Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Ministerija pradeda viešąsias konsultacijas dėl įtraukiojo švietimo

Ministerija pradeda viešąsias konsultacijas dėl įtraukiojo švietimo

2020-09-29
Susijusios temos: Specialieji poreikiai
Ministerija pradeda viešąsias konsultacijas dėl įtraukiojo švietimo
Nuo spalio 1 d. iki lapkričio 5 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija švietimo bendruomenei organizuoja viešąsias konsultacijas dėl įtraukiojo švietimo. Su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, mokyklų vadovais, mokslininkais, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bus diskutuojama, kas turi būti konkrečiai padaryta iki 2024 m. rugsėjo, kai įsigalios pakeistas Švietimo įstatymas, numatantis įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų teisę ugdytis pasirinktoje švietimo įstaigoje.
 
Per diskusijas planuojama aptarti, kaip mokyklose, darželiuose sukurti vaikams tinkamas edukacines aplinkas, kaip individualizuoti ugdymą, parengti mokyklos personalą, teikti švietimo pagalbą ir kitas reikalingas paslaugas etc. Taip pat iš anksto turi būti tariamasi ir dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo, mokinio padėjėjo, antro mokytojo pareigybių kuo spartesnio atsiradimo grupėse, klasėse.
 
Numatytos šešios viešosios konsultacijos, jos du mėnesius vyks ketvirtadieniais nuo 10 iki 12 val.  Konsultacijos bus organizuojamos „Zoom“ aplinkoje su galimybe daliai žmonių atvykti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Kolegijų salę. Nuoroda į viešąsias konsultacijas https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970.
 
Pasibaigus konsultacijoms bus parengtas detalus Švietimo įstatymo pakeitimų dėl įtraukties įgyvendinimo priemonių planas 2021–2024 m.
 
Viešųjų konsultacijų grafikas skelbiamas ministerijos interneto svetainėje.
 
ŠMSM inf. 
Šaltiniai:
ŠMSM