Emokykla.lt

Lauko edukacinių erdvių pristatymas Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pipiras“

2017-10-30
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Lauko edukacinių erdvių pristatymas Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pipiras“
Goda STONKUVIENĖ
Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“
Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ bendruomenė įgyvendino visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!“, kurio tikslas – kurti edukacines erdves darželio lauko aplinkoje, siekiant nuosekliai ugdyti vaikų gamtamokslinę patirtį.
Vasara – geriausias laikas eksperimentuoti, tyrinėti ir atrasti. Vaikų ugdymo(si) procesas tampa daug sėkmingesnis, kai jie aktyviai veikia patys, dalyvauja, kuria, improvizuoja.
 
Pirmoji projekte numatyta veikla – lauko edukacinių aplinkų sukūrimas. 2017 m. rugsėjo 21 d. organizuotame renginyje buvo pristatytos darželio lauko teritorijoje įkurtos 11 edukacinių erdvių bei vaikų vykdytos veiklos jose. Šventės dalyviai pamatė lauko aplinkoje įrengtas edukacines erdves, jose vykstantį ugdymo(si) procesą.
 
Šventės dalyviams pristačiau darželio edukacinių erdvių žemėlapį, su vaikais aptarėme, kur kokios erdvės yra, radome jas žemėlapyje.
 
Erdvėje „Grūdinių kultūrų laukas“ vaikai galėjo liesdami tyrinėti  avižų, rugių ir miežių sėklas, aptarti matomus ir jaučiamus jų skirtumus. Prisiminė ir pasakojo, kaip šie grūdai augo. Taip pat vaikai galėjo barškinti, klausytis ir bandyti atspėti kokios sėklos slepiasi pedagogių pagamintuose barškučiuose (veiklas organizavo auklėtojos Irena Peciukonienė, Rimutė Pozdniakova).
 
Erdvėje „Daržovių lysvė“ vaikams buvo pasiūlyta komponuoti mozaikas iš įvairiausių daržovių, prisiminti, kaip šias daržoves jie augino (veiklas organizavo auklėtojos Rimutė Pozdniakova, Asta Šiaulienė).
 
Erdvėje „Sodiname, auginame ir stebime riešutą“ vaikai lygino pasodintą mažą ir didelį lazdyno riešuto krūmus, aptarė jų skirtumus. Taip pat čia vaikai galėjo parungtyniauti rūšiuodami  susimaišiusius lazdyno ir graikiško riešuto vaisius (veiklas organizavo auklėtojos Raminta Sapatkienė, Alvyra Marcinkevičienė).
 
Erdvei „Obelų sodas“ buvo parengta knygelė įvairioms vaikų veikloms joje organizuoti. Renginio metu vaikai galėjo pasirinkti užduotėles iš knygelės, jas atlikti ir aptarti (veiklas organizavo auklėtoja Goda Stonkuvienė).
 
Erdvėje „Sveikatingumo takelis“ vaikai čia galėjo pereiti kliūčių ruožą – buomus, kelmelius, įspirti kamuolį į futbolo vartus (veiklas organizavo auklėtoja Lilija Verikaitė).
 
Erdvėje „Žydinti pieva“ vaikams buvo pasiūlyta stebėti pievą ir ją nupiešti ant pakabintos baltos medžiagos (veiklas organizavo auklėtoja Inesa Vainovskė).
 
Darželio bendruomenė džiaugiasi projektu, kuris buvo finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės. Ši parama įgalino realizuoti subrendusią mintį apie lauko aplinkos panaudojimą vaikų ugdymui(si), gamtamokslinės patirties plėtotei, tolimesnei darželio aplinkos tobulinimo perspektyvai įgyvendinti.