Emokykla.lt

Nevalstybinių darželių pedagogės džiaugiasi įgijusios naudingų žinių

2015-08-06
Susijusios temos: Edukacija Ugdymo įstaigos
Nevalstybinių darželių pedagogės džiaugiasi įgijusios naudingų žinių
Parengė Jurgita ŽUKAUSKAITĖ
Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės dalyvavo projekto „Tobulėjimo link!“ vykdytuose psichologijos, darbo organizavimo, sveikos gyvensenos švietimo ir meninio ugdymo mokymuose. Darželių darbuotojos pagilino esamas žinias, sustiprino kompetencijas, pagerino darbo kokybę
 
2013–2015 m. Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacija, vadovaujama valdybos pirmininkės Audronės Kancės, dalyvavo projekte „Tobulėjimo link!“. Projekto metu 47 darbuotojai iš įvairių ikimokyklinio ugdymo įstaigų – „Pažinimo medis“, „Vaikystės sodas“, „Taškuota mū“, „Saulužės svaja“ – dalyvavo keturių tipų mokymuose: psichologijos, darbo organizavimo, sveikos gyvensenos, švietimo ir meninio ugdymo mokymuose. Iš viso vyko 20 skirtingų mokymų. Projekto dalyviai teigė, kad didžiausią naudą atnešė psichologiniai mokymai: vaikų konfliktų valdymas, pedagogo emocijų valdymas, intelekto vystymas, savęs pažinimas. Pedagogės dalyvavo dailės terapijos metodų užsiėmimuose, ankstyvojo muzikinio ugdymo, integralių žaidimų grupėje taikymo ir kituose mokymuose.
Projekte dalyvavusi didžiausio Baltijos šalyse ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo „Vaikystės sodas“ ir Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja, socialinių mokslų daktarė Austėja Landsbergienė įsitikinusi, kad pedagogams profesinis tobulėjimas yra ypatingai svarbus: „Taip specialistai vis daugiau sužino apie vaiko raidą, įgyja vis daugiau žinių ir praktikos, kaip geriausia ugdyti vaikus. Pedagogas auga ir kaip asmenybė: aukšto intelekto pedagogas jau vien savo pavyzdžiu ugdo aukšto emocinio intelekto vaikus. Tad ir profesinio, ir asmeninio augimo mokymai yra labai svarbūs visiems, dirbantiems pedagoginį darbą. Mūsų pedagogai po mokymų labiau pasitiki savimi, drąsiau imasi profesinių iššūkių“.
„Vaikystės sodas“ atliko apklausą, padėjusią įvertinti mokymų naudą ir efektyvumą. Mokymuose dalyvavę šios įstaigos pedagogai sakė: „Įgytos žinios praturtino ir profesinį, ir asmeninį gyvenimą, ypač mokymai apie emocinį intelektą“; „Labai patiko: nuoširdu, naudinga ir profesionalu. Džiaugiuosi, kad teko dalyvauti šiuose mokymuose!“; „Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti tokiuose profesionaliuose mokymuose, kur teorija puikiai derėjo su praktika. Lektorės buvo šiuolaikiškos, laisvos, profesionalios“; „Naudingi, praktiški mokymai, puikus pristatymas, gera vaizdinė medžiaga, seminaro metu vyksta bendradarbiavimas, žaidimai ir, kas svarbiausia, išklausomas kiekvienas asmuo, esantis auditorijoje. Ačiū!“
 
Dr. A. Landsbergienė pabrėžia, kad „Vaikystės sodui“, kaip nevalstybinei ugdymo įstaigai, yra labai svarbi tokia parama. „Valstybinės ugdymo įstaigos yra gausiai remiamos. Turint omeny tai, kad visų įstaigų pedagogų tobulėjimas Lietuvos vaikams yra vienodai svarbus, esu įsitikinusi, kad tokia galimybė atveria naujus horizontus. Pedagogai įgytas žinias pritaiko ir kasdieniame gyvenime, ir planuodami naujus projektus. Manau, kad tai praturtina visos Lietuvos švietimo sistemą“, – teigia A. Landsbergienė.
 
„Namų darželio“ ir mokyklos „Pažinimo medis“ direktorė A. Kancė pažymi, kad mokymų tikslas pasiektas – patobulėjo darbuotojų ir vadovų kvalifikacija, išaugo darbuotojų žinios, gebėjimai prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės, įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Darželių darbuotojos pagilino esamas žinias, sustiprino kompetencijas, pagerino darbo kokybę. „Jaučiama padidėjusi darbuotojų profesinė kompetencija, pagerėjusi asociacijos įstaigų vidinė komunikacija, projekto dalyvių bendros veiklos efektyvumas, – džiaugiasi A. Kancė. – Juk nuo auklėtojų kompetencijos priklauso vaikučių lavinimasis, psichinė ir emocinė būklė!“
 
Džiugu, kad valstybė (kas būna itin retai) parėmė asociaciją, kuri jungia nevalstybinius darželius. Lietuvoje vis dar menkai suprantamas privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų indėlis į ugdymo naujovių diegimą, kokybės standartų formavimą. Nevalstybinėse ugdymo įstaigose dirba idėjiniai, kūrybingi darbuotojai, skiriantys laiko savęs tobulinimui, naujų idėjų generavimui ir jų pritaikymui praktikoje, vaikų gerovei ir aukščiausio lygio paslaugų suteikimui. Nevalstybiniuose darželiuose pedagogų ir kitų darbuotojų tobulėjimas – vienas veiklos prioritetų.
 
Projektas buvo finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02 priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Projekto Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-02-254. Projektui buvo skirtas 36 203,93 € finansavimas.