Emokykla.lt

Kuo skiriasi studijos kolegijoje ir universitete?

2015-07-02
Susijusios temos: Pedagogika
Kuo skiriasi studijos kolegijoje ir universitete?
Parengė Daiva DOČKIENĖ
Skaitytoja klausia: kuo skiriais studijos universitete ir kolegijoje? Atsakyti paprašėme Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros lektorės dr. Birutės Autukevičienės ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanės Vaivos Juškienės.
 
Lietuvoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas turi gebėti ne tik ugdyti vaikus nuo gimimo iki 7 metų (o taip pat vaikus, turinčius specialiųjų poreikių) globalizacijos, socialinės įvairovės ir naujų technologijų kontekste, bet ir rengti, atnaujinti įstaigų ikimokyklinio ugdymo programas, įprasminti alternatyvaus ugdymo filosofinę kryptį realiame pedagoginiame procese, kurti ir diegti vaikų ugdymo(si) inovacijas, vertinti ugdymo kokybę, vaikų pasiekimus, reflektuoti ir prognozuoti vaiko pažangą, teikti profesionalią švietimo pagalbą, mokytis, atliekant teorinę lyginamąją analizę bei empirinius tyrimus.
 
Į šiuos kriterijus orientuojasi universitetinį išsilavinimą teikianti Lietuvos edukologijos universiteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos programa. Be to, kitų universitetinio lygmens programų, rengiančių ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalaurą, pedagogą Lietuvoje nėra. Asmenys, baigę šias studijas, įgyja teisę stoti į atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijų programas priėmimo taisyklėse numatyta tvarka. Magistrantūros studijų programa suteikia aukščiausios kokybės išsilavinimą, užtikrina puikias ugdymo proceso konsultanto, ikimokyklinio ugdymo paslaugų vadybininko, kokybės vertinimo eksperto bei tyrėjo kompetencijas.
 
Kolegijos suteikia profesinio bakalauro laipsnį. Minėtos studijos netenkina asmenų, turinčių ambicijų įgyti kokybišką ikimokyklinį universitetinį išsilavinimą ir stoti į magistrantūros programą.
 
Plačiau apie studijų programą: Kodėl verta tapti vaikystės pedagogu?
 
Vaiva JUŠKIENĖ, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė:
 
Ir vienu, ir kitu atveju tai yra pedagogai, besiruošiantys dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Skirtumų esama jau studijuojant ir jų yra ne vienas.
 
1. Studijų trukmė.
Kolegijos studentai įgyja profesinio bakalauro išsilavinimą per trumpesnį laiką nei universitete bakalauro išsilavinimą.
Kolegija
Universitetas
Nuolatinės studijos
3 metai
4 metai
Ištęstinės studijos
4 metai
5,5 metai
 
2. Praktinė patirtis.
Ir vienur, ir kitur vyksta praktikos, tačiau pagrindinis ir, manau, esminis skirtumas glūdi tame, į ką orientuojasi aukštoji mokykla. Universitetų paskirtis – ugdyti akademinio išsilavinimo siekiančius asmenis, kurie studijų metu turi mažiau praktikos, labiau gilinasi į mokslines tiesas. Kolegijose visus studijų metus studijuodami studentai kiekvieną semestrą atlieka praktikas, kurios trunka iki 1,5 mėn. Beje, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos studentai turi galimybę atlikti praktiką ne tik valstybinėse ir privačiose Lietuvos ugdymo įstaigose, bet ir analogiškose įstaigose užsienyje. Kolegijos ruošia savo darbo profesionalus, kurie išsyk baigę studijas gali sėkmingai pradėti dirbti be jokių papildomų studijų.
 
3. Darbo rinka
Pasižiūrėjus į pasaulinės darbo rinkos tendencijas, akivaizdu, kad koleginį išsilavinimą turintys specialistai yra itin paklausūs. Ta pati tendencija stebima ir Lietuvoje. Pastaruoju metu ir Lietuvos darbo rinkoje kolegijų studentai yra itin paklausūs. Jų reikia daug. Pavyzdys – Vilniaus kolegijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų įsidarbinamumo rodikliai. 98 % absolventų jau baigdami studijas gauna darbo pasiūlymus ir išsyk baigę studijas dirba ir valstybiniuose, ir privačiuose darželiuose.
 
4. Dėstytojai.
Kadangi kolegijos labiau orientuotos į savo srities profesionalaus specialisto rengimą, turinčio daug praktinės patirties, studentams dėsto ne tik akademinio pasaulio atstovai, bet ir nemažai aukščiausio lygio praktikų profesionalų, kurie tuo pačiu dirba ir darželiuose.
 
5. Tolesnės studijos
Ir baigusieji studijas universitete, ir baigusieji studijas kolegijoje turi teisę studijuoti toliau ir Lietuvos, ir užsienio aukštosiose mokyklose, įgyti magistro laipsnį.
 
Šaltiniai: