Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Apie klaidingas ugdymo nuostatas

2015-04-15
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas
Apie klaidingas ugdymo nuostatas
Ramunė Želionienė, psichologė
www.psichologeramune.lt
Psichologė Ramunė Želionienė atsako į sunerimusių mamų klausimus. Ką daryti, jei vaikas darželyje patiria patyčias? Ką daryti, jei auklėtoja pataria vaikui duoti atkirtį kitiems ir toks požiūris nesutampa su tėvų vaikui skiepijamomis vertybėmis? Kviečiame diskutuoti.
Psichologė Ramunė Želionienė atsako į sunerimusių mamų klausimus. Ką daryti, jei vaikas darželyje patiria patyčias? Ką daryti, jei auklėtoja pataria vaikui duoti atkirtį kitiems ir toks požiūris nesutampa su tėvų vaikui skiepijamomis vertybėmis? Kviečiame diskutuoti.
Mama mums rašo: „Ką daryti, jei 5 metų berniukas patiria vaikų patyčias darželyje? Vaikas pradėjo eiti į darželio grupę būdamas ketverių. Pasak auklėtojos, grupę lankantys vaikai buvo jau „susiklijavę“ nuo lopšelio. Tą pačią grupę lankė vienas berniukas, kuris lyg ir buvo „atstumtasis“. Mano sūnus su juo susidraugavo. Tačiau nuo rugsėjo mėn. tas berniukas perėjo į kitą darželį ir mano vaikas liko be draugo. Dabar jis labai nenori eiti į darželį. Kaskart atėjusi pasiimti vaiko klausiu auklėtojos, kaip sekėsi? Auklėtoja atsako, kad viskas normaliai, na,  pasiožiuoja, atsisako valgyti, žaidžia sau vienas (tiek grupėje, tiek lauke) ir pan....
 
Kai atėjo laikas rašyti prašymą dėl perkėlimo į paruošiamąją priešmokyklinę grupę, auklėtoja pareiškė, kad mano vaikas socialiai nesubrendęs, nemoka bendrauti su vaikais, užduotėles jam reikia papildomai išaiškinti (reikia dirbti individualiai su vaiku). Jei vaikai pradeda mano vaiką erzinti, jis nesiaiškinęs trenkia atgal, ir, manau, dėl to būna dar ir auklėtojos nubaudžiamas...
 
Pastebėjau, kad vaikas grįžęs iš darželio, tiesiog nepasakoja, kaip jam sekėsi, tik sako, kad nenori eiti į darželį... Tik savo močiutei jis prasitarė, kad darželyje vaikai sako, jog jis kvailas... Iš auklėtojos supratau, kad šis „erzinimas“ yra užsitęsęs dalykas. Man auklėtoja pasakė, kad mano vaikui reikia išmokti atsikirsti žodžiais, o ne leisti kumštukus į darbą... Sykį atėjusi pasiimti vaiką iš darželio girdėjau, kaip kitas berniukas, kuri pasiimti buvo atėjusi jo mama, pavadino mano sūnų kvaileliu. Žinoma, mano vaikas įsižeidęs priėjo ir spyrė tam vaikui į koją, tada šio mama pradėjo maniškį drausminti...
 
Nesuprantu, kodėl niekas nenori matyti priežasties? Kodėl darželyje prasideda patyčios? Ar čia ne auklėtojų darbas – vaikams aiškinti, kad NEGALIMA TYČIOTIS? Kodėl auklėtoja baudžia mano sūnų, kai jis bando apsiginti taip, kaip jis moka? Manau, kad ir mano vaiko gebėjimas susikaupti nukenčia, kai jis jaučia nuolatinę psichologinę įtampą. Jis nieko nenori veikti tame darželyje... Ką daryti? Keisti darželį? O gal vaikui reikalinga psichologinė pagalba? Vaikas labai jautrus. Kontaktą su nepažįstamais vaikais užmezga labai noriai. Jis itin gero būdo. Kadangi vaikai yra žiaurūs, gal jis ir kenčia nuo savo gerumo? Patarkite, kaip elgtis?"
 
Atsako psichologė Ramunė Želionienė:
„Dėkoju už Jūsų neabejingumą. Mat daug tėvų į panašias situacijas reaguoja kaip į savaime suprantamas, būdingas mažiems vaikams ir įprastas darželiams. Tačiau taip nėra. Janušas Korčakas rašė, kad suaugusieji turi saugoti vaikus nuo neteisybės. Iš čia pateiktos situacijos susidaro įspūdis, kad penkiametis vaikas vienas neįveikia neteisybės. Kitaip ir būti negali. Net suaugę žmonės nuo mobingo darbe labai kenčia. Naivu tikėtis, kad vienas pats vaikas susitvarkys su jam kylančiais sunkumais.
 
Darbo sąlygos darželyje „užkrečia“ auklėtojas tam tikru neįgalumu. Todėl ir skatiname vaikų tėvus aktyviau bendradarbiauti su darželio darbuotojais, kad galėtume vieni kitiems padėti. Jūsų neabejingumas ir drąsa apie tai kalbėti taip pat yra labai vertingas žingsnis. Auklėtoja turėtų prisiimti atsakomybę už darželio grupės telkimą. Vertėtų ne tik perskaityti portalo www.ikimokyklinis.lt šviečiamuosius straipsnius apie tai, bet jei tik yra poreikis – kreiptis į specialistą, išmanantį grupės telkimą. 
 
Auklėtojos nuostata, kad grupė jau yra „susiklijavusi“, todėl vienas naujai atėjęs vaikas nepriimamas, – yra klaidinga. Įsivaizduokime, kad šeimoje gimsta dar vienas vaikas. Juk nesakome – šeima jau „susiklijavusi“ ir naujo vaiko nepriims. Tėvų sumanumas sutelkia šeimą ir padeda vaikams vieniems su kitais draugiškai bendrauti.
 
Kaip vaikai bendrauja tarpusavyje grupėje, labai lemia atsakingas auklėtojos elgesys, nes ji duoda tam tikrą toną, nukreipia vaikus deramai bendrauti. Auklėtojos klaidingos nuostatos yra rimta kliūtis telkti visą grupę. Jei auklėtoja nepripažins savo klaidingų įsitikinimų, grupėje situacija nepasikeis. Turime suprasti, kad vaikui reikia patikimo suaugusiojo, stabilaus ir stipraus suaugusiojo, kuris neliks abejingas didelėms mažų vaikų neteisybėms. Iš sudėtingos situacijos visuomet yra išeitis, tik reikia drąsos ir atkaklumo keisti.
 
Kasdieniai pažeminimai tokiam mažam vaikui nuolatos kelia grėsmę jo besiformuojančiai savivertei. Vietoj to, kad vaikas būtų sudominamas jam naudinga veikla, plėtojamos vidinės jo galios, puoselėjami bendravimo įgūdžiai, berniukas nuolat papuola į situacijas, kuriose turi apginti save. Jis gina save taip, kaip moka.
 
Netinkamas elgesys – tai tik pasekmės visos jo nemalonios savijautos. Tačiau berniukas tokioje kasdienybėje formuojasi jam nereikalingus įpročius. Nenuostabu, kad mažėja jo dėmesingumas, o pati auklėtoja jį apibūdina kaip socialiai nebrandų. Negalime palikti vaiko tokioje aplinkoje, kur jam nuolatos gresia psichologinė įtampa.
 
Auklėtoja, taikydama bausmes, nemalonias vaikui ar žeminančias vaiką, ne tik prisideda prie jo atstūmimo, bet ir pati tyčiojasi bei demonstruoja smurtą. Ir tai yra geriausias pavyzdys kitiems vaikams tyčiotis. Auklėtojos pasiūlymas mokyti berniuką atsikirsti žodžiais kelia abejonių dėl jos profesinių kompetencijų ir susivokimo, ką ir kaip daryti su vaikais. Todėl nesitikėkite, kad auklėtoja supras, ką ji turi vaikams sakyti apie patyčias. Ne žodžiais vaikus mokome, o savo pavyzdžiu. Žmogus, kuris atstumia vaiką, nemoka jo priimti, negali mokyti jo priimti ir kitus.
 
Rekomenduoju pasiskaityti knygas „Laiminga vaikystė: ugdyk kitaip“„Naujosios kartos vaikai“„Šiuolaikiniai vaikai“ bei „Išmintinga meilė“ ir Jūs įsitikinsite, kad per daug gerų vaikų nėra. Yra per daug žiaurūs suaugusieji, kuriems nepatogu išmokti tinkamai elgtis su jautrios sielos vaikais.
 
Naivu tikėtis, kad kažkas kažką pakeis dėl Jūsų vaiko. Tik nuo Jūsų priklauso, ar paliksite vaiką toliau kentėti neadekvačioje aplinkoje ar keisite aplinką ir ieškosite ugdymo įstaigoje to suaugusiojo, su kuriuo Jūsų vaikas, kad ir koks jis yra, jaustųsi saugus, ramus ir pageidaujamas.
 
Jūsų pavyzdys tik dar kartą įrodo, kiek daug abejingumo ir klaidingų nuostatų yra ten, kur turėtų būti šviesu, šilta, gera, saugu. Nes vaikystė yra tik viena ir ji tikrai neskirta kentėti."
Mama mūsų klausia: „Savo trimetį sūnų vedu į darželį. Jis yra vienas jauniausių vaikų savo grupėje. Nuo gimimo pasižymi ramiu būdu, patys jį auklėjame ne bardami, o bendraudami, savo geru pavyzdžiu. Darželyje yra pora berniukų peštukų. Auklėtoja pati man pasakė, kad moko ir drąsina mano vaiką peštukams kirsti atgal. Man tai kelia siaubą, nes namuose visuomet mokome vaiką įvardyti savo emocijas ir nekelti rankos. Klausimas: ar auklėtoja teisingai elgiasi? Ar pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursuose to moko? Nė karto profesionalių pedagogų tinklaraščiuose nesu skaičiusi  tokio pamokymo..."
  
Atsako psichologė Ramunė Želionienė: 
„Esate sąmoninga ir drąsi mama. Žinoma, kad auklėtoja elgiasi netinkamai ir prisideda prie netinkamų Jūsų vaiko įpročių formavimo. Nesvarbu, ko moko ar nemoko kvalifikacinių seminarų metu. Svarbu asmeninės auklėtojos nuostatos, kurias ji gali pakeisti tik pati, sąmoningai keisdamasi.
 
Taigi, auklėtojos elgesys ir nuostatos nėra tinkamos, tačiau tai nereiškia, kad visas darželis blogas. Ieškokite tokios auklėtojos, kurios pasaulėžiūra ir vertybės sutampa su Jūsų šeimos vertybėmis, priešingu atveju vaikas nuolatos paklius į vertybinius konfliktus, o darželio vaikams – tai pernelyg sudėtinga užduotis. Turime stiprinti vertybinį jų pagrindą.
 
Aišku, kad aprašytos auklėtojos nuostatos yra klaidingos ir prasilenkia su bet kuriomis adekvačiomis rekomendacijomis, jei kalbama apie netinkamo vaikų bendravimo situacijas. Auklėtoja turi taip organizuoti veiklą grupėje, kad atsirastų galimybė tiems peštukams pasimokyti tinkamo elgesio. Galima žaisti įvairius telkiančius žaidimus. Bendra taisyklė – sudaryti situacijas, kad vaikai jaustųsi susiję, ugdyti darnumą. Kai vaikai jaučiasi artimi vienas kitam, jie mažiau netinkamai elgiasi vienas su kitu.
 
Užuot tai kūrusi, auklėtoja moko vaiką, kuriam nebūdingas netinkamas elgesys, netinkamai elgtis. Susimąstykite, ar tikrai norite tokios įtakos savo vaikui, nes auklėtojos mąstymo būdas ir elgesys daro didžiulę įtaką vaiko pasaulėjautai, pasaulėžiūrai ir vertybinei sistemai.
 
Kviečiu šį klausimą diskutuoti su kitais tėvais. Nenustebkite, kad bus nemažai tėvų, kurie galvoja taip pat, kaip ir auklėtoja. Tai yra mūsų visų problema. Tokios nuostatos vaikus kvailina ir neprisideda prie jų asmenybės augimo. Į pagalbą pasitelkite specialistą, kuris paskatins susimąstyti ne tik tėvus, bet ir darželio auklėtojus. Liūdna pripažinti, kad nepaisant visų mokymų ir šviečiamųjų veiklų, kurios yra pasiekiamos darželyje dirbantiems specialistams, jų kasdieniai veiksmai prisideda prie vaikų žalojimo."
 
Daugiau psichologų atsakymų į įvairius klausimus ieškokite čia.
 
Su tema susiję straipsniai:
Jei Jums kyla klausimų, susijusių su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, parašykite mums: info@ikimokyklinis.lt. Ugdymo specialistai, teisininkai ir kiti specialistai mielai Jums atsakys. Daugiau klausimų ir atsakymų ieškokite skiltyje D.U.K. 
 
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be raštiško www.ikimokyklinis.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.ikimokyklinis.lt su nuoroda kaip šaltinį.