Emokykla.lt

Įvertintos edukacinės programos ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams

2018-05-28
Susijusios temos: Priešmokyklinis ugdymas
 Įvertintos edukacinės programos ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams
Sandra VALAVIČIŪTĖ
2018 m. balandžio–gegužės mėnesiais švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, buvo kviestos dalyvauti respublikiniame konkurse „Edukacinės programos ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams“.
Konkursas suteikė galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi, įgytą patirtį pritaikyti savo veikloje, įvertinti nuoširdžias pedagogų pastangas organizuojant inovatyvų, patrauklų ir tikslingą vaiko ugdymo(si) procesą.
 
Šiuolaikiniame vaiko ugdymo(si) procese ypatingai svarbu sudaryti sąlygas vaikui įgyti įvairios patirties patiems aktyviai veikiant, dalyvaujant, kuriant kartu su kitais vaikais ir suaugusiais. Tad ir konkurso tikslas buvo išrinkti geriausiai parengtas edukacines programas pagal amžių, skatinančias patirtinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Renginį organizavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis, Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ bei Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis.
 
Konkurso finalinis renginys įvyko gegužės 23 d. Šiaulių r. Gruzdžių lopšelyje-darželyje „Puriena“. Programų rengėjai pristatė 14 edukacinių programų įvairaus amžiaus vaikams. Edukacinės programos išsiskyrė savo savitumu, veiklos įvairove, patrauklumu, netradicinėmis aplinkomis bei ugdymosi metodais.
 
Geriausia ankstyvojo amžiaus edukacine programa nominuota Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ programa „Mūsų fermoj šiandien šventė“, rengėja Giedrė Valatkevičiūtė.
 
Geriausia ikimokyklinio amžiaus edukacine programa nominuota Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio programa „Amatų erdvė“, rengėjai Virginija Jagminienė, Raimonda Jablonskienė, Kristina Aginskienė.
 
Geriausia priešmokyklinio amžiaus edukacine programa nominuota Kelmės r. Tytuvėnų lopšelio-darželio programa „Mokomės gamtoje“, rengėjai Rima Šivickienė, Deima Pranckūnienė.
 
Programų rengėjai buvo apdovanoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus padėkomis. Programos, dalyvavusios konkurse viešinamos Šiaulių rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje www.srspt.eu.
Šaltiniai:
Sandra Valavičiūtė,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Tel. 8 (41)  43 99 03, el. paštas sandra.valaviciute@siauliuraj.lt