Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Bus tęsiamas sveikatingumo projektas „Sveiki vaikai – laimingi vaikai“
 

Bus tęsiamas sveikatingumo projektas „Sveiki vaikai – laimingi vaikai“

2016-01-04
Susijusios temos: Vaiko sveikata
Bus tęsiamas sveikatingumo projektas „Sveiki vaikai – laimingi vaikai“
Inesa VIETIENĖ
Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“
 
Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“ – moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje puoselėjama vaikų fizinė sveikata ir ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai.
 
Siekdamos stiprinti vaikų sveikatą ir formuoti sveikos gyvensenos vertybes, Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogės parengė sveikatingumo projektą „Sveiki vaikai – laimingi vaikai“. Projekto tikslas – siekti, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas apimtų visas vaikų ugdymo(si) sritis. Projektas dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis organizuotame konkurse ir laimėjo dalinį finansavimą.
 
Projekto metu įstaigos pedagogams 2015 m. gegužės mėnesį buvo organizuotas seminaras „Fizinės veiklos lauke sąsajos su vaikų sveikata“, kurį vedė Panevėžio kolegijos lektorė, judesio korekcijos specialistė Lilija Kryževičienė. Seminaro metu pedagogai gilino savo profesinę kompetenciją apie vaikų fizinės sveikatos ugdymo svarbą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
 
Taip pat gegužės mėnesį lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdytiniams ir jų tėveliams buvo pravesta visuotinė mankšta „Žaismingai judame visi kartu“, pasitelkiant judesį ir muziką. Mankštos tikslas – tenkinti prigimtinį vaikų poreikį judėti, pasiūlant jiems kartu su šeimos nariais išmėginti jogą. Mankšta dovanojo visiems jos dalyviams malonias ir džiugias akimirkas.
 
Birželio mėnesį įstaigoje dirbanti plaukimo instruktorė Regina Jasiūnienė organizavo plaukimo užsiėmimus „Linksmosios žuvytės“. Panevėžio priešmokyklinukams. Užsiėmimų metu vaikams buvo ugdomi pradiniai plaukimo įgūdžiai, formuotos sveikos gyvensenos nuostatos, suteiktos asmens higienos žinios, organizuotos įvairios sportinės rungtys vandenyje.
 
2015 m. lapkritį Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos stadione vyko projekto baigiamasis sportinis renginys „Vyturėlio“ 30-mečio maratonas“, skirtas įstaigos jubiliejui paminėti. Renginyje dalyvavo ne tik mūsų darželio, bet ir Panevėžio lopšelių-darželių „Žvaigždutė“, „Rūta“, „Sigutė“ ir „Vaivorykštė“ priešmokyklinukai ir pedagogai. Renginio metu vaikai išmėgino įvairias sportines rungtis, estafetes, žaidimus su netradicinėmis priemonėmis. Renginyje mažieji pajuto judėjimo džiaugsmą, o ikimokyklinio ugdymo įstaigos sustiprino bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais.
 
Džiugu, kad į projektą noriai ir aktyviai įsitraukė visa lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė: pedagogai, vaikai ir jų tėveliai; socialiniai partneriai. Atsižvelgdami į projekto reikšmę ir sėkmę, numatėme jį tęsti ir kitais metais.