Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Konferencija „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“
 

Konferencija „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“

2017-07-12
Konferencija „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“
Lina MAČERNIENĖ
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
 
Gegužės 31 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai savo įstaigos 50-ies metų jubiliejų paminėjo surengdami respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“.
 
Konferencijoje dalyvavo arti šimto ikimokyklinio ugdymo specialistų iš Klaipėdos, Kauno, Kelmės, Palangos, Rokiškio, Gargždų, Šilutės. Konferencijos dalyviai ieškojo atsakymų į klausimus: kokios yra kokybiškos edukacinės paslaugos, kaip jas teikti, kas laiduoja mūsų vaikų gerovę?
 
Konferencijoje buvo pristatyti 38 pranešimai šiomis temomis:
  • Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas.
  • Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtys.
  • Informacinių technologijų naudojimas ikimokyklinio ugdymo procese.
  • Pokyčius skatinančios edukacinės aplinkos kūrimas ir vaiko gerovė.
  • Projektinės veiklos veiksmingumas paslaugų kokybinei kaitai.
  • Pedagogų ir tėvų sąveika kaip kokybiško vaikų ugdymo sėkmės garantas.
  • Kompleksinė pagalba: specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas(is).
  • Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo galimybės.
  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų kaita įtraukiojo ugdymo linkme.
  • Pedagogo vadybinė kompetencija kaip sėkmingo ugdymo proceso veiksnys.
Profesionalumas ikimokykliniame ugdyme – tai gebėjimas valdyti šiuolaikinius vaikus. Vaikams reikia aiškių ir konkrečių taisyklių ir susitarimų, kitaip jie labai greitai nustatys savo tvarką ir pedagogas liks bejėgis. Svarbu, kad darželio susitarimai derėtų su taikomais namie, taigi, pedagoginis meistriškumas prasideda ir nuo susitarimų su tėvais. Konferencijoje kalbėta, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogas pirmiausiai turi būti lankstus derybininkas, nes jam reikia susitarti ne tik su vaikais, bet ir su tėvais.
 
Konferencijoje aptartos ugdymo aplinkos kūrimo strategijos – pedagogai turi kurti jaukias, turiningas erdves įvairiai vaikų veiklai, skatinti pačius vaikus persitvarkyti aplinką, susikurti individualias aplinkas žaidimams. Pedagogai turi palaikyti vaikų sumanymus padrąsindami, pagirdami, pateikdami pasiūlymų, padėdami įsitraukti visiems vaikams.
 
Konferencijoje buvo pristatyti stendiniai pranešimai, kuriuose užfiksuota, kaip pedagogai gali turtinti vaiko aplinką savo sukurtomis priemonėmis, panaudoti antrines žaliavas žaislų gamybai. Auklėtojos pristatė ilgalaikius ugdymo projektus: „Baltija vaiko akimis“, „Smėlio išdaigos“, „Kokybiškas tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas“, „Etnokultūrinio ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje“, „Metodinės priemonės iš antrinių žaliavų“, „Kūno kultūra kitaip. Pažintis su Lietuvos kariuomene sportiniu edukaciniu aspektu“ ir kt. Perduota praktinė patirtis kolegoms buvo labai naudinga. „Parsivešime daug naujų idėjų“, – apibendrindami idėjų pilną dieną kalbėjo pedagogai.