Emokykla.lt

Kai geriausias atlygis už darbą – vaiko džiaugsmas

2014-05-28
Kai geriausias atlygis už darbą – vaiko džiaugsmas
Jurgita RUPŠIENĖ
Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ugdytinių mama
Šventai tikiu, kad labiausiai vaikus ugdo ne tai, ką mes jiems sakome, o tai, ką patys darome. Tad augdami šalia savo darbą mylinčių ir darbščių žmonių vaikai patys mokosi pamilti darbą. Augdami šalia kūrybingų, iniciatyvos imtis nebijančių pedagogų, vaikai auga taip pat kūrybingi ir iniciatyvūs.
 
Štai jau eina į pabaigą  penkti metai, kai vedina vaikais kasdien minu Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ slenkstį. Tiesa, dabar veduosi tik vieną vaiką. Sūnus jau antrokas, tačiau dažnai prisimena čia praleistas smagias dienas. Dabar kartu su manim smagiai kas rytą straksi dukrytė. Ji kas rytą su didžiausiu noru keliauja susitikti su savo draugais ir auklėtojomis.
 
Šiai įstaigai daug metų vadovauja  direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė. Ji subūrė darnią ir kūrybingą bendruomenę, kuri pernai šauniai organizavo ir paminėjo „Kodėlčiuko“ penkiasdešimtmetį (šioje šventėje dalyvavo įstaigos bendruomenės nariai, svečiai ir kelių kartų ugdytiniai, netgi ir tie, kurie lankė darželį 1963 metais).
 
Na, o mano dukrytė nuo trejų metukų lanko šio darželio „Drugelių“ grupę, kurioje vaikus pasitinka draugiškos auklėtojos Virginija Kulvietienė, Rūta Balčiūnienė ir jų padėjėja Gema Pavalkienė. Visai nelaukiame dienos, kai teks atsisveikinti su darželiu, nors ji nenumaldomai artėja... Dukrytė jau priešmokyklinukė ir nuo rugsėjo keliaus į mokyklą. Ji nerimauja, ar mokykloje bus kaip darželyje, kur draugais tampa ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.
 
Šį darželį pasirinkome dėl dviejų priežasčių: pirmoji – jis labai arti namų. Antroji – „Kodėlčiukas“ – mažas darželis, tad maniau, kad kuo mažesnė įstaiga, tuo svarbesnis joje esantis kiekvienas žmogus. Ir nesuklydau! Čia išties visi vieni kitus pažįsta: vaikai bendrauja su kitų grupių vaikais, nes susitinka papildomos veiklos užsiėmimuose ir kieme, pažįsta visas auklėtojas ir pedagogus, jais pasitiki, drąsiai bendrauja. Be auklėtojų, su vaikais dirba kūno kultūros pedagogė Aurika, kuri mankštą veda naujai įrengtoje sporto salėje, dainelių ir ratelių moko muzikos pedagogė Henrieta, taisyklingai kalbėti ir aiškiai tarti garsus padeda logopedė Irena, su kompiuterinėmis technologijomis supažindina pedagogė Sigita.
 
Taigi ugdymas darželyje yra viso kolektyvo darnus ir nuoseklus darbas. O vaikai už šį darbą atsilygina savo pasitikėjimu ir džiaugsmu. Kartą, atėjusi pasiimti dukrytės, stebėjau, kaip kieme žaidžiantys vaikai skandavo namo einančios vyresniosios slaugytojos vardą: „Vida! Vida! Vida!“ Ji jiems draugiškai pamojavo ir linksmai šūktelėjo: „Iki, vaikai!“ Džiaugiuosi, kad vaikai gali augti tokioje aplinkoje, kur visi yra malonūs, rūpestingi, atsidavę savo darbui ir patiria džiaugsmą jį dirbdami.
Prieš kelias savaites, atėjusi pasiimti dukrelės iš darželio, atkreipiau dėmesį, jog „Drugelių“ grupėje atsirado daugybė originalių ir spalvingų darbelių, koridoriai padabinti pavasariškais piešiniais. Pasiteiravau apie šį malonų netikėtumą auklėtojos Virginijos; ji kukliai atsakė, kad pati sugalvojo ir ėmė organizuoti Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavasarinių piešinių ir puokščių parodą „Pavasarinė fantazija“. Paatviravo, kad ir pati nesitikėjo tokio dalyvių susidomėjimo ir aktyvumo (į projektą įsitraukė 12 Kauno ikimokyklinių įstaigų, buvo pateikta 3 kolektyviniai ir 60 pavienių vaikų darbelių). Labai džiaugiasi, kad į darželį vienas po kito plūsta nuostabūs vaikų darbeliai (visi darbeliai buvo eksponuojami darželyje „Kodėlčiukas“, o vėliau iškeliavo į Žaliakalnio seniūniją, kad jais galėtų pasidžiaugti ne tik darželio bendruomenė, bet ir visi besidomintys). Tądien keliaudama namo mąsčiau: auklėtojos kas dieną rūpinasi, moko, lavina 20 grupės vaikučių. Šiemet joms ypač nelengva, nes grupės vaikai skirtingo amžiaus (dalis ruošiasi mokyklai, o kiti dar tik sulaukę 3–4 metukų), jų skirtingi poreikiai: vieni dar tik mokosi savarankiškumo, o kiti jau pažindinasi su raidelėmis. Ir kasdien visi vaikai su šypsena ateina į šią grupę, o vakarais neretai tenka įkalbinėti juos eiti namo. Tad akivaizdu, kad kasdien auklėtojos daug dirba, kad vaikai būtų laimingi. Ir dar randa laiko ir noro tokiems kūrybiniams projektams organizuoti!
 
Su dukrele prisiminėme, kad šiais, t. y. 2014-aisiais, metais jų grupė dalyvavo darželio projekte „Tėvynė mūsų akimis“. Grupės auklėtojos Virginija ir Rūta į kūrybinę veiklą įtraukė ir kitus šeimos narius, kurdamos „Drugelių“ grupės knygą „Mano šalelė Lietuva“. Pamenu, kaip išdidžiai dukrytė keliavo namo, rankoje nešdama raudoną voką su savo vardu, kuriame slėpėsi namų darbo visai šeimai užduotis. O kaip atsakingai dirbome!.. O kaip džiaugėmės rezultatais!..
 
Auklėtojos organizavo darželyje Žemės dienos šventę, prisidėjo prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ organizuojamos respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų akcijos „Eko girlianda“ ir vėrė girliandas iš antrinių žaliavų. Taip pat grupėje vykdomas projektas „Dantukai ir jų draugai“, „Drugelių“ grupė dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, tad tenka rungtyniauti įvairiose sporto šventėse ir varžybose, o grupės auklėtoja Virginija viename šios asociacijos susirinkime skaitė pranešimą „Mažieji sveikuoliai“.
Po Velykų „Drugelių“ grupė visus darželio vaikučius sukvietė į pavasario šventę, kurią organizavo grupės auklėtojos Virginija ir Rūta. Netrukus tėveliai bus kviečiami į šeimos šventę, kur vaikai mus džiugins dainelėmis, rateliais ir eilėmis. Birželį, kaip ir kasmet, visi darželio vaikai dalyvaus vasaros stovykloje, kai veiklos iš grupių perkeliamos į lauką.
 
Tai, ką čia išvardijau, tėra papildoma grupės veikla, kurios auklėtojos imasi tik tam, kad mūsų vaikų dienos darželyje būtų įdomesnės, spalvingesnės ir prasmingesnės. O atlygis už šį darbą – džiaugsmas vaikų akyse, jų meilė ir pasitikėjimas. Mano dukrytė man labai dažnai primena, kad labai myli savo auklėtojas Virginiją, Rūtą ir „auklytę“ Gemutę.
O aš šventai tikiu, kad labiausiai vaikus ugdo ne tai, ką mes jiems sakome, o tai, ką patys darome. Tad augdami šalia savo darbą mylinčių ir darbščių žmonių vaikai patys mokosi pamilti darbą. Augdami šalia kūrybingų, iniciatyvos imtis nebijančių pedagogų, vaikai auga taip pat kūrybingi ir iniciatyvūs. Kasdien šalia savęs matydami, kaip iš mažų ir paprastų dalykų kuriamas grožis, jie mokosi patys jį suvokti, pamatyti, kurti. Tad labai dėkoju lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ kolektyvui už laimingas, prasmingas ir turiningas vaikų dienas. AČIŪ!