Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai Ikimokyklinio ugdymo pedagogai diskutavo apie vaikų patriotiškumo ugdymą
 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai diskutavo apie vaikų patriotiškumo ugdymą

2015-04-03
Susijusios temos: Vaiko ugdymas Ugdymo įstaigos
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai diskutavo apie vaikų patriotiškumo ugdymą
Aida MAKUTĖNIENĖ, auklėtoja metodininkė
Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“
Apklausa parodė, kad visi be išimties tėčiai save laiko patriotais, tuo tarpu mamos nebuvo tokios tikros: beveik kas dešimta teigė, kad nėra patriotė. Tėčiams svarbiausia šventė – Vasario 16-oji, tuo tarpu mamos švenčių bei minėjimų reikšmingumą paskirstė apylygiai.
Šiandien žmonėms tapatybės, identiteto, pilietiškumo, tautiškumo aspektas itin svarbus. Geopolitinė situacija kaimyninėje šalyje kelia kivirčus tarp tautų, tuo pačiu verčia mus susimąstyti: ar esame vieningi, pilietiški, patriotiški? Vaikai – mūsų ateitis. Tik gimęs vaikas patenka į socialinę aplinką, kurioje perima elgesio normas, taisykles. Vaikai augdami mokosi bendro gyvenimo taisyklių, todėl itin svarbu, kokiomis taisyklėmis grindžiamas vaiko gyvenimas ir veikla darželyje, šeimoje.
 
Respublikinė konferencija „Aš myliu Lietuvą“
 
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Krivūlė“ vyko respublikinė konferencija „Aš myliu Lietuvą“, kurioje pedagogai iš Vilniaus ir Ukmergės darželių dalijosi savo patirtimi ir idėjomis, kaip ugdo vaikų patriotiškumą, dalyvauja kūrybiniuose projektuose, bendradarbiauja su šeimomis. 
 
Pedagogai pristatė stendinius pranešimus apie pilietiškumo ugdymą tautinių mažumų darželyje, Valdorfo pedagogikos grupėje, o VšĮ „Start English“ specialistai papasakojo apie vaikų empatijos ir tolerancijos ugdymą anglų kalbos užsiėmimuose.
 
Žinoma, vaikas negimsta patriotu. Vaikas – atspindys to, prie ko jį pratiname, ką ugdome ir ko mokome. Nei tautinės dainos, nei kalba nėra duotybė. Visa tai įskiepijame mes – tėvai, pedagogai, kiti visuomenės nariai.
 
Kalbant apie patriotiškumą, reikia kalbėti apie tęstinumą. Suprantama, kad patriotais nei vienas netapsime be mūsų pastangų: giedame tautinę giesmę, minime ir švenčiame valstybines šventes, pagal galimybes laikomės tautos tradicijų ir papročių, puoselėjame kalbą, lankome muziejus, kalbame apie garsius ir Lietuvai tarnaujančius žmones, pasakojame vaikams apie laisvę, pagaliau kartu su jais einame balsuoti.
 
Patriotiškumo ugdymas tėvų akimis
 
Mažas vaikas didesnę dienos dalį praleidžia ugdymo įstaigoje, kur veiklas ir įvairius užsiėmimus organizuojame mes, pedagogai. Kirbėjo klausimas: ar tėvams svarbu, kad ikimokyklinėje įstaigoje būtų ugdomas vaikų patriotiškumas? Siekdama tai sužinoti atlikau lopšelio-darželio „Krivūlė“ tėvų apklausą. Rezultatai atskleidė, kad visi be išimties tėčiai save laiko patriotais, tuo tarpu mamos nebuvo tokios tikros: beveik kas dešimta teigė, kad nėra patriotė. Tėčiams svarbiausia šventė – Vasario 16-oji, tuo tarpu mamos švenčių bei minėjimų reikšmingumą paskirstė apylygiai.
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų atviravo, kad stengiasi laikytis šalies tradicijų, vaikams skaito daug lietuviškos literatūros ir tautosakos, namuose kalba taisyklinga lietuvių kalba, kartu švenčia valstybines šventes, dalyvauja valstybiniuose koncertuose, mitinguose, kitaip tariant, vaikus auklėja savo pavyzdžiu.
 
Kaip patriotiškumą ugdome vaikų lopšelyje-darželyje „Krivūlė“?
 
Vaikų darželyje asmeninę patirtį, patriotinius jausmus, vertybes ir nuostatas vaikams perteikia auklėtoja. Patriotiškumą vaikai ugdosi žaisdami, tyrinėdami, stebėdami, kurdami, bendraudami su tėvais, žymiais žmonėmis, kitų darželių ir mokyklų vaikais, dalyvaudami išvykose, šventėse. 
 
Įstaigoje minimos ne tik pagrindinės valstybinės šventės, bet taip pat organizuojami įvairūs miesto ir respublikiniai projektai, koncertai, parodos, dalyvaujama pilietinėse iniciatyvose „Gyvasis tautos žiedas“, „Lietuvai ir man“, akcijose „ Atmintis gyva, kol liudija“, „Nusipink trispalvę apyrankę“ ir kt. 
 
Šiais metais organizavome vaikų ir tėvelių kurtų knygelių parodą „Aš myliu Lietuvą“, kurioje dalyvavo mūsų įstaigos vaikai, jų tėvai, auklėtojos. Paroda buvo tikrai sėkminga: tėvai džiaugėsi ne tik savyje atradę kūrybinius gebėjimus, bet ir turiningai praleidę laiką kartu su savo vaikais.
 
Inicijavome koncertą „Aš myliu Lietuvą“, kurio dalyviais buvo skirtingų tatutybių vaikai iš devynių Vilniaus lopšelių-darželių ir mokyklų. Susirinko rusų, lenkų, lietuvių, žydų ir turkų tautybių vaikai ir mes visi kartu, dainuodami lietuviškas dainas, klausydami svečių dainų hebrajų ir rusų kalbomis, deklamuodami lietuviškus eilėraščius ir šokdami liaudies ratelius, džiaugėmės iškilminga Lietuvos švente.
 
Mes, suaugusieji, atsakingi už pačius mažiausius, gražiausius ir geriausius savo šalies piliečius. Mylėdami savo šeimas ir artimuosius, rodydami vieni kitiems pagarbą ir toleranciją, perteikdami istorinius faktus ir meilę Tėvynei, mes pedagogai, ugdome mūsų mažųjų patriotines vertybes.