Emokykla.lt

Konferencija „Sumanus pedagogas – laimingas vaikas“

Renginio data: 2017 05 15 10:00 - 2017 05 15 15:00 Viršuliškių g. 9 ir Studentų g. 39, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Konferencija „Sumanus pedagogas – laimingas vaikas“
2017 m. gegužės 15 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ kviečia dalyvauti konferencijoje „Sumanus pedagogas – laimingas vaikas“.
 
Konferencijos tikslas – pasidalyti gerąja darbo patirtimi, siekiant sudaryti sąlygas atsiskleisti pedagogų sumanumui ugdant laimingus ir kūrybingus vaikus.
 
Konferencijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, tėvai, socialiniai pedagogai, pagalbos vaikui specialistai.
 
Konferencijos metu bus dalijamasi mokslinėmis įžvalgomis ir metodiniais atradimais apie sumanaus pedagogo svarbą, ugdant laimingą ir kūrybingą žmogų ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Reaguodami į ugdytojams kylančius naujus iššūkius, mokslininkai ir praktikai kviečia kartu ieškoti naujų sumaniosios edukacijos metodų.
 
Pedagogams reikia nuolat mokytis, norint suprasti šių dienų vaikus ir padėti jiems įveikti iškylančius sunkumus. Sumanus pedagogas, subtiliai perteikdamas savąjį žinojimą, sudaro sąlygas ugdytis visapusiškai ir laimingai žmogaus asmenybei. Sumani pagalba suteikia vaikams galimybę patirti sėkmės pojūtį, kuris skatina vaikų smalsumą tyrinėti juos supantį pasaulį. Sumanus pedagogas sugeba sukurti reikalingą aplinką harmoningai vaikų saviugdai, kurioje vaikai ugdosi savo fizinius, socialinius, emocinius ir mąstymo gebėjimus. Kuo labiau pedagogai stengsis suprasti vaikus ir padės jiems ugdytis mąstymo, socialinius, emocinius ir fizinius gebėjimams, taikydami sumaniosios edukacijos principus ir metodus, tuo vaikai bus savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi ir laimingesni.
 
Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas
  • Inga Bielinienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė (idėjos iniciatorė). 
  • Doc. dr. Sigita Burvytė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė.
  • Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogų komanda.
Konferencijos globėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius.
 
Konferencijos vieta
Pirmoji dalis vyks 10.30–12.00 val. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (Viršuliškių g. 9).
Antroji dalis vyks 13.00–15.00 val.Lietuvos edukologijos universitete Socialinės edukacijos fakultete (Studentų 39-602 aud.)
Konferencijos dalyvių registracija prasidės 10 val. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (Viršuliškių g. 9).
 
Daugiau informacijos rasite konferencijos nuostatuose.