Emokykla.lt

Kūrybingas vaikų smulkiosios motorikos lavinimas Daugėlių lopšelyje-darželyje

2014-12-30
Kūrybingas vaikų smulkiosios motorikos lavinimas Daugėlių lopšelyje-darželyje
Daina LIAUDANSKIENĖ, logopedė metodininkė
Rita TILENIENĖ, auklėtoja metodininkė
Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis
2014 m. kovo–gruodžio mėn. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje buvo įgyvendinamas sveikatinimo projektas „Pirštukai – sveikuoliukai“, finansuotas Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
2014 m. kovo–gruodžio mėn. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje buvo įgyvendinamas sveikatinimo projektas „Pirštukai – sveikuoliukai“, finansuotas Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto tikslas – bendradarbiaujant mokytojams, ugdytinių tėvams (globėjams), logopedui, kitiems specialistams kūrybingai lavinti smulkiąją vaikų motoriką.
 
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdoma informacinė šviečiamoji veikla. Įstaigos logopedė parengė stendinę medžiagą, auklėtojoms ir tėvams siūlė žaidimus (pratimus) smulkiajai vaikų motorikai lavinti. Grupių drabužinėse buvo įrengti ir kas dvi savaites atnaujinami informaciniai stendai „Patarimai pirštukams“. 
 
Pageidaujantys galėjo individualiai pasikonsultuoti su logopede. Auklėtojos per atvirų durų dienas kvietė apsilankyti grupėse. Lapkričio mėn. įstaigos ugdytinių tėvams ir pedagogams buvo organizuota VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro kineziterapeuto Tomo Kulikausko paskaita „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motorikos sutrikimai“. Kineziterapeuto pamokyti grupėse ir namuose vaikai kasdien maždaug po 5–8 min.  masažavosi  rankytes, atliko nuotaikingus  pirštelių mankštos pratimus. Daug dėmesio buvo skiriama ir kasdieniam kruopščiam rankų plovimui.
 
Gegužės mėn. įstaigoje organizuotos kūrybinės dirbtuvėlės, o jose surengta paroda „55 žodeliai darželiui“. Ant aktų salės sienos buvo sukurtas kolektyvinis įstaigos bendruomenės sveikinimas Daugėlių lopšeliui-darželiui 55-ojo gimtadienio proga. Net lopšelio grupę lankantys vaikučiai nepabijojo išsitepti rankyčių įvairiaspalviais dažais ir padaryti jų atspaudus. Įstaigos logopedė sumanė vaikų delniukų atspaudus paversti nuotaikingais paukščiukais. Mažylių popieriniai delniukai atgijo, kai vaikai pasirūpino, kad rankutės-paukšteliai neliktų be akyčių, snapelių, kojyčių. Vyresnieji vaikai ir tėveliai ant paukščiukų sparnų užrašė nuoširdžius linkėjimus darželiui. Tikimės, kad bendruomenės narių rankų sušildyti mažieji giesmininkai  visus linkėjimus išpildys.
 
Lapkritį įstaigoje šurmuliavo net dvi parodos. Pirmoji – „Priemonės rankytėms“. Joje puikavosi bendromis vaikų, tėvų ir auklėtojų pastangomis pagaminti devyni vaizdinių ugdymosi priemonių komplektai, reikalingi vaikų smulkiajai motorikai ir kitoms funkcijoms lavinti. Pasibaigus parodėlei jie papildė grupių, logopedo kabineto ugdymo priemonių aruodus. Antroji paroda – „Pirštukai – sveikuoliukai“– buvo skirta projekto lėšomis įsigytų ugdymo priemonių pristatymui. 
 
Spalio pradžioje įstaigos grupės „Voveriukai“ ugdytiniai su draugais iš Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos susitiko Daugėlių pušyne. Ten buvo organizuotas edukacinis užsiėmimas „Pirštukų pramogos“. Vaikai netradicinėje aplinkoje žaidė linksmus pirštukų žaidimus.
 
Baigiantis spaliui ugdytiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, buvo organizuotos netradicinės logopedinės pratybos „Šaukštas ar lėlytė?“ Jų metu vaikai, kūrybingai darbuodamiesi ir kartu mankštindami pirštukus, įgyvendino šaukštų svajonę, t. y. pavertė juos lėlytėmis! Mažyliai susikaupę klijavo šaukštams akis, iš plastilino lipdė lūpas, nosytes... Kas iš plunksnų, kas iš vilnos, plaušo ar siūlų kūrė jiems šukuosenas. Vaikai nepamiršo lėlyčių aprengti spalvingais apdarais. Žinoma, atgijusios lėlės tuoj pat „prabilo“ įvairiais balsais. Taip gimė linksmos pasakėlės.
 
Lapkričio pabaigoje per rytmetį „Pirštukų didelė šeima“ grupių „Kiškučiai“, „Voveriukai“ ir „Ežiukai“ ugdytiniai drauge su svečiais iš Daugėlių pušyno (Kiškučiu ir Varniuku) žaidė „mokyklą“. „Pamokų“ metu vaikai aptarė, kiek jie turi pirštų, kuris pirštas storiausias, kuris – didžiausias smaližius, kuris – ilgiausias, silpniausias, mažiausias... Prisiminė pirštukų vardus... Vėliau mažyliai kankorėžiais masažavo delniukus, mokė vieni kitus linksmų pirštukų žaidimų (pratimų). Vaikai drauge su Varniuku paaiškino Kiškučiui, kada ir kaip reikia prausti rankutes, prisakė saugoti save ir kitus. Varniukas pasiūlė pažiūrėti filmuotą „Švarių rankų šokį“, o Kiškutis pasirūpino, kad mažieji pamatytų, kaip rankas prausiasi astronautai. Rytmečiui baigiantis visi pažaidė žaidimą „Iki pasimatymo“, pamodami kiekvienos rankos kiekvienu pirštuku.
 
Gruodžio pradžioje grupės „Voveriukai“ vaikai mokė mažesniuosius draugus iš lopšelio grupės „Žiogeliai“ taisyklingai plautis rankas. 
Projekto įgyvendinimo metu parengti du metodinės medžiagos segtuvai: „Pirštukai žaidžia“ ir „Bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimas“, o akimirkos iš projekto renginių nuolat buvo pristatomos įstaigos stenduose.
 
Įgyvendinant projektą „Pirštukai – sveikuoliukai“ Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje itin  daug dėmesio skyrėme kūrybingai veiklai, kurios metu stengtasi lavinti ugdytinių smulkiąją motoriką. Į kasdienę veiklą grupėse mokytojų tikslingai integruoti žaidimai (pratimai) aktyvino vaikų smegenų veiklą, natūraliai skatino kalbos plėtotę, ugdė dėmesį, lavino atmintį, mąstymą, kūrybingumą, didino jutiminį jautrumą, rengė jų rankas rašymo mokymuisi mokykloje. Kasdienis dėmesys smulkiosios motorikos lavinimui išplėtė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių galimybes įveikti ar sušvelninti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; be to, tai – puiki šių sutrikimų prevencija. 
 
Nuolatinis pabrėžiamas dėmesys taisyklingam rankų plovimui formavo vaikų higienos įgūdžius. Išaugo tėvų, grupių auklėtojų kompetencijos lavinant vaikų smulkiąją motoriką, ugdytojai praplėtė žinias apie jos lavinimo įtaką vaikų raidai. Projektas sutelkė įstaigos bendruomenę bendram tikslui, sustiprino vaikų, auklėtojų, logopedo, tėvų, kineziterapeuto, kolegų iš kitų ugdymo įstaigų ir jų ugdytinių produktyvaus bendradarbiavimo, komandinio darbo gebėjimus. 
 
Ugdytiniams, jų tėvams buvo sudarytos sąlygos pasidalyti originaliomis idėjomis (gaminant vaizdines ugdymosi priemones), parodų metu pasidžiaugti drauge nuveikto darbo rezultatais. Tai sustiprino pasitikėjimą savimi, skatino savanorystę ir domėjimąsi ugdymo procesu. Grupės ir logopedo kabinetas papildytas pačių pagamintomis ir projekto lėšomis įsigytomis priemonėmis. Projekto veiklų metu vyravo šilta emocinė atmosfera, vaikai, jų tėvai, mokytojai patyrė tikros bendrystės jausmą.