Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Pradėti vykdyti mokymai priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojams

2015-03-26
Susijusios temos: Projektai
Pradėti vykdyti mokymai priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojams
Įgyvendinant projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” veiklą „Mokymų programos priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei įstaigų, vykdančių priešmokyklinį ugdymą, direktorių pavaduotojams sukūrimas ir mokymų organizavimas” rengiami mokymai „Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.
 
Mokymai skirti įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams.
 
Mokymų tikslas – atnaujinti įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų nuostatas ir požiūrį į priešmokyklinį ugdymą; motyvuoti juos kaitai; tobulinti mokymų dalyvių kompetencijas, būtinas kokybiškai įgyvendinti Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (toliau – BPUP).
 
Mokymuose dalyviai aptars esmines  BPUP atnaujinimo priežastis ir ypatumus (ugdymo turinio formavimo tendencijos, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų rezultatus ir kt.), susipažins su atnaujintos BPUP projektu, reflektuos svarbiausias nuostatas, išsiaiškins BPUP inovacijas ir akcentus.
 
Taip pat iš mokymų dalyvių tikimasi sulaukti konstruktyvių siūlymų, kurie padės tobulinti ir koreguoti atnaujinamos BPUP projektą.
 
Tikimasi, kad mokymai paskatins pedagogus teikti kokybiškesnį priešmokyklinį ugdymą, padės laiduoti ugdymo tęstinumą, labiau susiejant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
 
Mokymų metu daug laiko bus skiriama praktinėms užduotims atlikti. Mokymų dalyviai praktiškai išbandys inovatyvius ugdymo metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, sąveikos su šeima būdus. Mokymų programoje akcentuojama inovatyvios patirties refleksija; bus skiriama laiko dalyvių savirefleksijai, kritinio mąstymo plėtotei.
 
Mokymai organizuojami savivaldybėse. Pagal savivaldybių švietimo skyrių specialistų rekomendacijas suformuotos 46 grupės –apie 25 asmenis vienoje grupėje. Kiekvienai grupei mokymai vyks 4 kartus: 2 kartus po 2 dienas ir 2 kartus po 1 dieną (iš viso 6 dienas) pagal iš anksto su projekto vykdytoju ir partneriais suderintą grafiką.Ketinama pakviesti mokytis 1 154 asmenis. Dalyviai gaus neformaliojo mokymosi pažymėjimus.
 
Mokymų programą ir medžiagą parengė, mokymus veda mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir pedagogai praktikai. Mokymus  organizuoja Panevėžio pedagogų švietimo centras. Mokymai vyks 2013–2014  m.
 
2012–2013 m. vyko atnaujintos BPUP projekto pristatymai savivaldybėse. Su šių pristatymų medžiaga galite susipažinti čia.
 
Daugiau projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" veiklų rezultatų galite rasti čia.
Šaltiniai:
Informaciją parengė:
Daiva Dočkienė
(8 5) 264 9445
daiva.dockiene[@]sac.smm.lt