formos pedagogo darbe stiprina tiek grupės, tiek  visos ugdymo įstaigos bendruomeniškumą.
 
Programą „E. globus“ pristatėme Mažeikių raj. ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodinio būrelio tarybos organizuotoje regioninėje konferencijoje-idėjų mugėje „Kaip ikimokyklinio ugdymo pedagogui spėti su laikmečio naujovėmis“ ir sulaukėme sulaukėme didelio konferencijos dalyvių susidomėjimo.