Emokykla.lt
Vartotojų naujienos Europos sporto savaitė #BEACTIVE Druskininkų lopšelyje-darželyje „Bitutė”
 

Europos sporto savaitė #BEACTIVE Druskininkų lopšelyje-darželyje „Bitutė”

2015-09-21
Susijusios temos: Vaiko sveikata Ugdymo įstaigos
Europos sporto savaitė #BEACTIVE Druskininkų lopšelyje-darželyje „Bitutė”
Ona MOTIEJŪNAITĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė”
 
Rugpjūčio mėnesį Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė” gavo kvietimą prisijungti prie Europos sporto savaitės #BEACTIVE. Ilgai nesvarstę nusprendėme dalyvauti, nes vienas pagrindinių mūsų įstaigos veiklos uždavinių – ugdyti sveikus ir aktyvius vaikus.
 
#BEACTIVE – nauja Europos Komisijos iniciatyva – ne vienkartinė akcija. Artimiausius penkerius metus visoje Europoje bus skatinamas sportas ir fizinis aktyvumas. Nuo šių metų tokios savaitės vyks kiekvieną rugsėjį, o organizuojami renginiai bus paskelbti Europos sporto savaitės renginių žemėlapyje.
 
Projekto nuostatuose reikalaujama per sporto savaitę pravesti keturis renginius. Žinodami, kadfizinė veikla stimuliuoja fizinį ir psichinį vaikų vystymąsi, rugsėjo 15 dieną organizavome sporto šventę sutrikusios raidos vaikams pagal „Jaunojo atleto“ programą, kurioje dalyvavo ir vaikai iš Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“. „Jaunasis atletas“ – tai sportinė-žaidybinė programa, kuria siekiama skatinti psichinę, fizinę ir socialinę vaikų raidą. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams keliamas uždavinys atlikti užduotis ne greičiau, bet tiksliau. Sutrikusios raidos vaikai patiria pasitenkinimą fizine veikla, o tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, pagalba kitam asmeniui.
 Vaikai turi prigimtinį poreikį judėti ir veikti, taip jie įgyja patirties. Poreikis judėti pasireiškia žaidžiant, išdykaujant, bėgiojant, lenktyniaujant. Kadangi žaidimas – tinkamiausia fizinės veiklos forma, rugsėjo 16 dieną organizavome judrių žaidimų dieną „Kas vikresnis, tas greitesnis“. Judriuosius žaidimus vaikai žaidė visą dieną. Anot vaikų, ši diena buvo nepakartojama.
 
Skatindami įstaigos bendruomenę, ypatingai tėvus, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti sporto renginiuose ir įsitikinti sveikos gyvensenos poveikiu, rugsėjo 17 dieną organizavome sporto renginį „Aš, tėtis ir mama – mes visi sveika šeima“. Druskininkų miesto universaliame sporto aikštyne judesio korekcijos pedagogo Žilvino Matijošaičio paruoštos estafetės vaikams ir tėvams neleido nuobodžiauti. Visi judėjo, stengėsi, o nugalėjo, kaip visada, draugystė.
 
Europos sporto savaitę #BEACTIVE užbaigėme Druskininkų Karolio Dineikos sveikatingumo parke sportiniu  renginiu „Dar saulutė skaisčiai šviečia – vaikučius sportuoti kviečia“. Pasikvietėme savo partnerius: Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ priešmokyklinio amžiaus vaikus.
 
Nuskambėjus Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorės Eugenijos Kardokienės sveikinimui visi kartu skandavome: „Mes vaikučiai, mes jėga, mes sportuojam visada!“ Judesio korekcijos pedagogas Ž. Matijošaitis papasakojo apie parko įkūrėją Karolį Dineiką, jo gydymo metodiką ir pravedė mankštą. Apšilę sustojome į komandas ir vėl sportavome. Estafetės buvo viena už kitą įdomesnės, bet vaikams įveikiamos. Kaip įprasta, nugalėjo draugystė.
 
Džiaugiamės, kad sportinė programa praėjo sklandžiai ir Europos sporto savaitės #BEACTIVE renginių žemėlapyje atsiras Druskininkų miesto vardas. Europos sporto savaitės #BEACTIVE renginiai padėjo suprasti, kad kasdienis fizinis aktyvumas padeda ugdytis svarbius ir gyvenime reikalingus įgūdžius, dar labiau paskatino įstaigos bendruomenę dalyvauti sportiniuose renginiuose, suteikė žinių apie teigiamą sveikos gyvensenos poveikį.