Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogai pristatė savo patirtį
 

Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogai pristatė savo patirtį

2016-04-25
Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogai pristatė savo patirtį
Ramunė ČIGIENĖ
Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“
 
2016 m. balandžio 19 d. Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vyko tarptautinė metodinė diena „Vaiko patirtinio ugdymo(si) galimybės darželyje“. Su Biržų r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais patirtimi dalijosi lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurinės mokyklos mokytojai, ugdantys 5–6 metų amžiaus vaikus. Renginio dalyvius pasveikino Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas.
 
Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogai, įgyvendindami įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Mano vaikystės pasaulis“, taiko įvairius metodus, skatinančius vaikus praktiškai išbandyti, atrasti, tyrinėti. Manome, kad vaikai geriausiai ugdosi patys būdami aktyvūs, tyrinėdami visais pojūčiais. Todėl darželyje atsisakoma įprastinio žinių perteikimo, o pereinama prie vaiko patirtinio ugdymo(si).
 
Vyresnioji auklėtoja Vita Mikoliūnienė pristatė 1,5–3 metų vaikų ugdymo(si) situaciją, kuomet vaikai darželio kieme iš akmenukų dėliodami obuolį, pomidorą, susipažįsta su apvalia forma.
 
Auklėtoja Ilona Čingienė pademonstravo nuotraukas iš penkiamečių veiklos lauke, sudomindama koleges idėja, kaip, aiškinantis kuris darželio kieme augantis medis yra storiausias, plonesnis, ploniausias, padėti įsiminti šias sąvokas, mokyti matuoti ir skaičiuoti, daryti išvadas.
 
Vyresnioji auklėtoja Inga Česiūnienė komentavo ugdymo(si) situaciją, kaip, eksperimentuodamit su vandeniu ir įvairiais daiktais, 3–5 metų vaikai atranda, kurie daiktai skęsta, kurie plaukia.
 
Auklėtoja Aušra Patkauskienė pateikė 4 metų vaikų praktinės veiklos darželio kieme pavyzdžių, kaip supažindinti su sėklomis, sėjimu, sodinimu.
 
Metodinės dienos dalyviai atviros veiklos priešmokyklinio ugdymo grupėje metu stebėjo auklėtojos metodininkės Aušros Pliekaitienės taikomą tyrimo metodą. Priešmokyklinukai aiškinosi, kas grupėje jauniausias, kas vyriausias, mokėsi gautus duomenis pateikti skritulinėje diagramoje, juos užrašyti, komentuoti. A. Pliekaitienė, pateikė ir kitų sėkmingų vaikų patirtinio ugdymo(si) pavyzdžių – bandymą su balionu, su žvakėmis ir kitus.
 
Vyresnioji auklėtoja Renata Čenkuvienė papasakojo apie priešmokyklinio ugdymo grupėje sėkmingai taikomus mokymo(si) veikiant metodus: projektinę veiklą, pažintines išvykas, ekskursijas, edukacinius užsiėmimus. R. Čenkuvienė akcentavo šių metodų taikymo privalumus vaiko ugdymui(si): žadina smalsumą, norą patirti, pažinti, diskutuoti, mąstyti, prisiminti.
 
Mūsų darželyje nuo 2012 metų įgyvendinama tarptautinė gamtosauginė programa. Įstaiga kasmet apdovanojama Žaliąja vėliava. Kaip vaikui sudaromos sąlygos pažinti aplinką stebint, tyrinėjant, bandant ir atrandant pačiam, kalbėjo darželio direktorė Milda Kazlauskienė.  
 
Skaistkalnės vidurinės mokyklos (Latvija) direktoriaus pavaduotoja Erika Ormane supažindino su nuo 5 metų amžiaus vaikų ugdymo programa Latvijoje, mokyklos tradicijomis, vykstančiais renginiais. Mokytojos Vitalija Gotharde ir Mara Kaminska vaizdžiai papasakojo apie vaikų rengimą mokyklai, sėkmingai taikomus metodus, pristatė gimnastikos užsiėmimus taisyklingai kūno laikysenai formuoti.
 
Renginio dalyviai džiaugėsi susipažinę su kolegų patirtimi. Skaistkalnės vidurinės mokyklos direktorė Svetlana Vavernece teigė, kad Latvijos pedagogus sudomino biržiečių kolegų patirtis ir tai, ką išgirdo ir pamatė, bandys taikyti ugdymo procese.
 
Ši metodinė diena – neįkainojama patirtis Biržų rajono ir Skaistkalnės mokyklos pedagogams. Su kolegėmis iš Latvijos susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Artimiausiuose planuose – mūsų darželio komandos vizitas į Skaistkalnę, kurio metu bus aptartos abiejų įstaigų vaikų bendrų veiklų, projektų, užsiėmimų galimybės. Lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogai įsitikinę, kad profesinis tobulėjimas padeda užtikrinti kokybišką ugdymą, o apsikeitimas patirtimi skatina tobulėti.