Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Praktinė dailės nauda ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų teksto suvokimą

Praktinė dailės nauda ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų teksto suvokimą

2020-04-03
Joana Tėvelytė
Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ menų pedagogė ekspertė
Aprašiau keletą, man sėkmingų ir, atrodo, svarbių metodų, taikomų ikimokykliniame amžiuje, teksto suvokimo plėtimui, kalbos ugdymui – pasitelkiant dailę.  
Pagal 2019 metų Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) duomenis – pagal skaitymo rezultatus – Lietuva yra 29–36 pozicijoje iš 78 šalių. Tai teksto suvokimo testas, kuriuo tiriama, kaip mokiniai pritaiko skaitymo žinias ir gebėjimus, išsiugdytus mokykloje, susidurdami su knygomis, tekstais laikraštyje ar interneto portale, kasdieniuose interneto forumų pokalbiuose.
 
Testu tiriama, kaip vaikai supranta teksto idėją, atpažįsta vieną ar kelias informacijos detales, kurių prašoma, kaip prieina paprastą išvadą. Pagal rezultatus, Lietuvos mokiniai dažniausiai pasiekia antrąjį lygį, kai pakanka mechaninio suvokimo ir nereikalaujama platesnių išvadų, gilesnio suvokimo, kritinio mąstymo.
 
Be abejo, teksto suvokimo reikia ir skaitant matematines bei gamtamokslines užduotis, o geresniais PISA testo rezultatais Lietuvos mokiniai negali pasigirti.
Pradėjau penkiolikmečių skaitymo rezultatų aptarimu, nors man, meninio ugdymo mokytojai, dirbančiai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tai tarsi neturėtų rūpėti. Tačiau rūpi, nes pastarąjį dešimtmetį sparčiai gausėjantys vaikų raidos tyrimai – pabrėžia ankstyvųjų metų, ypač ikimokyklinio amžiaus svarbą, diegiant pirmuosius skaitymo, suvokimo bei rašymo įgūdžius.
 
Skaitydama įvairias metodines rekomendacijas, matau, kad netrūksta dėmesio sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui. Rekomenduojama skatinti vaikus kalbėti natūraliai, laisvai, gyvai, nesivaržant, literatūrine kalba ir tarmiškai. Daug dėmesio skirta klausymui, atpasakojimui vaiko kalbėjimui(si) su suaugusiaisiais ir vaikais apie supančią aplinką, jos objektus, įvykius, raidžių pažinimui, garsų identifikavimui.
 
Atrodytų, jog meninio ugdymo mokytojui turėtų rūpėti tik meninė kompetencija, bet man labiau patinka visuminis ugdymas(is) – ugdantis asmenybę, o ne kai „žinios įkalamos“, kompetencijos surūšiuojamos. Menas – pasaulio pažinimas. Pirmąsias keverzones, dailė padeda paversti raidėmis, žodžiais, o pirmuosius piešinius – biografiniais dokumentais.
 
Straipsnyje tiesiog noriu pasidalinti patirtimi, kokią stiprią įtaką dailės veikla gali padaryti lavinant teksto suvokimą.
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt