Emokykla.lt

Viešnagė Svilando mokyklos bendruomenėje Norvegijoje

2014-06-03
Susijusios temos: ES informacija Ugdymo įstaigos
Viešnagė Svilando mokyklos bendruomenėje Norvegijoje
Danutė RAUDIENĖ, projekto koordinatorė įstaigoje
Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“
Norvegijoje vaikų ugdymas vyksta vaikų darželiuose nuo 1 iki 6 metų, vėliau vaikai mokosi pradinėse mokyklose (1–7 klasės), pagrindinėse (8–10 klasės). Šis ugdymas yra nemokamas ir privalomas. 
Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja daugiašalės mokyklų Comenius projekto „Tegul šypsena būna tavo skėtis“ veiklose.  Įstaigos direktorė Regina Rondomanskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Jokšienė, projekto koordinatorė Danutė Raudienė kartu su partneriais iš Turkijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Graikijos, Ispanijos gegužės viduryje lankėsi Sandneso komunos Svilando pradinėje mokykloje.
 
Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Projekto partnerių susitikimas buvo organizuotas tuo metu, kai visa Norvegija šventė 200 metų Konstitucijos paskelbimo jubiliejų. Jau per mokyklos prisistatymo programą buvo nagrinėjama Norvegijos konstitucija, stebėjome pradinukų koncertą, skirtą partneriams ir šalies šventei.
 
Ketvirtojo partnerių susitikimo tema buvo „Sportiniai žaidimai“. Į susitikimus daugelio šalių atstovai atvyko su savo mokiniais. Visi dalyviai ir vietos mokyklos mokiniai buvo suskirstyti į penkias komandas. Suaugusieji ir vaikai dalyvavo šiose rungtyse: bėgimas maiše, bulvės nešimas šaukšte, šuoliukai per ilgą šokdynę, vaikščiojimas ant kojūkų, virvės traukimas. Visi vaikai ir jų mokytojai aktyviai dalyvavo žaidimuose, tapo viena komanda ir labai susidraugavo. 
 
Svilando pradinė mokykla turi puikias sąlygas ugdyti mokinių sportinius gebėjimus. Prie mokyklos, kurioje mokosi 82 mokiniai ir dirba 11 mokytojų, yra trys aikštelės, erdvus kiemas su čia įrengtais įvairiais treniruokliais ir žaidimais. Veikla po pamokų vyksta ne tik mokykloje, bet ir kiemo erdvėse. Labai daug dėmesio šioje šalyje skiriama vaiko sveikatai ir grūdinimui.
 
Pirmą dieną, po pietų, visa mokyklos bendruomenė kartu su partneriais iškeliavo į miškelį už kelių kilometrų, kur vaikai galėjo pažaisti. Kitą dieną šventėme Norvegijos konstitucijos dieną. Prie mokyklos mus pasitiko mokiniai, mokytojai, tėveliai. Visi, išskyrus emigrantus, pasipuošę tautiniais drabužiais, kai kurie vyrai vilkėjo kostiumais. Susirikiavus mokyklos bendruomenei visi išėjome į paradą aplink gyvenvietę. Svilandas – jaunas ir augantis kaimas. Buvo griežiami maršai, klasės skandavo. Prie kiekvieno kiemo pasipuošę tautiniais drabužiais stovėjo namo gyventojai. Rankose laikė vėliavėles, mojuodami jomis, šypsodamiesi jie sveikino savo gyvenvietės mokinius, mokytojus ir jų tėvus.  
 
Sugrįžus į mokyklą, dėmesį patraukė daug prekeivių. Žmonės pirko vieni iš kitų savo pačių pagamintus maisto produktus, sėdo dviejose salėse prie stalų, bendravo, vaišinosi, leido laiką kartu. Vaikai tuo metu dalyvavo žaidimuose, loterijoje, pirko maistą ir valgė jį kieme. Vietos mokyklos mokytojai visiems iš kitų šalių atvykusiems mokiniams padovanojo po 100 kronų, tad svečiai irgi įsiliejo į bendruomenės gyvenimą ir pirkimą.
 
Pasisėdėjimas truko apie porą valandų. Tada visi šventės dalyviai išėjo į kiemą, kur prasidėjo žaidimai. Visos klasės sustojo į voreles. Prieš juos už keleto metrų buvo padėti rąsteliai su vos vos įkaltomis vinimis. Kiekvienos vorelės vaikai turėjo sukalti po vinį. Baigus užduotį, tėvai patikrino darbo kokybę, o mokiniai turėjo ištaisyti klaidas – iš naujo įkalti užlenktas vinis. Laukta, kol paskutinė vinis buvo įkalta kokybiškai. Į žaidimą įsitraukė jaunos šeimos. Vyrams buvo parengta rungtis – nešti savo žmonas; nugalėtojas gavo taurę. Vėliau tėvai kartu su savo vaikais traukė virvę. 
 
Dalyvavome ir Sandneso miesto gyventojų parade. Gyventojai žygiavo pro mūsų viešbutį, centrine miesto gatve, paradas truko 3 valandas. Dalyvavo visos komunos mokyklos, sporto, muzikos kolektyvai. Kiekviena komanda stengėsi kuo įdomiau pasirodyti.
 
Norvegijoje vaikų ugdymas vyksta vaikų darželiuose nuo 1 iki 6 metų, vėliau vaikai mokosi pradinėse mokyklose (1–7 klasės), pagrindinėse (8–10 klasės). Šis ugdymas yra nemokamas ir privalomas. Vidurinis mokymas yra nemokamas ir neprivalomas. Tėvai aktyviai dalyvauja vaikų mokymo programose. Labai svarbu, kad mokytojai ir tėvai bendradarbiautų mokymosi procese. Į mokyklą tėvai kviečiami, kai vyksta susirinkimai. Per susirinkimus vyksta:
  • individualus pokalbis su mokinio tėvais: tėvai kalbasi su mokytoju apie mokinio kasdienę veiklą ir mokomųjų dalykų pasiekimus ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus;
  • bendri tėvų susirinkimai: visi klasės tėvai kalbasi su klasės auklėtoju 2 kartus per mokslo metus.
Tėvai kiekvieną savaitę turi susipažinti su klasės savaitiniu planu ir kiek įmanoma padėti vaikui atlikti namų darbus. Taip pat pateikiama informacija apie vaikų savaitinę veiklą mokykloje. Mokykla informuoja tėvus, jei vaikas:
  • neatvyksta į mokyklą;
  • blogai mokosi ir nedaro mokymosi pažangos;
  • mokykloje elgiasi netinkamai;
  • turi kitų sunkumų mokykloje.
Itin daug dėmesio skiriama emigrantų vaikams. Jiems yra skiriamos papildomos norvegų kalbos pamokos ir teikiama kita reikalinga pagalba. Svarbu bendrauti su ugdymo įstaiga, mokytojais.
 
Norvegija – nuostabaus gamtos grožio šalis, kurioje apstu akmenų, didžiulių kalnų, fiordų. 
 
Gegužės 22 dieną Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ projekto veiklas pristatė įstaigos ir miesto bendruomenei. Vyko apskritojo stalo susitikimas-diskusija. Buvo pristatyti partnerių susitikimai Jungtinėje Karalystėje – kalbėjo direktorė Regina Rondomanskienė. Danutė Raudienė pristatė susitikimą Portugalijoje, apibūdino Europos projektus ugdymo įstaigoms, Vaida Jokšienė susirinkusiuosius supažindino su Norvegija. Susitikime dalyvavo viešnia iš Telšių rajono savivaldybės administracijos – Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Dalytė Jonavičienė. Ji apibendrino veiklą, susijusią su tėvelių ir įstaigos bendravimu ir bendradarbiavimu.