Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Ikimokyklinis ugdymas – startas į gyvenimą
 

Ikimokyklinis ugdymas – startas į gyvenimą

2016-12-28
Ikimokyklinis ugdymas – startas į gyvenimą
Jolanta VARANAVIČIENĖ
Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“

Lapkričio 30–gruodžio 1 dienomis Briuselyje vyko Europos Komisijos iniciatyva surengta konferencija „Great start in Life“, kurioje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytojai, šios srities mokslininkai ir politikos formuotojai. Toks buvo ir šios konferencijos tikslas – suburti draugėn ikimokyklinio ugdymo politikus, tyrėjus ir praktikus, nes būtent tokio bendradarbiavimo labai trūksta šiuolaikinėje Europoje.
 
Pasak Europos Komisijos generalinės direktorės kultūros ir švietimo reikalams Martine Reichters, būtini tiltai tarp politikų, mokslininkų ir mokytojų. Norėdami įgyvendinti ikimokykliniam ugdymui keliamus tikslus, privalome dirbti kartu ir komunikuoti.
 
Konferencijoje buvo itin akcentuojamas ankstyvasis vaikų užsienio kalbų mokymasis, daugiakalbės aplinkos skatinimas. Jim Cummins, Toronto (Kanada) universiteto profesorius pabrėžė, kad vaikus kalbų mokyti reikia pradėti kuo anksčiau, nes mažas vaikas vienu metu pajėgus išmokti kelias kalbas. Keliomis kalbomis kalbantis vaikas geriau mokosi mokykloje, teigė profesorius.
 
Pedro Cunha, Portugalijos švietimo ministerijos atstovas, pažymėjo tėvų įtakos svarbą vaiko sėkmingam ugdymuisi darželyje. „Tėvai nėra tik aplodismentams metų gale, jei privalo būti mokytojos kolegomis“, – teigė lektorius.
 
Utrechto (Olandija) universiteto profesorius Paul Leseman pabrėžė informacinių technologijų svarbą darželyje. Jis teigė, kad mes dabar ugdome vaikus, kurie jau geriau už mus išmano informacines technologijas, todėl mokytojas privalo nuolat tobulėti. „Mūsų vaikai yra tie žmonės, kurie mums uždirbs pensijas“, – pabrėžė profesorius, todėl, pasak jo, mes privalome sudaryti vaikams sąlygas darželiuose naudotis interaktyviomis edukacinėmis programomis, kad būtų panaudotos visos vaikų mėgstamos lavinimo galimybės.
 
Konferencijoje taip pat buvo kalbama apie lyčių nelygybę (per mažai vyrų dirba šį darbą). Gento (Belgija) universiteto profesorius Jan Peeters akcentavo asistentų svarbą ikimokykliniame ugdyme. Jis teigė, kad ikimokyklinio ugdymo asistentai (dabartinės auklytės) privalo turėti pedagoginį išsilavinimą, nes būtent jos turi padėti pedagogui individualizuoti ugdymą. Ši problema itin svarbi Lietuvoje, nes iki šiol auklėtojų padėjėjos mūsų darželiuose atlieka valytojų, bet be ugdymo pagalbininkių darbą.
 
Utrechto (Olandija) darželio auklėtoja Maryam Talhoui pasidalijo patirtimi apie imigrantų, pabėgėlių vaikų ikimokyklinį ugdymą. Kadangi pati Maryam yra sirų kilmės musulmonė, ji akcentavo kultūrinio bendrumo svarbą integruojant vaikus į Olandijos švietimo sistemą. „Aš suprantu tų šeimų kultūrinį pagrindą ir tai man padeda šeimas įsitraukti į ugdymą“, – teigė lektorė.
 
 
Darbinių susitikimų metu komandose, sudarytose iš įvairių šalių politikų, praktikų ir mokslininkų, buvo siekiama išskirti svarbiausias ikimokyklinį Europos ugdymą kamuojančias problemas, pavyzdžiui, per didelį vaikų skaičių grupėse ar ikimokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimo suvienodinimą su bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimais, darželio pedagogo profesinės savigarbos kėlimą.
 
Ši konferencija buvo pavyzdys, kaip reikia bendradarbiauti švietimo politikams, praktikams ir tyrėjams. Juk visi mes siekiam bendro tikslo – sėkmingo vaiko starto gyvenime.