Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Ugdymo priemonių stoka paskatino jas kurti pačioms

Ugdymo priemonių stoka paskatino jas kurti pačioms

2017-06-15
Susijusios temos: Pedagogika
Ugdymo priemonių stoka paskatino jas kurti pačioms
Rosita KERTENIENĖ, Jurgita SIMAITIENĖ
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“
Ugdydamos 3–4 metų vaikus pastebėjome, kad jų gebėjimų ugdymui stokojame įvairesnių metodinių priemonių. Ši problema paskatino kūrybingai pažvelgti į ugdymo procesą ir pačioms kurti įvairias ugdymo priemones, tinkančias mūsų ugdytinių amžiui.
Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ organizuodamos ugdymo procesą vadovaujamės 2015 m. išleistu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu – gairėmis ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikydamos Pasiekimų aprašą vadovaujamės nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.[1]
 
Mūsų ugdomąją grupę lanko 3–4 metų vaikai, tačiau jų gebėjimų ugdymui stokojome įvairesnių metodinių priemonių. Ši problema paskatino kūrybingai pažvelgti į ugdymo procesą ir pačioms kurti įvairias ugdymo priemones, tinkančias mūsų ugdytinių amžiui.
 
Savo ugdomojoje grupėje parengėme projektą „Traukinukas“. Išsikėlėme tikslą – atsižvelgiant į vaikų prigimtines galias, jų individualią patirtį, padėti ugdytis sveikatingumą, smalsumą, orumą, bendravimą, kūrybingumą, o sėkmingam ugdymui(si) pasitelkti pačių sukurtas metodines priemones.
 
Lūkesčiui „Sveikas“ sukūrėme priemones, skirtas ugdyti higienos įgūdžius, lavinti smulkiąją ir stambiąją motorikai, koordinaciją, susipažinti su sveikatai pavojingais daiktais, atsakingu elgesiu aplinkoje.
 • Vaizdinė priemonė „Dantukai“ suteikia žinių apie dantų priežiūrą, supažindina su dantų šepetėliu, dantų pasta, jų naudojimu, skatina norą valyti dantukus.
 • Kortelių žaidimas „Aš sveikas, nes švarus“ suteikia žinių apie asmens higieną, susipažindina su pagrindinėmis higienos priemonėmis (muilu, rankšluosčiu).
 • Priemonės „Linijos“ ir „Takelis“ padeda lavinti stambiąją motoriką, koordinaciją, mąstymą, erdvės suvokimą, spalvų ir formų pažinimą. Eidamas linijų labirintais vaikas pažįsta spalvas, įtvirtina jų pavadinimus. Eidamas takeliu vaikas deda koją ant pasirinktos formos, ją pavadina. Dėdamas kojas skirtingomis kryptimis, vaikas patiria džiugias akimirkas.
 • Priemonės „Kubas“, „Spalvoti kamšteliai“, „Spalvoti buteliukai“, „Segtukai“ skirtos lavinti vaikų pirštukus, smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją, spalvų pažinimą, jų grupavimą, padeda sukaupti ir išlaikyti dėmesį, ugdo savarankiškumą, padeda patirti sėkmės džiaugsmą, ugdo pasitikėjimą savimi.
 • Žaisdamas su priemone „Pavojingi daiktai“ vaikas sužino apie pavojingus daiktus, įgyja supratimą apie daiktų paskirtį, lavina loginį mąstymą, mokosi suvokti priežasties–pasekmės ryšius.
 
Lūkesčiui „Orus“ sukurtos priemonės vaikams padeda pažinti skirtingas emocijų būsenas, dienos ritmą, skirti berniuką ir mergaitę, susipažinti su pagrindinėmis kūno dalimis.
 • Vaizdinė priemonė „Emocijų veidukai“ žaismingai puošia ugdymo aplinką, vizualiai perteikia emocijas, padeda jas suvokti įvardyti, ugdytis empatiją, o emocijų pavadinimai plečia vaikų žodyną.
 • Didaktinis žaidimas „Nuotaikos“ padeda susipažinti su pagrindinėmis emocijomis: linksmas, liūdnas, piktas, verkiantis. Vaikai bando jas pastebėti, atpažinti pagal veido išraišką, susivokti, kokios emocijos ir jausmai juos užvaldė, bando tai išreikšti žodžiais.
 • Priemonė „Pykčio pėdutės“ padeda įsiaudrinusiam nusiraminti, suteikia vaikui galimybę kontroliuoti savo elgesį, valdyti pyktį.
 • Vizualiai pateiktoje „Dienotvarkėje“ vaikai mato ir geriau įsimena savo dienos ritmą. Priemonė skatina savarankiškumą, lavina kasdienius įgūdžius, supažindina su teisėmis ir pareigomis, suteikia saugumo jausmą.
 • Priemonė „Kiškis“ padeda susipažinti su gyvūnu, atpažinti atitinkamas kūno dalis, sieti jas su veiksmu, lavina akies ir rankos koordinaciją, taip pat padeda ilgesnį laiką išlaikyti vaikų susidomėjimą.
 • Priemonė „Berniukas ir mergaitė“ supažindina vaikus su kūno dalimis, jų pavadinimais, atskleidžia berniuko ir mergaitės skirtumus, lavina savęs pažinimą, bendravimą su bendraamžiais.
 • Bendradarbiaujant su vaikų tėvais buvo sukurta priemonė su nuotraukomis „Kai aš mažas buvau“. Priemonę gamino, piešė ir kūrė tėveliai kartu su savo vaikais. Vaikai susipažino su tėvelių vaikystės akimirkomis, giminaičių ir tėvelių vardais, atpažino, įvardijo savo šeimos narius, pastebėjo išvaizdos pokyčius.
 
Lūkestį „Bendraujantis“ papildėme priemonėmis, skirtomis formuoti vaikų kalbines galias. Sukurtos pirštukų lėlės, vaizdinės priemonės atsakymams į klausimus, daiktų įvardijimui, savybių apibūdinimui, skaičiaus, giminės linksnio derinimui.
 • Priemonė „Pirštukų šeima“ padeda ugdyti kalbos raiškumą, supažindina su pirštelių pavadinimais, šeimos narių statusu (mama, tėtis, brolis, sesė), lavina skaičiavimą, spalvų pažinimą.
 • Vaizdinės priemonės „Įsižiūrėk į paveikslėlius“ padeda išgirsti ir suprasti, ką sako kitas, sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais veiksmais, padeda sukaupti ir išlaikyti dėmesį.
 • Priemonė „Sudaryk sakinius“ padeda atsakyti į klausimus, sudaryti keturių žodžių sakinius, derinti giminę, linksnį, sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais veiksmais. Lavinamas gebėjimas rišliai pasakoti.
 • Priemonė „Įvardink daiktą“ padeda pažinti daiktus, tobulėja gebėjimas sieti žodį su konkrečiu daiktu, turtinamas vaikų žodynas.
 • Priemonė „Pagalvok“ padeda pažinti vaisius ir daržoves, derinti vienaskaitinius ir daugiskaitinius daiktavardžius su skaitvardžiais.
 • Priemonė „Įsiklausyk“ padeda pažinti paveikslėlius, tobulina gebėjimą sieti žodį su vaizdu, lavina girdimąjį suvokimą, foneminę klausą. 
 
Lūkesčiui „Smalsus“ sukūrėme priemones, skirtas aplinkos pažinimui. Vaikams lengviau pažinti gamtos reiškinius, augalus ar gyvūnus, matant juos vizualiai.
 • Priemonė „Orų laikrodukas“ padeda susipažinti su gamtos reiškiniais: lyja, sninga, saulėta, žaibuoja, vėjuota, debesuota. Tobulėja domėjimasis orais, gebėjimas skirti gamtos reiškinius, lavinama smulkioji motorika, rankos ir akies koordinacija.
 • Vaizdinė priemonė „Metų laikai“ supažindina vaikus su metų laikais, jų kaita, požymiais, ženklais, lavina vaikų vaizduotę. Vaizdinė priemonė papuošė grupės aplinką.
 • Didaktinė priemonė „Kuo apsirengsiu“ padeda susipažinti su gamtos reiškiniais: sninga, lyja, saulėta. Tobulėja domėjimasis metų laikais, gebėjimas pritaikyti aprangą.
 • Priemonė „Gėlės“ padeda vaikams pamatyti ir atskirti keletą gėlių rūšių.
 • Priemonė „Vaisiai ir daržovės“ supažindina su vaisių ir daržovių gausa, padeda atskirti daržoves ir vaisius. Šepetėliais pritvirtinami paveikslėliai padeda lengviau atlikti užduotį, o spalvingi paveikslėliai padeda atpažinti spalvas aplinkoje.
 • Priemonė „Uogos“ padeda vaikams pamatyti ir atskirti keletą uogų rūšių.
 • Vaizdinė priemonė „Naminiai gyvūnai“ padeda vaikams pamatyti ir atskirti keletą gyvūnų rūšių.
 • Skaičiavimui ir matavimui skirta priemonė „Kempiniukas“ skatina vaikus susipažinti su aplinkoje esančiomis spalvomis, moko jas įvardinti. Pasirinktas vaikams pažįstamas filmukų herojus Kempiniukas skatina vaikus domėtis savo aplinka.
 • Didaktinė priemonė „Paskaičiuokim“ skatina norą skaičiuoti, padeda pažinti skaičiaus sąvoką, susieti skaičių su atitinkamu jo simboliu, pažinti skaitmenis nuo 1 iki 5, suprasti ir vartoti sąvokas „vienas–daug“.
 • Stendas „Tai įdomu!“ padeda lyginti įvairių dydžių daiktus, palyginti: didelis–mažas, ilgas–trumpas, storas–plonas, sunkus–lengvas.
 • Didaktinė priemonė „Sugrupuokim“ padeda lyginti įvairių dydžių daiktus, sudėlioti daiktus tam tikra tvarka, tapatinti dydžius ir spalvas, apibūdinti daiktų vietą erdvėje, skaičiuoti.
 • Priemonė „Surask formos vietą“ padeda susipažinti su įvairiomis formomis, jas grupuoti, sieti daiktus su jų vaizdais piešiniuose, lavina smulkiąją motoriką, rankos ir akies koordinaciją.
 • Priemonė „Suskaičiuokim varlytes“ padeda mokytis skaičiuoti, pažinti skaičiaus sąvoką, susieti skaičių su atitinkamu jo simboliu, pažinti skaitmenis nuo 1 iki 6, suprasti ir vartoti žodžius „vienas–daug“. 
 
Lūkestis „Kuriantis“ paskatino mus, auklėtojas, kūrybingai pritaikyti priemones šio gebėjimo ugdymui. Pavyzdžiui, dailei panaudojome buityje naudojamus reikmenis: dantų šepetukus, kempinėles, šiaudelius, kruopų pripiltas kojines, stalo įrankius ir kt. Muzikinius instrumentus pagamino tėveliai iš antrinių žaliavų. Priemonės padeda atkartoti žinomų dainelių ritmą, tyrinėti garsus, improvizuoti, ugdo kūrybingumą, klausymosi įgūdžius, stiprina poreikį išreikšti save, padeda išgyventi nuostabą ir džiaugsmą.
 
Lūkesčiui „Sėkmingai besiugdantis“ priskyrėme visas turimas priemones. Vaikai noriai pakartoja, žaidžia, taip įtvirtindami jau turimas žinias ir įgūdžius.
 
Įvertinusios vaikų pasiekimus, šį projektą tęsime ir kitais mokslo metais.