Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Naujienos Paskelbta „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita“

Paskelbta „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita“

2015-06-20
Susijusios temos: Projektai Vaiko ugdymas
Paskelbta „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita“
Lietuvos edukologijos universiteto tyrimo, atlikto projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001, tikslas – įvertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermę.
 
Tyrimu buvo siekiama atsakyti į šiuos klausimus:
1. Ar yra dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų tikslų, uždavinių, principų?
2. Ar yra atitiktis tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytų ugdyti bendrųjų kompetencijų, jų komponentų ir turinio?
3. Ar yra dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinio sričių?
4. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinys atitinka ugdymo tikslą, uždavinius, plėtojamas kompetencijas?
5. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose nurodytos ugdymo(si) strategijos atitinka į vaiką orientuoto ugdymo(si) kryptį?
6. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytas ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams?
7. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytas vaikų pažangos vertinimas atitinka ugdomas kompetencijas/numatytus ugdymosi rezultatus?
 
 
 
Daugiau informacijos apie tyrimą ir jo pristatymą rasite paspaudę šią nuorodą.