Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Įvyko tyrimo „Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“ rezultatų pristatymas

2018-10-17
Susijusios temos: Projektai
Laima MARKEVIČIENĖ, projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ veiklos turinio kuratorė 
 
2018 m. spalio 8 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko tyrimo „Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“ rezultatų pristatymas švietimo bendruomenei. Tyrimas yra ES SF finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“, kurį vykdo Švietimo aprūpinimo centras, dalis.
 
Lietuvos vaikų darželiuose taikomos pažangios pedagoginės praktikos situaciją stebėjo ir tyrinėjo prof. dr. O. Monkevičienės vadovaujama mokslininkų grupė: doc. dr. L. Kaminskienė, doc. dr. B. Autukevičienė, doc. dr. I. Tandzegolskienė ir doc. dr. A. Rutkienė.
 
Švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus nuomone, šis tyrimas – dar viena priemonė, padedanti siekti kokybiško ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo Lietuvos vaikų darželiuose, nes gauti rezultatai itin aiškiai atskleidžia, kokias pažangias pedagogines praktikas, inovatyvias ugdymo priemones ir metodus taiko pedagogai, o kokių priemonių vis dar  trūksta.
 
Pristatydama tyrimo rezultatus dr. L. Kaminskienė pabrėžė, kad tai naujausi moksliškai pagrįsti realią padėtį Lietuvos vaikų darželiuose atspindintys duomenys. Dr. B. Autukevičienė nurodė, kad mokslininkų grupė, siekdama išsiaiškinti inovatyvias praktikas, šiuo metu taikomas ikimokykliniame ugdyme, pirmiausia domėjosi STEAM ir informacinių technologijų veikla vaikų darželiuose, nes kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas privalo prisidėti prie darnaus vystymosi ir STEAM plėtotės. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, šioms pažangių inovatyvių pedagoginių praktikų sritims skiriama daug dėmesio. Užsienio patirčių analizė atskleidė, kad nemažai užsienio šalių turi nacionalines STEAM plėtojimo strategijas nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, be to, kuria konkrečius modelius ir praktikas šioms strategijoms įgyvendinti.
 
Pristatydamos kokybinio tyrimo rezultatus, mokslininkės minėjo džiuginančias tendencijas – Lietuvos vaikų darželiuose vis daugiau dėmesio skiriama veikloms lauke (pavyzdžiui, pietų miegas palapinėse, lauko erdvė kaip tyrinėjimo ir eksperimentavimo laboratorija), įvairiems gamtamoksliniams bandymams (pavyzdžiui, tyrinėjimas su mikroskopu medicinos kabinete įrengtoje laboratorijoje), susipažinimui su inovatyviomis ugdymo priemonėmis (pavyzdžiui, įkurta STEAM veiklai skirtų žaislų kampelis), tačiau vis dar gana retai praktikoje taikomos matematinio ir inžinerinio tyrinėjimo veiklos.
 
Mokslininkės pabrėžė, kad kiekybiniu tyrimu jos siekė nustatyti pažangias inovatyvias praktikas skatinančius ir, priešingai, demotyvuojančius veiksnius. Jų teigimu, inovacijas skatinantys veiksniai yra: glaudūs ryšiai su tėvais ir aktyvus jų dalyvavimas ugdymo procese; bendradarbiavimas su kolegomis ir kitomis įstaigomis, dalijimasis vertinga patirtimi ir bendrų projektų vykdymas; vadovo iniciatyvumas ir žinios, gebėjimas paskatinti, profesinis tobulėjimas ir kt. Tuo tarpu kasdienė biurokratija, informacijos gausa ir būtinybė ją atsirinkti, laiko stoka, žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas pedagogams trukdo sistemingai siekti kokybiško, inovatyvaus ir modernaus vaikų ugdymo.
 
Tikimasi, kad  šio tyrimo medžiaga bus naudinga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams praktikams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengėjams, ugdymo institucijų vadovams ir visiems, kurie domisi inovatyviu vaikų ugdymu. Tyrimo  rezultatai gana aiškiai rodo, kuria kryptimi dirbti siekiant tobulinti  Lietuvos vaikų darželių veiklą.
 
 
Su tyrimo pristatymo pateiktimis susipažinti galima čia.