Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Nacionalinis „eTwinning“ projektas „Gamtos vaikai“

2020-06-12
Susijusios temos: Edukacija Projektai Vaiko ugdymas
Kristina Kalinauskienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Vaikai noriai įsitraukė į ugdymo procesą, pažino daugiau paukščių, gyvūnų ir augalų, sužinojo apie ekologines problemas, jų žalą gamtai bei žmogui. 
2020 m. sausio–gegužės mėnesiais Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ penkiamečiai iš „Bitučių“ grupės dalyvavo nacionaliniame „eTwinning“ projekte „Gamtos vaikai“.
Gilėjant ekologinėms problemoms pasaulyje, tęsiantis globaliniam atšilimui, nykstant gyvūnijai ir augmenijai, visi bendrai sutaria, kad prie šių pasekmių tiesiogiai prisideda žmogus. Reikia imtis rimtų švietėjiškų žingsnių nuo pat mažumės ir auginti už savo poelgius ir veiklas gamtai atsakingą visuomenę.
 
Šiuo projektu siekėme kuo įvairesnėmis kūrybinėmis, amžiaus tarpsnį atitinkančiomis veiklomis padėti vaikams pažinti pasaulį, susieti žmogų ir gamtą kaip neatskiriamus komponentus, ugdyti meilę gamtai ir skatinti ugdytinius domėtis ir veikti jos labui.
 
Projektą „Gamtos vaikai“ sudarė keturi etapai.
Pirmasis etapas – ekologija ir aplinkosauga. Vasario mėnesį, naudojantis įvairiais ištekliais ir surinkta informacija, vaikai supažindinti su ekologijos problemomis, tarša, gilino žinias, susijusias su planetos saugojimu ir aplinkos gerinimu.
Antrasis etapas vyko kovo mėnesį. Nagrinėjome paukščių temą. Vaikai susipažino su dažniausiai Lietuvoje sutinkamais sparnuočiais.
Trečiasis etapas skirtas gyvūnams. Tad balandžio mėnesį ieškojome panašumų ir skirtumų tarp naminių ir laukinių gyvūnų, mėginome išskirti jų ypatybes, pagrindinius bruožus.
Ketvirtasis projekto etapas vyko gegužės mėnesį. Jis skirtas augalams. Mūsų ugdytiniai domėjosi medžiais, jų klasifikacija, mokėsi medžio dalių pavadinimus.
 
Šalyje įvesto karantino metu, dalis projekto veiklų perkeltos į virtualią erdvę ir įgyvendintos nuotoliniu būdu. Bet vaikams tokia užduočių pateikimo forma labai tiko ir patiko. Ugdytiniai turėjo įveikti iššūkį – iš namuose turimų priemonių – sukurti paukštį; atlikti internetinių užduočių, pavyzdžiui, išspręsti kryžiažodį, dalyvauti viktorinose-žaidimuose „Medeli, koks tavo vardas?“, „Ar moki teisingai rūšiuoti atliekas?“, sukurtuose naudojantis „Kahoot“ programa; suklasifikuoti spygliuočių ir lapuočių medžius bei mokytis atpažinti medžių lapus.
 
Žaisdami mano sukurtus žaidimus „Wordwall.net“ programa, vaikai dalyvavo virtualioje parodoje, kurioje kiekvienas galėjo parodyti savo augintinio atvaizdą. Tada visos naminių gyvūnėlių nuotraukos sugulė į e. knygą „Mano augintinis“, sukurtą naudojantis „App.bookcreator.com“ programa.
 
Vaikai matavo namuose augančių augalų aukštį, skaičiavo kieme augančius medžius – kiek iš jų yra spygliuočių, o kiek – lapuočių, kiek medžių, o kiek – krūmų. Gvildendami ekologijos ir aplinkosaugos temą – žiūrėjo mokomuosius „Išmaniųjų robotų“ filmus apie atliekų rūšiavimą, aiškinosi, kodėl reikia rūšiuoti atliekas. Klausėsi šiuolaikinės pasakos apie šiukšles „Strykt! Ir bėga paskui!“, sužinojo, kad gamtą teršia ne tik šiukšlės, bet ir automobilių išmetamosios dujos. Grupėje net eksperimentą atlikome, stebėdami kaip išsiskirdamos „acto dujos“ pripučia balioną.
Vaikai noriai įsitraukė į ugdymo procesą, pažino daugiau paukščių, gyvūnų ir augalų, sužinojo apie ekologines problemas, jų žalą gamtai bei žmogui.
 
Projekto metu buvo ugdomos ne tik aplinkos pažinimo ir tyrinėjimo sritys. Lygiagrečiai ugdyta sakytinė bei rašytinė kalba, skaičiavimo ir matavimo gebėjimai, meninė raiška; vaikų iniciatyvumas ir atkaklumas, mokėjimas spręsti problemas bei bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais situacijos.
Vaikai dirbo tiek individualiai, tiek grupėmis. Projekto veiklos integruotos į savaitines veiklas. Taikomi „Mąstymo mokyklos“ (angl. „Thinking school“) elementai, pavyzdžiui, „Apskritimo žemėlapis“, „Sekos žemėlapis“, „Medžio žemėlapis‘. Neapsieita ir be STEAM (integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) ugdymo (eksperimentai, darbas su informacijos ir kompiuterinių technologijų (IKT) priemonėmis bei kt).
 
Naudojantis „VSDC x64 Editor“ programa sukurtas galutinis produktas – projekto „Gamtos vaikai“ nuotraukų montažas.
 
Pavartyti e. knygą „Mano augintinis“ galite čia.
Žaidimai ir viktorinos sudėtos čia ir čia.
Žaidimą „Medžiai“ rasite čia.
Mokytis atpažinti ąžuolo lapus galite čia.
Projekto akimirkų filmuką, galite peržiūrėti čia