Emokykla.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“

Renginio data: 2017 10 30 12:00 - 2017 11 28 17:00 Baltų pr. 49, Kauno m. sav., Kauno apskr.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ kviečia dalyvauti 40 ak.val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programoje „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (18 kontaktinių valandų, 22 – savarankiško darbo valandos).
 
Mokymai vyks Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ (Vaikystės pedagogikos centras) patalpose (Baltų pr. 49, Kaunas).
Planuojame tris susitikimus po 6 ak. val. 2017 m. spalio mėnesio 30, lapkričio 16 ir 28 dienomis. 
Mokymų pradžia 12 val. 
Tarpuose tarp susitikimų dalyviai atliks du savarankiškus darbus. 
 
Programos tikslas - padėti ikimokyklinėms įstaigoms siekti nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo, plėtojant pedagogų kompetencijas, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais ir pasauline sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktine patirtimi. Mokymų metu aptarsime pedagogo praktinės veiklos aspektus, darančius didžiausią įtaką ugdymo proceso kokybei ir vaikų pasiekimams:
  • sąveika tarp suaugusiųjų ir vaikų bei vaikų tarpusavio sąveika (emocinio intelekto svarba);
  • pedagogų, šeimų ir bendruomenės narių partnerystė;
  • vaikų pasiekimų vertinimas ir ugdomosios veiklos planavimas;
  • ugdymo strategijos, geriausiai padedančios kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ir pasiekti reikiamą pažangą;
  • fiziškai ir psichologiškai saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas.
Mokymų dalyviai turės galimybę susipažinti su pasaulinėmis ikimokyklinio ugdymo tendencijomis, gaus daug praktinių patarimų kaip užtikriti ugdymo kokybę, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus.
 
Kvalifikacijos tobulinimo programos kaina dalyviui – 120 €. Apmokėjimas pavedimu. Išrašomos sąskaitos. Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.
 
Lektorius – Ugdymo inovacijų centro direktorė Regina Sabaliauskienė, turinti ilgametę konsultavimo ir seminarų vedimo patirtį švietimo įstaigų vadovams, pedagogams ir tėvams Lietuvoje ir kitose šalyse. Ji yra ugdymo kokybės tarptautinės vertintojų grupės narė-ekspertė, tarptautinių su švietimo kokybe susijusių tyrimų ir leidinių bendraautorė.
 
Registruotis į mokymus galite siųsdami žinutę adresu aista@uic.lt, tel.: + 370 699 11149 arba http://www.uic.lt/kontaktai.
Šaltiniai: