Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Specialistams Informacinė sistema „Mūsų darželis“ leidžia daugiau laiko skirti vaikams

Informacinė sistema „Mūsų darželis“ leidžia daugiau laiko skirti vaikams

2015-02-11
Informacinė sistema „Mūsų darželis“ leidžia daugiau laiko skirti vaikams
Ramunė RUPEIKAITĖ
info@musudarzelis.lt
Nauja informacinė sistema „Mūsų darželis" padeda tėvams ir darželio darbuotojams bendrauti tarpusavyje ir siekti bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus.
Vilniaus lietuvių namuose 2014 m. rugsėjo 29–30 d. vykusioje konferencijoje „Kaip užtikrinsime kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo permąstymas“ buvo pristatyta darželiams skirta informacinė sistema „Mūsų darželis“. Informacinė sistema padeda tėvams ir darželio darbuotojams bendrauti tarpusavyje ir siekti bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. Šiame straipsnyje trumpai pristatysime ir supažindinsime su informacine sistema „Mūsų darželis“ ir jos autoriais: Mažosios bendrijos (MB) „Kompiuterizuoti sprendimai“ vadovais Ramune Rupeikaite ir Kęstučiu Vaškevičiumi.
 
Konferencijoje vykęs informacinės sistemos pristatymas prasidėjo nuo aktualių, galbūt netgi šiek tiek provokuojančių klausimų:
  • Ar liktų daugiau laiko vaikams, jei pedagogams nereikėtų skaičiuoti lankytų / praleistų dienų?
  • Ar vadovai turėtų kuo greičiau susipažinti su pedagogų planais?
  • Ar visada tėvai laiku pastebi ir susipažįsta su jiems svarbia informacija darželyje?
  • Ar automatiniai priminimai tėvams ir pedagogams sutaupytų laiko?
Būtent šiuos klausimus bando išspręsti informacinė sistema „Mūsų darželis“. Šia sistema siekiama sukurti darželyje nenutrūkstamą bendravimą ir bendradarbiavimą, suteikti visą tikslingą ir svarbią informaciją tėvams ir kartu sumažinti pedagogų laiko sąnaudas. Visos sistemos dabar neaptarinėsime, tačiau norėtume pažymėti keletą mūsų nuomone svarbesnių dalykų.
 
Darbuotojams – sumažėjusios laiko sąnaudos
 
Laikas – turbūt brangiausias dalykas. Būtent jo daugiausiai reikia skirti ugdomiems vaikams. „Mūsų darželis“ padeda taupyti laiką net keliais būdais. Naudojantis informacine sistema „Mūsų darželis“ pedagogės kiekvieną dieną sužymėjusios lankomumą gauna jau suskaičiuotas papildomas sumas, t. y. lankytas / nelankytas, pateisintas / nepateisintas dienas ir kt. Pedagogams sumažėja rašymo darbų krūvis, nes pildant ugdymo veiklos ataskaitas, rengiant vaiko pasiekimų ir gebėjimų aprašus ir rašant įvairią kitokią informaciją, ji yra išsaugoma sistemoje ir darželis gali pats pasirinkti kokia informacija nori dalintis su tėvais. Šioje sistemoje darželio apskaitininkė gali matyti kiekvienos vaikų grupės lankomumo žiniaraštį ir taip susitikrinti duomenų teisingumą su savo turimais duomenimis, tad taupomas laikas.
 
Tėvams – tiksli ir lengvai prieinama informacija apie vaiką
 
Vaiko tėvams svarbu kiekvieną dieną sužinoti apie savo vaiką. Kartais tėvai nori gauti žinių dienos metu, kartais – vakare, o kartais – savaitgaliais. Dėl šios įvairovės darželio personalui būna sunku atsakyti kiekvienam tėvui.
 
Naudodamiesi šia sistema tėvai gali matyti, ką darželyje veikė jų vaikas, susipažinti su vaikų veikla ir jos priemonėmis. Pedagogams parengus vaikų pasiekimų ar pažangos aprašus, pastabas, tėvai visa tai gali matyti jiems patogiu laiku. Sistemoje „Mūsų darželis“ taip pat talpinami pakvietimai į susirinkimus, nuorodos į švietėjiškus straipsnius, vaizdinę medžiagą, anketas ir kitą medžiagą. Tokiu būdu bendravimas tarp tėvų ir darželio tampa glaudesnis ir gerėja tarpusavio supratimas ir darbo produktyvumas.
 
Priminimai – laiku
 
Ar daug kartų turime priminti tėvams, kad reikalinga pažyma apie šeimos sudėties ar kita? Sistema „Mūsų darželis“ automatiškai primena tėvams ir pedagogams apie artėjančią dokumentų galiojimo pabaigą. Laiku pateikti dokumentai – mažiau skubėjimo, streso ir klaidų.
 
Pasiekiama visur
 
Darželio vadovo darbas vyksta ne tik pačiame darželyje. Darbinėse išvykose prarandama galimybė pasiekti reikalingą informaciją, kuri yra saugoma popieriniame variante ar darželio vadovo kompiuteryje.
 
Prie sistemos „Mūsų darželis“ galima prisijungti visur, kur yra internetas. Tereikia įvesti sistemos tinklalapio adresą, savo prisijungimo duomenis ir visa informacija tampa pasiekiama. Pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, būdama išvykoje ar namuose, gali peržiūrėti pedagogų savaitės planus, teikti jiems siūlymus ar rekomendacijas. Darželio vadovas iš bet kurios vietos gali susipažinti su kiekvieno pedagogo veikla ar kita informacija, kurią įvedė pedagogas. Tokiu būdu, net ir nebūdami darželyje, darbuotojai gali pasiekti reikalingą informaciją, ją komentuoti bei keisti.
 
Lanksčiai pritaikoma darželių poreikiams
 
Keičiantis vaikams, kolektyvui ir aplinkai, keičiasi ir darželių poreikiai. Žmonės yra skirtingi, skirtingi jų poreikiai ir įpročiai. Informacinė sistema „Mūsų darželis“ gali būti pritaikyta visų poreikiams.
 
Mažosios bendrijos (MB) „Kompiuterizuoti sprendimai“ vadovai teigia, kad – kiekvienas darželis turi savo darbo specifiką. Sistemos autorius nustebino tai, kad kiekvienam darželiui prireikė vis kitų funkcijų. Šių reikalavimų poveikis yra dvejopas: viena vertus, dabartinė sistema patenkina daugumą darželių lūkesčių; antra vertus, sistemos kūrėjai įprato greitai ir tiksliai reaguoti į darželių pageidavimus. Ir čia kalbama ne tik apie technologinę pusę, tai ir mokymai, seminarai, asmeninės ir grupinės konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu ar kitais darželiams patogiais būdais.
 
Per metus sutaupomos 48 darbo valandos
 
Įvertinus ir paskaičiavus, kiek laiko pedagogas dirba pildydamas vaikų lankomumo apskaitos žurnalą, rengdamas ilgalaikius ir trumpalaikius ugdymo planus ir kitą informaciją, kurią reikia pateikti tėvams, paskaičiuota, kad naudodamasis šia sistema pedagogas vidutiniškai gali sutaupyti per metus apie 48 darbo valandas.
 
Apie informacinės sistemos „Mūsų darželis“ autorius
 
Be sistemos „Mūsų darželis“, MB „Kompiuterizuoti sprendimai“ teikia ir kitas paslaugas: informacinių technologijų sprendimus, jų mokymus ir konsultacijas, saugaus prisijungimo sistemą ir ugdomuosius žaidimus vaikams. Įmonę sudaro jauna, motyvuota ir darni bendruomenė. Kęstutis Vaškevičius rūpinasi sistemos technologine dalimi, o Ramunę Rupeikaitę dažniau galima sutikti konferencijose, seminaruose, pristatymuose ar mokymuose.
 
Susidomėjusiems
 
Sistemą „Mūsų darželis“ galima išbandyti nemokamai. Kiekvienam naujam darželiui suteikiami trys mėnesiai nemokamai naudotis sistema ir ją išbandyti. Šio laikotarpio metu teikiamos konsultacijos telefonu, padedama išspręsti iškilusias problemas nuotoliniu būdu, stengiamasi padėti, kad sistema atitiktų kiekvienos bendruomenės poreikius.
Daugiau sužinoti galite susisiekę su Ramune Rupeikaite mob. telefonu +3706 07 72346 arba el. paštu info@musudarzelis.lt.
Šaltiniai: