Emokykla.lt

Mokymai „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“

Renginio data: 2017 12 07 12:00 - 2017 12 07 17:00 Tilžės g. 22, Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr.
Mokymai „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ kviečia dalyvauti 40 ak.val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programoje „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (18 kontaktinių valandų, 22 – savarankiško darbo valandos).
 
Mokymai vyks Šiaurės Lietuvos kolegijos  patalpose (Tilžės g. 22, Šiauliai). Planuojame tris susitikimus po 6 ak. val. 2017 m. gruodžio 7 d., 2018 m. sausio 9 ir 31 dienomis. Tarp susitikimų dalyviai atliks du savarankiškus darbus.
 
Mokymų pradžia 12 val., trukmė – 6 ak.val.
 
Programos tikslas – padėti ikimokyklinėms įstaigoms siekti nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo, plėtojant pedagogų kompetencijas, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais ir pasauline sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktine patirtimi.
 
Mokymų metu aptarsime pedagogo praktinės veiklos aspektus, darančius didžiausią įtaką ugdymo proceso kokybei ir vaikų pasiekimams:
  • sąveika tarp suaugusiųjų ir vaikų bei vaikų tarpusavio sąveika (emocinio intelekto svarba);
  • pedagogų, šeimų ir bendruomenės narių partnerystė;
  • vaikų pasiekimų vertinimas ir ugdomosios veiklos planavimas;
  • ugdymo strategijos, geriausiai padedančios kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ir pasiekti reikiamą pažangą;
  • fiziškai ir psichologiškai saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas.     
Mokymų dalyviai turės galimybę susipažinti su pasaulinėmis ikimokyklinio ugdymo tendencijomis, gaus daug praktinių patarimų kaip užtikriti ugdymo kokybę, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus.
 
Seminaro dalyviams dovanosime VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ leidinius (I seminare – „Į vaiką orientuotų klasių grupių kūrimas. Knyga auklėtojai 3–6 m.“; II seminare –„ Į vaiką orientuotų klasių kūrimas. Knyga ugdytojams 6-7 m.“; III seminare – „Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas. Knyga auklėtojai 2–6m. Specialiųjų poreikių vaikų integravimas“).
 
Kvalifikacijos tobulinimo programos kaina dalyviui – 120 €. Apmokėjimas pavedimu. Išrašomos sąskaitos. Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

Lektorė – Ugdymo inovacijų centro direktorė Regina Sabaliauskienė, turinti  ilgametę konsultavimo ir seminarų vedimo patirtį švietimo įstaigų vadovams, pedagogams ir tėvams Lietuvoje ir kitose šalyse. Ji yra ugdymo kokybės tarptautinės vertintojų grupės narė-ekspertė, tarptautinių su švietimo kokybe susijusių tyrimų ir leidinių bendraautorė.
 
Registruotis į mokymus galite siųsdami žinutę adresu aista@uic.lt, tel.: + 370 699 11149.
Arba per UIC svetainę http://www.uic.lt/kontaktai.
Šaltiniai:
Aista Kuraitė-Volbekienė
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras"
Didžioji g. 5-211, Vilnius
Mob. 8 699 11149