Emokykla.lt

2-oji kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija „Ankstyvoji priežiūra ir ugdymas“

Renginio data: 2012 12 06 00:00 - 2012 12 07 23:00 Bendruomenių rūmai (Miuskaja pl. 7/1), Maskva, Rusija
2-oji kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija „Ankstyvoji priežiūra ir ugdymas“
Konferenciją organizuoja Maskvos ikimokyklinio ugdymo pedagoginė akademija kartu su Rusijos Federacijos piliečių rūmais, Rusijos Federacijos švietimo ir mokslo ministerija, UNESCO švietimo informacinių technologijų institutu, dalyvaujant Rusijos mokslo akademijos Psichologinių ir pedagoginių vaikystės problemų institutui ir kitiems.
 
Konferencijos tikslai: šiuolaikinių mokslinių-praktinių ikimokyklinio ugdymo tyrimų tendencijų analizė, ikimokyklinio ugdymo problemų ir perspektyvų aptarimas, institucijų bendradarbiavimo plėtra, ikimokyklinio ugdymo praktikų ir mokslo visuomenė.
 
Konferencijos forma:
• plenariniai posėdžiai,
• mokslinės sekcijos,
• seminarai ir praktiniai užsiėmimai
 
Temos:
• Šiuolaikinės ikimokyklinio ugdymo tendencijos. Tarptautinė patirtis
• Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikata ir sveikatos priežiūros technologijos
• Įtraukusis ir korekcinis ugdymas
• Ikimokyklinio amžiaus vaikų neuropsichologija
• Gabūs vaikai
• Ikimokyklinio ugdymo kokybė
• Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida
• Šeima ir ikimokyklinis ugdymas
• ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
• Vaiko asmenybės raida
• Kalbos raida
• Vaikas ir šiuolaikinės technologijos
• Ikimokyklinio amžiaus sociologija
• Filosofija vaikams
• Tarpasmeniniai vaikų santykiai
• Žaidimo svarba ikimokykliniame ugdyme
• ikimokyklinio amžiaus vaikų vystymosi diagnostika
• Psichologinė pagalba ikimokyklinėse įstaigose
• Vaikas daugiakultūrėje aplinkoje, daugiakalbystė
• IKT ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme
 
Kviečiami dalyvauti ankstyvojo ugdymo mokslininkai, pedagogai, psichologai, specialistai ir kiti susidomėję asmenys.
 
Norintys dalyvauti konferencijoje turi iki 2012 m. lapkričio 1 d.:
 
1) pateikti paraiškos formą http://en.forum-mpado.ru 
2) atsiųsti pranešimo santrauką el. paštu forum@mpado.ru
3) sumokėti organizacinį mokestį
 
Atrinkti straipsniai bus skelbiami konferencijos pranešimų tezėse.
 
Konferencijos darbo kalbos – anglų ir rusų.
 
Registracijos mokestis
Dalyvavimo forma
Organizacinis mokestis
Į mokestį įskaičiuota
Delegatas (pranešėjas / konferencijos dalyvis )
250 eurų
Dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose ir mokslinėse sekcijose, medžiagos skelbimas pranešimų tezėse, vakarienės, kavos pertraukėles
Nuotolinis dalyvavimas
75 eurai
medžiagos skelbimas tezėse. Pranešimų tezės bus atsiųstos autoriui.
 
Visi tarptautinės konferencijos delegatai gaus pažymėjimus. Informacija apie dalyvius bus paskelbta konferencijos tinklalapyje.
 
Konferencijos delegatams bus organizuojama kultūrinė ir socialinė veikla.