Emokykla.lt

Visagine vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigų teatro festivalis „Pasakų šalyje“

2013-05-07
Susijusios temos: Kūrybingumas Ugdymo įstaigos
Visagine vyko  ikimokyklinio ugdymo įstaigų teatro festivalis „Pasakų šalyje“
Laima Šamatavienė ,
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorė
Festivalyje siekiama parodyti spektaklius, skirtus pačioms įvairiausioms vaikų amžiaus grupėms. Labai stengiamės, kad vaikai įsitrauktų į patį kūrybos procesą, jaustųsi  svarbiais spektaklio kūrėjais, patirtų kuo daugiau džiaugsmo.
„Teatras yra visuminis bendravimo menas, kuris labiau nei kitos meno sritys moko būti savimi tarp kitų – išreikšti save“, – teigia akademikas, profesorius Algirdas Gaižutis. Sistemingai, kūrybingai įtraukiant ikimokyklinio amžiaus vaikus į vaidybinę veiklą, ugdomi vaidybiniai gebėjimai, kurie toliau plėtojami pradinėje mokykloje.
 
Teatro meno elementai vaikų darželyje gali būti naudojami įvairioje ugdomojoje veikloje: gimtosios kalbos, muzikos, dailės, pasaulio pažinimo ir kitose veiklose. Taikant teatro priemones ugdomi vaiko jausmai, intuicija, lavinama vaizduotė, mąstymas, atmintis, dėmesys, pastabumas, stiprinami bendravimo įgūdžiai, atsakomybė.
 
Jau ketvirtą pavasarį  Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) vyksta tradicinis teatro festivalis „Pasakų šalyje“, kuris tęsiasi savaitę. Šias teatro dienas mėgsta ne tik vaikai ir auklėtojos, bet ir tėveliai, seneliai, kurie aktyviai dalyvauja renginyje. 
 
Festivalio tikslas – plėtoti miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytinių, jų tėvų ir pedagogų kryptingą ir kūrybišką bendravimą ir bendradarbiavimą per teatralizuotus pasirodymus dorinio, socialinio, meninio ugdymo temomis siekiant, kad kiekvienas šventėje dalyvaujantis vaikas būtų laimingas ir džiaugtųsi savo pasirodymu.
 
Festivalyje siekiama parodyti spektaklius, skirtus pačioms įvairiausioms vaikų amžiaus grupėms. Labai stengiamės, kad vaikai įsitrauktų į patį kūrybos procesą, jaustųsi  svarbiais spektaklio kūrėjais, patirtų kuo daugiau džiaugsmo.
 
Pasiruošimas vaikų spektakliams –  ilgas ir lėtas procesas. Ilgas pasirengimas leidžia išvengti streso, labiau atsipalaiduoti ir dalyvauti kūrybinėje veikloje. Rinkdamiesi kūrinį spektakliui, pirmiausia tariamės su darželyje dirbančiomis auklėtojomis, svarstome, ar kūrinys ne per sudėtingas šiai amžiaus grupei ir konkrečiam vaikui.
 
Kuriant spektaklį ugdomas gebėjimas dirbti drauge siekiant bendro rezultato; vaikai ugdosi gebėjimą ilgesniam laikui sukaupti dėmesį, numatyti būsimus įvykius, suvokti spektaklio visumą. Ypač džiugu, kad spektaklyje turi galimybę dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai. Mažesnieji mokosi iš vyresniųjų, o vyresnieji globoja mažesniuosius repeticijų ir renginio metu.
 
Festivalio metu ugdytiniams buvo smagu stebėti draugų vaidinimus ir dalyvauti juose patiems. Vaikai negailėjo katučių, o tėveliai, prisiminę vaikystės dienas, džiaugėsi savo pasirodymu ir žadėjo kitais metais vėl dalyvauti tradiciniame teatro festivalyje.
 
Festivalyje sulaukėme svečių iš Visagino lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Kūlverstukas“, „Gintarėlis“, kurie parodė spektaklius. Dalyviai pristatė įvairius teatro žanrus: dramatizavimo, lėlių, balionų, pirštų, šešėlių ir kt.
 
Festivalio uždarymo metu  šypsojosi visi, suaugusieji ir vaikai, gavę prizų siurprizų ir nuoširdžiausių padėkų. Šis tradicinis teatro festivalis „Pasakų šalyje“ subūrė įstaigos bendruomenę, atskleidė paslėptus talentus ir į visų širdis atnešė pavasarį.