Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Geros mokyklos beieškant: ką svarbu žinoti?
 

Geros mokyklos beieškant: ką svarbu žinoti?

2016-01-06
Susijusios temos: Šeima Vaiko ugdymas
Geros mokyklos beieškant: ką svarbu žinoti?
Miglė RIMEIKĖ
VšĮ „Šiaurės licėjus“
„Ar mokykla, kurią lanko tavo vaikas, yra gera? Gal žinai mokyklą, kurią galėtum rekomenduoti būsimam pradinukui?“ – tai klausimai, nuolat skambantys tėvų lūpose. Mokyklos pasirinkimas – itin opi ir tėvams svarbi tema.
Jei prieš penkioliką metų dauguma tėvų vedė savo atžalą į arčiausiai namų esančią mokyklą, tai šiandien mokyklos pasirinkimo kriterijų sąraše mokyklos vieta nebėra svarbiausia. Vis daugiau dėmesio tėvai skiria mokykloje taikomiems ugdymo metodams, kokybei, mokyklos darbo principams ir vertybėms.
 
Kaip tėvams nepasimesti, kur ieškoti informacijos, ko klausti, tikėtis ar reikalauti iš mokyklos, pasakoja žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas ir „Šiaurės licėjaus“ ugdymo turinio ir metodikos bei leidyklos „Šviesa“ metodinės grupės vadovė Lina Virozerovienė.
 
Kas yra gera mokykla?
 
G. Sarafino teigimu gera mokykla yra ta, kurios pedagogai ne tik pasiekia puikių akademinių rezultatų, bet ir puoselėja šiltus tarpusavio santykius. Gerose mokyklose dirba dėl kiekvieno vaiko „išprotėję“ mokytojai – mokytojai iš pašaukimo. Tokie, kurie drąsina, skatina siekti daugiau ir tuos vaikus, kurie gimė ar auga mokslui neįkvepiančioje aplinkoje.
 
Gerose mokyklose jei ir atsiranda patyčių ar konfliktų, juos stengiamasi spręsti, o ne kalbėti, kad „pas mus patyčių nėra“. Geros mokyklos ne tik deklaruoja, kad įtraukia tėvus, bet iš tiesų juos įtraukia į mokyklos bendruomenės gyvenimą: kalbasi su tėvais, išklauso juos, tariasi, moko tėvystės įgūdžių, organizuoja įvairius renginius vaikams, šeimoms.
 
„Šiaurės licėjaus“ ugdymo turinio ir metodikos vadovė L. Virozerovienė pastebi, kad, paprašyti patikslinti, kaip įsivaizduoja gerą pradinę mokyklą, dauguma tėvų išskiria, jog itin svarbu, kad vaikas mokykloje būtų saugus, būtų atsižvelgiama į jo individualius poreikius, gebėjimus ir galimybes, kad dirbtų kompetentingi, supratingi, vaikus mylintys mokytojai. Gera mokykla tėvams asocijuojasi su aukštais mokinių pasiekimais ir mokymosi pažanga.
 
Geri akademiniai rezultatai – dar ne viskas
 
„Yra daugybė akademiškai sėkmingų mokyklų, kurios didžiuojasi puikiais rezultatais, nes atsirinkusios pačius geriausius vaikus, demonstruoja gerus standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ar valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatus. Deja, kai kuriose mokyklose vaikai muštruojami siekti vien tik rezultato, neretai yra pervargę, pikti, liūdni, neempatiški, linkę tyčiotis vieni iš kitų. Panaši savijauta tuomet būna ir mokyklų pedagogų tarpe. Tikrai ne visose akademiškai stipriose mokyklose vyrauja gera emocinė aplinka. Paradoksalu, bet, kaip rodo atlikti tyrimai, repetitorių paslaugomis dažniau naudojasi akademiškai stiprių mokyklų, kuriose mokosi rinktiniai vaikai, mokiniai“, – pastebi žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius G. Sarafinas.
 
Renkantis mokyklą itin svarbu atkreipti dėmesį į emocinę aplinką, vyraujančią mokykloje. Vaikai čia turi jaustis patogiai, saugiai, norėti kas rytą keliauti į savo mokyklą, būti motyvuojami mokytis, atrasti ir pažinti, džiaugtis joje praleistu laiku.
 
Kaip atsirinkti informaciją ir pa(si)rinkti tinkamą mokyklą būsimam pradinukui?
 
Sužinoti apie ugdymą, ko ir kaip siekia konkreti mokykla, kokia mokyklos vizija, misija, vertybės, prioritetai, kas sudaro mokyklos bendruomenę galima pasiskaityti mokyklų interneto svetainėse.
 
L. Virozerovienės teigimu, panagrinėjus  bent kelių mokyklų svetainėse skelbiamą informaciją, pastebėsime, kad informacija visose panaši, panašus net ir jos pateikimas. Tai nereiškia, kad visos mokyklos yra vienodos, gal tiesiog nėra akcentuojami ir išskiriami saviti mokyklos bruožai, arba yra remiamasi standartiniais informacijos pateikimo šablonais, tačiau ne visada tai reiškia, kad tai, kas parašyta, tikrai įgyvendinama mokykloje.
 
„Šiaurės licėjaus“ atstovė rekomenduoja pasidomėti, ar mokykla organizuoja atvirų durų dienas tėvams, kurių metu galima daugiau pabendrauti su mokyklos darbuotojais, apžiūrėti mokymosi erdves, netrikdant ugdymo proceso. Galbūt gali susiburti kelios būsimų pradinukų / priešmokyklinukų šeimos ir paprašyti ekskursijos po mokyklą su „gidu“, kurie viską parodytų, papasakotų.
 
G. Sarafinas primena, kad daug informacijos pateikia Nacionalinis egzaminų centras (NEC), Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA), žurnalas „Reitingai“, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), Lietuvos tėvų forumas (LTF). Taip pat G. Sarafinas rekomenduoja nepatingėti susirasti sudominusioje mokykloje jau besimokančių mokinių ir jų tėvelių.
 
Į ką atkreipti dėmesį, lankantis mokykloje?

L. Virozerovienės patarimai tėvams:
  • pasidomėkite, kaip į mokyklos gyvenimą įtraukiami tėvai;
  • pasikalbėkite apie tai, kokios metodikos, mokymosi būdai taikomi mokykloje, kaip ugdomas mokinių kritinis, kūrybinis mąstymas. Iš pokalbio turėtų susidaryti vaizdas, ar mokymosi procese daugiau veikia mokinys ar mokytojas, ar mokomasi tyrinėjant, atliekant daugiau praktinių veiklų ar remiamasi tradiciniais mokymo metodais (mokytojo aiškinimu, pasakojimu, demonstravimu). Mokymąsi per aktyvų tyrinėjimą ar patyrimą realiose aplinkose gali rodyti ir mokyklos pamokų / veiklų tvarkaraštis, išvykų/pamokų netradicinėse erdvėse planas;
  • pasiteiraukite, kokie specialistai dirba mokykloje, kokios mokytojų kvalifikacijos kėlimo, tobulinimosi galimybės;
  • stebėkite, koks vyrauja požiūris, nusiteikimas, kalbant apie vaikus, mokytojus, darbą mokykloje, ugdymą apskritai;
  • pasidomėkite, kiek klasėse vidutiniškai būna mokinių, kaip mokykloje individualizuojamas ugdymas (tai rodo, kad mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno vaiko gebėjimus), kokia mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, kaip dažnai bei kokiais būdais teikiama grįžtamoji informacija tėvams apie mokinio pasiekimus ir pažangą;
  • pasidomėkite, ar (ir kaip) į formalųjį ugdymą integruojamas neformalusis ugdymas (popamokinė veikla, būreliai);
  • pasiteiraukite, kaip skatinama / palaikoma mokinių mokymo(si) motyvacija;
  • atkreipkite dėmesį, ar mokykloje sudarytos sąlygos pamokose taikyti informacines technologijas. Kam jos taikomos, kada ir kaip;
  • pasidomėkite, kokios galimybės ugdyti mokinių savarankiškumą, atsakomybę už savo veiksmus, sprendimus, pasirinkimus.
Svarbu žinoti tai, kad nebūtinai į visus klausimus bus išsamiai atsakyta, arba vieni aspektai bus labiau akcentuojami nei kiti. Taip yra todėl, kad geros mokyklos ne tik deklaruoja, bet ir siekia kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tais metais prioritetinius tikslus, vadinasi, į kažkurias sritis susitelkia labiau, tad mokyklos veiklos rezultatai atsiskleidžia ne per vienerius metus.
 
Informacijos rinkimas iš įvairių šaltinių ir apsilankymai mokyklose padės tėvams susidaryti realesnį vaizdą apie pageidaujamą mokyklą ir nuspręsti dėl jos pasirinkimo.