Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Švietimo forume apibendrinta nuotolinio mokymo patirtis, svarstyti ateinančių mokslo metų variantai

2020-06-19
Švietimo forume apibendrinta nuotolinio mokymo patirtis, svarstyti ateinančių mokslo metų variantai
Iki prasidedant naujiems mokslo metams ketinama susisteminti trijų mėnesių nuotolinio mokymo patirtį, padėti pagrindą nacionalinei skaitmeninio švietimo strategijai sukurti. Nuotolinio mokymo patirtis ir naujos ateinančių mokslo metų kryptys aptartos vakar vykusiame nuotoliniame švietimo bendruomenės forume „Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link“. 
 
„Netikėtai užklupusi situacija tapo iššūkiu visai švietimo sistemai, tačiau kartu tai buvo ir galimybė proveržiui. Žengėme per tuos sudėtingus slenksčius ir dar kartą įsitikinome,  kaip svarbu veikti bendruomenėje. Žinoma, nuotolinis mokymas nėra lygiavertis gyvam bendravimui. Tačiau tam tikromis sąlygomis tai yra būtina priemonė. Todėl žvelgdami į ateities ugdymą turime mokėti efektyviai ja naudotis“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.
 
Pasak ministro, dar yra daug klausimų, į kuriuos reikės atsakyti, tą darys ir kitos šalys. „Vis dėlto dauguma jų glūdi nekintančiame švietimo taikinyje – vaiko sėkmė, jo gebėjimų atskleidimas. Turime skatinti, pasitikėti, įgalinti bendruomenę, kad kartu pasirengtume planus naujiems mokslo metams, kad juos turėtų kiekviena mokykla ir žinotų, kaip sėkmingai įgyvendinti“, – pažymi ministras A. Monkevičius.
 
Kaip teigia švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič, svarstomi trys variantai, kaip pradėsime naujus mokslo metus: ar susirinksime į įprastas klases, ar mokysimės mišriu būdu ir tik dalis vaikų ateis į mokyklas, ar situacija vėl bus tokia, kad visi mokysis vien tik nuotoliniu. Jeigu vėl būtų pereita prie nuotolinio mokymo, ne mažiau kaip 50 proc. pamokų būtų vaizdo pamokos. Kaip akcentavo viceministrė, ši trijų mėnesių nuotolinio mokymo patirtis atskleidė, kad mokykloms prieinama daugybė įvairių virtualių mokymo aplinkų ir elektroninių įrankių. Daugelis mokyklų, ruošdamosi artėjantiems naujiems mokslo metams, jau dabar pasirinkusios ir susikoncentravusios į vieną kurią virtualią darbinę aplinką, o ministerija numačiusi parengti naujų pagalbos priemonių mokyklų vadovams ir mokytojams.
 
Iki rugsėjo 1 d. Nacionalinė švietimo agentūra atnaujins interneto svetainę, skirtą nuotoliniam mokymui www.nsa.smm.lt/nuotolinis, papildys skaitmeninių priemonių katalogą, metodinės medžiagos šaltinius, rekomendacijas dėl virtualių mokymosi aplinkų, skaitmeninio turinio atrankos ir taikymo. Rugpjūtį bus organizuoti susitikimai su leidėjais, verslo įmonėmis, jų sukurtos priemonės ir kiti skaitmeniniai ištekliai pristatyti mokytojams. 
 
Nuotolinio mokymo patirtis pasitarnaus ir šiuo metu atnaujinamoms bendrojo ugdymo programoms. Bendrieji ugdymo planai papildomi nauja dalimi apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, atsiranda nuostata, kad mokykla gali nuspręsti ugdymą organizuoti derindama įprastą ir nuotolinį mokymo būdą.
 
Mokytojams, kurie norės pasitobulinti skaitmeninius įgūdžius, Nacionalinė švietimo agentūra ir Vytauto Didžiojo universitetas siūlys kvalifikacijos tobulinimo kursus. Jie bus apmokami ES fondų paramos lėšomis. Beje, nuotolinis mokymas labai sustiprino ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą. 78,6 proc. mokytojų teigia, kad sustiprėjo jų bendradarbiavimas, trys iš keturių mokytojų sako, kad ši nauja patirtis sustiprino juos kaip mokytojus. 
 
Šiuo metu rengiamas Nuotolinio mokymo(-si) vadovas, skirtas mokykloms, nuotolinio mokymo didaktika mokytojams, skaitmeniniai instrumentai mokinių pažangai ir pasiekimams vertinti. Tikimasi, kad šiandien vykstantis švietimo bendruomenės forumas padės tvirtą pamatą nacionalinei skaitmeninio švietimo strategijai sukurti. 
 
Kovą įvedus karantiną ir mokykloms perėjus prie nuotolinio mokymo, buvo sukurtas interneto tinklalapis, kuriame skelbiami visi nuotolinio mokymo šaltiniai ir kita svarbi medžiaga, parengta daug rekomendacijų mokykloms dėl virtualių aplinkų, elektroninių dienynų, skaitmeninių priemonių naudojimo nuotoliniam mokymui, duomenų saugos mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo, reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį vaizdo pamokose atmintinė, on-line konferencijų ciklo programa mokytojams, sudarytas ir nuolat atnaujinamas skaitmeninių priemonių sąrašas ir kt. Vyko vaizdo konferencijos su savivaldybių atstovais, mokyklų vadovais, švietimo pagalbos, IT specialistais, mokytojais ir kt.
 
Ministerija nupirko ir mokykloms išdalijo apie 35 000 kompiuterių ir SIM interneto ryšio kortelių. Daugiau nei pusė jų mokyklas pasiekė per savaitę. Pavasario pabaigoje pradėtas nešiojamų kompiuterių su interneto ryšiu pirkimas mokytojams. Tikimasi, kad kompiuteriai mokytojams bus išdalinti rugpjūtį.
 
Sušvelninus karantiną dauguma mokyklų pasirinko mokslo metus užbaigti nuotoliniu būdu. Tik 19 proc. mokyklų, kuriose vykdoma pradinio ugdymo programa, mokslo metus birželį tęsė mišriu būdu. 
 
ŠMSM inf.
Šaltiniai:
ŠMSM