Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynėlis“ siekia tapti daugiafunkciu centru

2016-07-11
Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynėlis“ siekia tapti daugiafunkciu centru
Vilniuje Antakalnio rajone esančio specialiojo lopšelio-darželio „Žolynėlis“ bendruomenė užsibrėžė pakeisti įstaigos statusą. Vaikų tėvai kartu su ugdymo įstaigos administracija siekia ugdymo įstaigą paversti daugiafunkciu centru. Jei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo įstaigai pavyks susitvarkyti visus leidimus, Žolyno gatvėje esantis darželis taps pirmuoju daugiafunkciu centru sostinėje, padedančiu ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus, turinčius kompleksinę judėjimo ir atramos negalią bei įvairius raidos sutrikimus.
Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynėlis“ direktorės Ramutės Kęstenienės teigimu, idėja didinti viešųjų paslaugų įstaigos bendruomenei spektrą buvo brandinta ne vienerius metus: „Kartu su auklėtinių tėvais ieškojome geriausio sprendimo vaikams ir po ilgų diskusijų, bendros ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo apžvalgos sostinėje, sutarėme, kad vertėtų praplėsti ugdymo įstaigos statusą ir suteikti daugiau paslaugų“, – sako lopšelio-darželio „Žolynėlis“ direktorė R. Kęstenienė.
 
Siekis – kokybiškesnis vaikų ugdymas
 
Jau keletą metų specialiojo lopšelio-darželio „Žolynėlis“ darbuotojai kartu su auklėtinių tėvais ir konsultantais kuria specialiąją ugdymo programą, adaptuotą kompleksinę judėjimo negalią turintiems vaikams.
 
Pasak R. Kęstenienės, siekiant įteisinti naują įstaigos statusą, atsižvelgiama į vaikų individualius poreikius ir tėvų pageidavimus kuo saugiau integruoti vaikus į visuomeninį gyvenimą. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Socialinio ugdymo katedros prof. dr. Giedrė Kvieskienė teigia, kad ugdymo institucijos yra priverstos reorganizuotis ir ieškoti galimybių, kaip pritraukti papildomų lėšų užtikrinant vaikų gerovę.
 
Daugiafunkcis centras steigiamas norint padėti neįgaliems vaikams ir jų šeimoms. Vienoje vietoje sukurtas įvairių paslaugų paketas pagelbėtų ir palengvintų šeimų, auginančių neįgalius vaikus, gyvenimą. Vilniaus miesto vicemeras Gintautas Paluckas domėjosi daugiafunkcių paslaugų poreikiu, tėvų, ugdytojų ir mokslininkų požiūriu. Reikšmingos įžvalgos leido susidaryti visuminį kompleksinės pagalbos vaikui poreikį.
 
„Darželį lanko įvairių judėjimo negalių ir raidos sutrikimų turintys vaikai, kuriems reikalinga individuali pagalba. Dažnai darbuotojai pastebi, kad vaikui reikalinga įvairiapusė pagalba ir taip atsiranda realus poreikis darželyje turėti kuo daugiau paslaugų ir skirtingų veiklų vaikams. Nereikėtų pamiršti, kad vaikai yra skirtingų gabumų ir jiems reikia daugiau laiko atskleidžiant save bei ugdant savo gebėjimus. Jei būtume daugiafunkcis centras, turėtume daugiau galimybių padėti vaikams vystyti kiekvienam savo gebėjimus“, – tokio centro reikalingumą aiškina ugdymo įstaigos vadovė R. Kęstenienė. 
 
Pertvarkymas palengvintų ugdymą
 
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, raida yra individuali. Kai kuriems jų reikalinga ilgesnė adaptacija, todėl galimybė integruoti į darželio bendrojo ugdymo programą pradinio ugdymo programas pagerintų tėvų situaciją. Baigę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą vaikai toliau galėtų ugdytis toje pačioje įstaigoje ir tęstų pradinį ugdymą, gautų tęstines jiems taip reikalingas reabilitacijos paslaugas.
 
Šiuo metu specialiajame lopšelyje-darželyje „Žolynėlis“ be pedagogų dar dirba logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialinė pedagogė, judesio korekcijos pedagogės, kineziterapeutai, masažuotojai, gydytoja. Visi specialistai turi savo metodikas ir yra pasirengę teikti kompleksines paslaugas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms. Tokia kompleksinė socioedukacija yra reikalinga ne tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bet ir pradinio amžiaus vaikams. Vilniaus miesto specialiojo lopšelio-darželio „Žolynėlis“ patalpos per šiuos metus bus visiškai pritaikytos neįgaliųjų poreikiams ir tikimasi artimiausiu metu pradėti įstaigos restruktūrizavimą.
 
Anot Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Socialinio ugdymo katedros vedėjos doc. dr. Sigitos Burvytės. daugiafunkcis centras specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams yra itin reikalingas: „Imliaisiais vaiko raidos etapais būtina kvalifikuotų specialistų priežiūra ne tik vaikams, bet visiems šeimos nariams. Tėvams, kurie augina vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, reikia domėtis ir siekti, kad jų vaikus pasiektų reikalinga profesionalų kompleksinė pagalba ir būtų sukurtos harmoningos ir individualizuotos vaikų ugdymosi sąlygos tiek ugdymosi institucijoje, tiek šeimoje. Iš esmės daugiafunkcis centras tėvams palengvina vaikų priežiūrą ir suteikia daugiau galimybių, taupo laiką ir pinigus. Visko sutelkimas vienoje vietoje visada padeda siekti kokybės“.
 
Darželio bendruomenė palaiko sprendimą
 
Noras reorganizuoti ir siekti darželio-mokyklos statuso atsirado iš būtinybės. „Mano vaikas turi sunkią negalią. Baigęs darželį ir išėjęs į kitą ugdymo instituciją jis gali jaustis prastai. Čia, „Žolynėlyje“, dukra pasitiki pedagogais ir nejaučia diskomforto. Prireikė pusmečio, kad ji įsidrąsintų ir imtų pasitikėti. Pabaigus darželį, dukra turės lankyti kitą mokymosi įstaigą, teks ir vėl iš naujo pratintis prie kitos aplinkos, kitų žmonių, kitokio jų požiūrio ir kitokių erdvių bei aplinkų. Bijau, kad keisdama mokymo įstaigą dukra vėl patirs nereikalingą stresą ir teks išgyventi naują adaptaciją,“ – sako ugdytinės mama Raminta Zdanienė. Pasak R. Zdanienės, tėveliai pastebi, kad jų vaikų adaptacija užtrunka, tad būtų tikslinga, kad vaikai pradinį ugdymą pradėtų toje pačioje įstaigoje, kurią lankė iki šiol.
 
Specialiojo lopšelio-darželio „Žolynėlis“ direktorės R. Kęstenienės iniciatyva Lietuvos edukologijos universitete buvo suorganizuota apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo mokslininkai, panašių įstaigų vadovai, Vilniaus savivaldybės atstovai. Diskusijoje buvo kalbama apie galimybę praplėsti ugdymo įstaigos veiklos spektrą ir tariamasi dėl konkrečių darbų.
Daugiau informacijos: docentė dr. Sigita Burvytė (Lietuvos edukologijos universitetas), tel. (8 5) 275 2290, el. paštas sigita.burvyte@leu.lt