Emokykla.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“

Renginio data: 2017 05 10 12:00 - 2017 05 24 17:00 Didžioji g. 5, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ kviečia ikimokyklinio ugdymo pedagogus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programoje „Ugdymo kokybės užtikrinimas šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“.
 
Programos tikslas – padėti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms siekti nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo, plėtojant pedagogų kompetencijas, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais ir pasauline sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktine patirtimi.
 
Mokymų metu aptarsime pedagogo praktinės veiklos aspektus, darančius didžiausią įtaką ugdymo proceso kokybei ir vaikų pasiekimams:
  • sąveika tarp suaugusiųjų ir vaikų bei vaikų tarpusavio sąveika; pedagogų, šeimų ir bendruomenės narių partnerystė;
  • gebėjimai veiksmingai bendradarbiauti;
  • vaikų pasiekimų vertinimas ir ugdomosios veiklos planavimas;
  • ugdymo strategijos, geriausiai padedančios kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ir pasiekti reikiamą pažangą;
  • fiziškai ir psichologiškai saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas. 
Mokymų dalyviai turės galimybę susipažinti su pasaulinėmis ikimokyklinio ugdymo tendencijomis, gaus daug praktinių patarimų kaip užtikriti ugdymo kokybę, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus.
 
Lektorė – Regina Sabaliauskienė, Ugdymo inovacijų centro direktorė, tarptautinės Step by Step Asociacijos valdybos narė, turinti ilgametę konsultavimo ir seminarų vedimo patirtį švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams ir mokyklų bendruomenių atstovams, švietimo politikams, įvairių sričių pagalbos profesionalams Lietuvoje ir kitose šalyse. Ji yra ugdymo kokybės tarptautinės vertintojų grupės narė-ekspertė, tarptautinių su švietimo kokybe susijusių tyrimų ir leidinių bendraautorė.
 
Bendra programos trukmė 40 ak. val. (18 kontaktinių valandų, 22 – savarankiško darbo valandos).
Planuojami trys susitikimai po 6 ak. val. 2017 m. gegužės mėnesio 10, 17 ir 24 dienomis. Tarpuose tarp susitikimų dalyviai atliks du savarankiškus darbus.
Mokymų pradžia 12 val., trukmė – 6 ak.val.
Kvalifikacijos tobulinimo programos kaina dalyviui – 120 €. Apmokėjimas pavedimu. Išrašomos sąskaitos.
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.
Mokymai vyks Atviros Lietuvos fondo namuose (konferencijų salėje (IV a.) Didžioji g. 5, Vilniuje.
Registruotis į mokymus galite siųsdami žinutę adresu aista@uic.lt, tel.: + 370 699 11149 arba per UIC svetainę http://www.uic.lt/kontaktai.
Šaltiniai: