Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Trečiasis projekto „Žmogaus teisės / Europa“ partnerių susitikimas – Sicilijoje
 

Trečiasis projekto „Žmogaus teisės / Europa“ partnerių susitikimas – Sicilijoje

2019-06-04
Trečiasis projekto „Žmogaus teisės / Europa“ partnerių susitikimas – Sicilijoje
Irma ŽILINSKIENĖ
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“
 
Kaip šiandieninė demokratinė ir atvira bendruomenė priima ir supranta visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Jungtinių tautų vaikų teisių konvenciją? Kaip ugdyti demokratines vertybes, aktyvų pilietiškumą, teisių bei pareigų sampratą skirtingais vaiko raidos etapais? Atsakymų į šiuos bei kitus klausimus ieškome kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Turkijos, įgyvendindami programos Erasmus+ tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektą „Žmogaus teisės / Europa“ (angl. „Human Rights / Europe“).
 
Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyko 2019 m. gegužės 13–17 dienomis partnerių mokyklojeIstituto Comprensivo Giovanni Verga Komiso mieste, esančiame Sicilijoje. Lietuvai atstovavau aš, Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorė, taip pat direktorės pavaduotoja ugdymui Rasita Masaitienė, projekto koordinatorė Rita Radzevičienė, specialioji pedagogė Nomeda Ramaškaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Monika Dachnenkaitė ir Laimutė Zaleckienė.
 
Kiekvieno vizito metu lankomės įvairiose šalies partnerės institucijose, susipažįstame su įvairialype patirtimi, dalyvaujame konferencijose, mokymuose. Šio susitikimo metu aptarėme jau atliktas veiklas, dalinomės įžvalgomis, padėsiančiomis tolimesniuose numatytų veiklų įgyvendinimo etapuose, diskutavome apie veiklų adaptavimą skirtingų šalių ugdymo įstaigose. Lankėmės dviejuose skirtingomis metodikomis dirbančiuose vaikų darželiuose, kur susipažinome su ugdymo erdvėmis, stebėjome ugdymo(si) veiklas.
 
Dalyvavome susitikime su Komiso miesto mere bei Ragūzos provincijos administracijos vadovais, kurie pasidalino pabėgelių, ypač vaikų, socialinės integracijos patirtimi. Pažintį su pabėgėlių integracija tęsėme Ragūzos miesto daugiafunkciniame centre. Čia vyko ir regioninė konferencija žmogaus teisių pažeidimų tema „Išnaudotojiškas darbas bei seksualinė prievarta“. Po konferencijos susipažinome su centro teikiamomis mokymo ir įsitraukimo į darbo rinką paslaugomis jauniesiems imigrantams, aktyvia savanoryste, išnaudojome galimybę betarpiškai pabendrauti tiek su centre dirbančiais pedagogais, įvairiais specialistais, vietinės bendruomenės nariais, tiek ir su pačiais imigrantais.
 
Komiso miesto mokyklų moksleiviai, kartu su savo bendraamžiais iš gretimų miestų paruošė teatralizuotą programą žmogaus bei vaiko teisių tematika. Jos metu buvo pristatyta „Komiso miesto vaikų ir jaunimo teisių ir pareigų chartija“, kurią vaikai parengė kartu su Komiso miesto savivaldybės vaikų bei jaunimo reikalų komiteto atstovais. Šiame reikšmingame dokumente vaikai išdėstė savo samprotavimus apie vaikų teises bei pareigas. Chartija buvo iškilmingai įteikta miesto merei, dalyvaujant aukšto rango regioninės valdžios atstovams, taip pabrėžiant dokumento svarbą bei aktualumą.
 
Trečiasis partnerių susitikimas buvo labai informatyvus įvairiomis prasmėmis: vertinga patirtis, artimesnė pažintis su Italija, efektyvus, tarpdisciplininis požiūris į žmogaus teisių puoselėjimą bei ugdymą. Vizito metu vykusios diskusijos, darbas mišriose grupėse, kūrybinėse dirbtuvėse padėjo mums numatyti gaires sekantiems projektinės veiklos etapams, kuriant draugišką aplinką geresniam žmogaus ir vaiko teisių pažinimui, ugdytinių socialinio bendravimo gebėjimų lavinimui. Įstaigos pedagogų įgyta patirtis skatins plėtoti ir diegti patrauklesnius ugdymo(si) metodus ir jais dalintis.
 
 
Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas vyks Rumunijoje 2019 m. lapkritį.
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.